rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ

Zvyšovanie produktivity stroja, linky, človeka

Zvyšovanie produktivity práce sa stalo každodenným slovným spojením vo väčšine firiem. Mnohí si však s týmto pojmom spájajú rôzne veci. Niekto si pod tým predstavuje kúpu nového, často drahého zariadenia, iný zas zvýšenie pracovného tempa u svojich zamestnancov. Zvyšovanie produktivity však nemusí byť spojené s nákladmi na zvyšovanie automatizácie. Cieľom je nájsť rezervy v súčasnom systéme a samotnej optimalizácii výrobných a podporných procesov. 

Mnohé firmy sa v súčasnej dobe zamýšľajú nad možnosťami, ako tento proces vo výrobe naštartovať a dlhodobo udržať.


Existujú dva hlavné smery:
 • Zvýšenie hodnoty produktu cestou inovácií, prieniku na nové trhy a zvyšovania pridanej hodnoty pre zákazníka
 • Odstraňovanie alebo redukovanie zbytočných a neproduktívnych činností ako napr. nadmerné manipulácie, vysoké zásoby, rôzne druhy čakania a hľadania

Skúste sa zamyslieť nad nasledujúcimi otázkami:
 • Aká je súčasná produktivita „mojich" procesov? Meráme ju vôbec?
 • Kde začať pri zvyšovaní produktivity?
 • Ako zvýšiť súčasnú produktivitu pri minimálnych dodatočných nákladoch?
 • Ako zabezpečiť stabilitu a udržateľnosť zmeny?

Cesta k Vášmu rozhodnutiu

Mnoho firiem už projekty zvyšovania produktivity naštartovalo. Popri svojich bežných, každodenných povinnostiach, sa snažia hľadať možnosti, ako linku optimalizovať a zvýšiť jej výkon. Zmena však trvá dlho, v mnohých prípadoch sa nedokončí a efekt je otázny. Druhým problémom sú skúsenosti, ktoré niekedy v lokálnom, izolovanom prostredí neumožňujú nájsť „ideálne" riešenie.
Čas je dôležitý a preto výhodou projektov zvyšovania produktivity, vedených externým projektovým manažérom, je dosiahnutie výsledku do troch až šiestich mesiacov (záleží od rozsahu projektu).

Ponúkame Vám dve formy spolupráce:
 1. Analýza a projekty cez fixnú sadzbu práce projektového manažéra
 2. Financovanie projektov z dosiahnutých ročných úspor

Postup riešenia

Prvým krokom projektov zvyšovania produktivity je analýza súčasného stavu. Jej hlavnou úlohou je meranie, s akou účinnosťou využívame vstupy na vytvorenie požadovaných výstupov. V prípade, že nás zaujíma výkonnosť operátorov, najčastejšie sa meria produktivita práce. U zariadení sa zameriavame na využitie zariadenia a jeho prestoje. Pri výrobných linkách ide pri meraní produktivity o kombináciu strojných operácií a ručných pracovísk. Na základe týchto vstupných dát vieme vyčísliť potenciál zvýšenia produktivity, ktorý na pracovisku, či linke existuje a ako ho dosiahnuť.


Analýzy hodnotia štyri základné ukazovatele:

 1. Výkon za časovú jednotku (pracovná zmena alebo hodina) – ide o meranie objemu potrebných vstupov, ako aj dosiahnutých výstupov. Pri vstupoch sa jedná hlavne o ľudskú prácu a tú môžeme najjednoduchšie definovať počtom pracovníkov, resp. spotrebou normohodín.

 2. Počet pracovníkov na zariadení resp. linke – na výrobe produktu sa podieľajú jednak výrobní pracovníci, ale aj servisní alebo režijní pracovníci. Napriek tomu, že práca týchto pracovníkov nebýva priamo normovaná a jednoznačne vztiahnutá na jednotku výroby, stále sú pracovníkmi výroby a sú na nich vynakladané mzdové a ďalšie prostriedky. Pri výpočte produktivity musíme preto zobrať do úvahy všetkých zamestnancov podieľajúcich sa na výrobe.

 3. Prácnosť na vybranom produkte, produktoch – spotreba času na jednotlivých pracovných pozíciách, či už ručných alebo automatizovaných, je dôležitá nielen k  vyjadreniu nákladov na prácu, ale aj k vybalansovaniu jednotlivých operácií, definovaní taktu, výkonu pracoviska, počte operácií  a pracovníkov, ktorí musia na daných pozíciách pracovať.

 4. Výpočet produktivity na pracovníka. Pri analýzach používame osvedčenú metodiku zberu dát, založenú na priamom pozorovaní jednotlivých pracovísk a vykonávaní interview s vybranou skupinou pracovníkov.Druhým krokom je prezentácia výsledkov a workshop pre definovanie budúceho stavu. Hlavnou úlohou tohto kroku je zjednotenie pohľadu projektového manažéra a predstaviteľov spoločnosti na riešenie problému vybraného pracoviska.Obsah výsledkov analýz zvyčajne obsahuje nasledovné podnety:
 • Nedostatky v layoute pracoviska a návrh možných zmien usporiadania
 • Nedostatky v pracovnom postupe a možnosti optimalizácie za účelom zníženie prácnosti
 • Posúdenie aktuálnosti noriem spotreby času
 • Identifikácia technických nedostatkov používaných zariadení, prípravkov a nástrojov, ako aj návrhy možných riešení
 • Možnosti zvýšenia automatizácie na vybraných pozíciach a následné vyčíslenie návratnosti

Obrázok 1 Príklad problému s viacnásobným uchopovaním

Obrázok 2 Príklad návrhu vybalancovania linky

 
Obrázok 3 Príklad návrhu nového layoutu a technického riešenia


Posledná fáza pri zvyšovaní produktivity je projekt, v ktorom sa realizuje vybraný variant riešenia.
Samotný projekt začína definovaním cieľov, projektového listu, harmonogramu, zdrojov a pod. Štandardne sú obsahom projektu nasledovné výstupy:

 • Definovanie montážneho postupu
 • Stanovenie prácnosti montáže a vyvažovanie linky – eliminácia prestojov
 • Detailné projektovanie montážnej linky
 • Prísun dielov na montážnu linku/Logistika montáže
 • Štandardizácia a zabezpečenie kvality
 • Vizualizácia, reporting
 • Zlepšovanie

Referencie

Grupo Antolin Bratislava
Lego Kladno
Panasonic Trstenná
Panasonic Stará Ľubovňa
Tatramat Poprad
Whirlpool Poprad

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.

Komentáre

Tento článok ešte nemá žiadne komentáre. Buďte prvý!

TOP články

Sme Generácia Ypsilon!„Jsem Generace Ypsilon, nemusím nic, a můžu všechno, a ...

Údržba v období krízyPrinášame vám rozhovor s odbornými garantmi konferencie ...

Jesenný Deň majstrov doplnený o ...Prijmite naše pozvanie na 8. Deň majstrov, ktorý sa ...

Najnovšie články

R2-D2, C-3POPoznáte robotov R2-D2 a C-3PO z kultového filmu ...

Umelá inteligencia, pomocník náš ...Vedeli ste, že švédska pálenica chce využiť ...

Využitie digitálneho dvojčaťa v oblasti ...V dnešnej dobe, kedy sa každý podnik snaží byť čo najviac ...
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved