rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ
SúvisiaceNovinky

Zlepšovanie kvality

Súčasná situácia vo svete núti všetky podniky znižovať svoje náklady a hľadať spôsoby, ako vyrábať čo najkvalitnejšie a najefektívnejšie. Zníženie nekvality v procesoch je prvým krokom k tomu, aby firma mohla byť konkurenčne schopná a vyhrala boj o zákazníka. Zákazník očakáva len kvalitné a funkčné výrobky. Kvalita musí byť v hlavách a srdciach ľudí, ktorí ju ovplyvňujú.


Skúste sa zamyslieť nad nasledujúcimi otázkami:
 • Chcete znížiť nekvalitu v rámci Vašich interných procesov?
 • Chcete znížiť externé reklamácie? 
 • Chcete skrátiť proces vybavovania externých reklamácií?
 • Chcete zabezpečiť účinnosť nápravných opatrení?
 • Chcete naučiť svojich ľudí systematickému prístupu?
 • Chcete pri presadzovaní zmien silného oponenta, ktorý minimulizuje riziko neúspechu?

Cesta k Vášmu rozhodnutiu

Máte problémy s nekvalitou vo Vašich procesoch? IPA Slovakia je spoločnosť, ktorá pracuje na optimalizácií kvality a odstraňovaní nekvality už viac ako 10 rokov. Projekty, ktoré sme v priebehu posledných rokov robili, boli projekty na optimalizáciu procesnej kvality, optimalizáciu dodávateľského reťazca a optimalizáciu externých reklamácií.

Pri projektoch sa zameriavame na systematický prístup odstraňovania nekvality,  hľadáme koreňové príčiny nekvality, navrhujeme riešenia a následne preskúšavame navrhnuté riešenia. Nezameriavame sa len na operatívne riadenie kvality, ale práve na systémový prístup ku kvalite.

V rámci projektov trénujeme pracovníkov na základné nástroje kvality a ich praktické využívanie. Po skončení projektov sú pracovníci schopní ďalej pokračovať v optimalizácií a udržať nový stav.

Poskytujeme praktické skúsenosti z riešenia podobných projektov v iných firmách z rôznych odvetví. Máme vlastný spôsob zníženia nekvality, ktorý je overený vo viacerých slovenských i českých firmách.

Jednou z ďalších výhod je i systém nášho odmeňovania, ktorý je možné naviazať na splnenie cieľov projektu a dohodnutý percentuálny podiel z jeho prínosoch.

 

Postup riešenia


Priebeh takejto spolupráce realizujeme nasledovnými krokmi:
 1. Realizácia vstupnej analýzy potenciálov v rozsahu dvoch človekodní, skupinou 2 – 3  expertov
 2. Procesná kvalita – prvý krok pri optimalizácii kvality (vzhľadom k tomu, že nekvalita, ktorú môžeme okamžite začať riešiť a má vplyv na externé reklamácie je práve procesná kvalita):
  • Na základe jej výsledkov, príprava zadania cieľov
  • Výber pilotného pracoviska
  • Zavedenie zmätkovej komisie, kde sa priamo na mieste vzniku riešia problémy
  • Popis problému, analýza príčin vzniku nekvality, definovanie nápravných opatrení, realizácia nápravných opatrení – využívanie optimalizačných metód
  • Na problémy, ktoré sa nevyriešia do jedného mesiaca v rámci zmätkovej komisie sa zakladá interný projekt - projekt, kde je nutný väčší počet pracovníkov z rôznych oblastí (konštrukcia, technológia, vývoj, výroba, atď.)
  • Zavedenie shop floor managementu v rámci výroby – stretávania na rôznych úrovniach s tým, že každá úroveň kontroluje rovnaké veci (napr. termíny realizácie, preskúšanie účinnosti, atď.). Do shop floor managementu sú zapojení: majstri, technológovia, konštruktéri, nákup, výrobný riaditeľ, technický riaditeľ a riaditeľ kvality.
 3. Kvalita pre zákazníka – ďalším krokom je optimalizácia riešenia zákazníckych reklamácií.
  • Analýza riešenia externých reklamácií
  • Definovanie problémových oblastí – reklamácie sú vyberané buď podľa najväčšieho objemu alebo opakujúce sa reklamácie
  • Riešenie najväčších reklamácií pomocou riešiteľských WS
  • V prípade, že je na riešenie potrebný väčší počet pracovníkov z rôznych oddelení je možné riešiť reklamácie pomocou interných projektov, do kotrých sú zapojení pracovníci z oddelenia konštrukcie, technológie, nákupu, výroby, kvality, atď.
 4. Dodávateľská kvalita
  • Definovanie práce s dodávateľmi – výber dodávateľov, s ktorými sa bude pracovať (v prvom ktoku sa vyberie 20 % dodávateľov, s ktorými sa bude pracovať)
  • Definovanie spôsobu hodnotenia dodávateľov – vytvorenie otázok, na základe ktorých sa hodnotí každý dodávateľ - ukazovatele sú z pohľadu kvality dodávok, včasnosti dodávok, z pohľadu riešenia predchádzajúcich dodávateľských reklamácií, atď. Na základe vytvoreného systému sa vyhodnotia dodávatelia – excelentný dodávateľ, dodávateľ s potenciálom, s ktorým sa oplatí pracovať a dodávateľ bez potenciálu, s ktorým sa spolupracuje len dovtedy, kým sa za neho nenájde náhrada.
  • Vytvorenie metodiky auditov – zameranie na proces a možnosti ovplyvniť proces
  • Definovanie spôsobu auditovania dodávateľov – vytvorenie systému auditov, ktoré sa vykonávajú u vybraných dodávateľov min. jedenkrát ročne. Na základe auditu sa vytvárajú akčné plány pre prácu s dodávateľom.

Každý proces sa štandardizuje, neustále skracuje a zlepšuje. Nad všetkými troma piliermi (procesná, zákaznícka, dodávateľská kvalita) je vizualizácia každého problému, jeho riešenie a motivácia. Pracovníci, ktorí sú zapojení do riešenia nekvality, musia mať systém odmeňovania nastavený tak, aby boli motivovaní riešiť problematiku kvality resp. nekvality v každom procese firmy.

„Strechu celého domu kvality" tvoria legislatívne požiadavky na ISO, ktorá je v súčasnosti už samozrejmosťou. Ciele kvality musia byť podporované „zhora" vedením firmy a v súlade s celofiremnou stratégiou.


Referencie

Woco Vsetín
Bost Trenčín
OMS Dojč
GCE Chotěboř

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.

Komentáre

Tento článok ešte nemá žiadne komentáre. Buďte prvý!

TOP články

5 dôvodov, prečo sa zúčastniť na ...Konferenciu Výrobný manažment organizujeme s cieľom ...

KTO STOJÍ ZA Očakávajme neočakávané a ...Každý z nás chce porozumieť budúcnosti, ktorá ho čaká ...

Umelá inteligencia, pomocník náš ...Vedeli ste, že švédska pálenica chce využiť ...

Najnovšie články

R2-D2, C-3POPoznáte robotov R2-D2 a C-3PO z kultového filmu ...

Využitie digitálneho dvojčaťa v oblasti ...V dnešnej dobe, kedy sa každý podnik snaží byť čo najviac ...

Život bez cieľa predsa dáva zmyselO ľuďoch bez cieľa sa hovorí ako o tých, ktorí nevedia ...
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved