rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ

Znižovanie nákladov na produkt

V poslednom období sa neustále opakujú slová ako recesia, prepúšťanie, zatváranie firiem alebo ich presun do krajín s lacnejšou pracovnou silou. Ako jeden z dôsledkov sa často spomína očakávaná nutnosť zníženia cien a zlacňovania produktov a služieb ako dôsledok zostrenej konkurencie a prežitia len tých najlepších. Kde však hľadať zdroje na znižovanie cien?

Ten, kto už dlhšie obdobie pôsobí v tvrdom konkurenčnom prostredí „hru na zlacňovanie" dobre pozná. Je bežnou praxou, že zákazník očakáva každým rokom nižšiu cenu za ten istý výrobok alebo službu. Ten kto doposiaľ nepôsobil v tak tvrdom prostredí môže mať teraz poriadne zamotanú hlavu, kde začať hľadať potenciály pre znižovania cien.

Prvou možnosťou je jednoducho zníženie cien a tým aj tržieb a zisku. Dodnes je to často používaný postup. Optimálne rozhodnutie to rozhodne však nie je. Lepším riešením je pozrieť sa na náklady, nákladovosť, efektivitu a profitabilitu jednotlivých výrobkov alebo výrobkových skupín.

Skúste sa zamyslieť nad nasledujúcimi otázkami: 
 • Kde hľadať zdroje na znižovanie cien?
 • Ktoré náklady a akým spôsobom znížiť?
 • Ako zvýšiť profitabilitu jednotlivých výrobkov?
 • Ktoré procesy a akým spôsobom zefektívniť?


Cesta k Vášmu rozhodnutiu

Toto sú otázky na ktoré Vám vieme dať odpoveď a nájsť správne riešenie. Naši projektoví manažéri majú viac ako dvanásť ročné skúsenosti s riešením projektov v danej oblasti. Veľkou výhodou spolupráce s externou firmou je skutočnosť, že do firmy prinesie iné, nezávislé pohľady a riešenia.

Naše know-how je založené na:

 • Praktických skúsenostiach z riešenia podobných projektov v iných firmách
 • Vlastným vývojom metód a prístupov pre znižovanie nákladov
 • Skúsenostiach, nadobudnutých počas exkurzií a študijných pobytov v podnikoch západnej Európy, Japonska a Spojených štátov


Naša práca nepredstavuje len vyriešenie projektu a splnenie stanovených cieľov. Ďalším prínosom spolupráce je rozvoj talentov a spolupracovníkov, ktorí sa počas riešenia projektu naučia všetky potrebné nástroje a metódy na znižovanie nákladov. Nadobudnú praktické skúsenosti z oblasti projektového manažmentu, riadenia a vedenia projektového tímu, riešenia konfliktov a pod. Po realizácií pilotného projektu je zväčša tím, ktorý ho riešil schopný pokračovať v ďalších projektoch samostatne, alebo len s minimálnou podporou, kaučingom alebo konzultáciami.

 
V oblasti znižovania nákladov ponúkame nasledovné možnosti spolupráce:

 • Poskytnutie kaučingu alebo konzultácií Vášmu projektovému manažérovi, ktorý rieši projekt z oblasti znižovania nákladov
 • Vedenie Vášho projektu na znižovanie nákladov skúsenými projektovými manažérmi z našej firmy
 • Vzdelávanie a tréning Vašich pracovníkov z oblastí metód a nástrojov pre znižovania nákladov

Jednou z ďalších výhod je aj systém odmeňovania, ktorý je možné naviazať na splnenie cieľov projektu a percentuálneho podielu na jeho prínosoch.


Postup riešenia 

Priebeh takejto spolupráce navrhujeme realizovať v nasledovných krokoch:

 1. Zostavenie projektového tímu
 2. Analýza profitability jednotlivých výrobkov alebo výrobkových skupín
 3. Výber výrobkov pre optimalizáciu  nákladov
 4. Detailná analýza nákladovosti vybraných výrobkov
 5. Detailná analýza jednotlivých procesov realizácie vybraných výrobkov: 
  • Nákup – vhodnosť použitia priameho a režijného materiálu, alternatívy materiálu, dodávateľov, analýza potenciálov pre zníženie vstupov
  • Konštrukčná príprava výroby – posúdenie konštrukcie výrobkov z hľadiska THN, výroby DFM (Design For Manufacturing), montáže DFA (Design For Assembly), nákladov DTC (Design To Cost), nutnosť predpísaných presností a drsností, posúdenie unifikácie z hľadiska nakupovaného materiálu, resp. podobnosti vyrábaných dielov. Posúdenie samotného procesu konštrukcie s ohľadom na jej rýchlosť, efektivitu, využívanie moderných postupov a princípov.
  • Technologická príprava výroby – posúdenie vhodnosti predpísanej technológie, alternatívne zariadenia, alternatívne technológie, vhodnosť navrhnutého náradia, prípravkov, pomôcok
  • Normovanie – posúdenie objektívnosti noriem
  • Posúdenie jednotlivých predvýrobných, výrobných a montážnych procesov – počet pracovníkov, pracovisko, plytvanie, organizácia práce, pracovné podmienky – rezná rýchlosť, posuvy, pracovné tlaky, teploty a pod.
  • Analýza kvality výrobkov – príčiny nezhodnej výroby, reklamácií
  • Analýza objemu viacprác a ich príčin
  • Balenie a expedícia

    6.  Návrh nápravných opatrení
    7.  Schválenie a realizácia nápravných opatrení
    8.  Vyhodnotenie prínosov projektu

Predpokladom úspešnej realizácie takéhoto projektu je, že existuje reálny a správny obraz o nákladoch a ich štruktúre. To znamená, že je možné oddeliť náklady tak priame a nepriame, ako aj fixné a variabilné. Zároveň je potrebné vedieť, aké náklady a v akej štruktúre sa vynakladajú na jednotlivé výrobky alebo služby.


Referencie

PSL a.s. Považská Bystrica
Bonatrans, a.s. Bohumín
Fosfa, a.s. Břeclav
a ďalšie

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.

Komentáre

Tento článok ešte nemá žiadne komentáre. Buďte prvý!

TOP články

Sme Generácia Ypsilon!„Jsem Generace Ypsilon, nemusím nic, a můžu všechno, a ...

Údržba v období krízyPrinášame vám rozhovor s odbornými garantmi konferencie ...

Jesenný Deň majstrov doplnený o ...Prijmite naše pozvanie na 8. Deň majstrov, ktorý sa ...

Najnovšie články

R2-D2, C-3POPoznáte robotov R2-D2 a C-3PO z kultového filmu ...

Umelá inteligencia, pomocník náš ...Vedeli ste, že švédska pálenica chce využiť ...

Využitie digitálneho dvojčaťa v oblasti ...V dnešnej dobe, kedy sa každý podnik snaží byť čo najviac ...
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved