rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ

Zlepšovanie dodávateľskej schopnosti

Dnes je veta "Náš zákazník náš pán”, často používaná bez hlbšieho zamyslenia sa nad tým, čo to vlastne znamená. Z pohľadu histórie by sme asi ťažko hľadali dodávateľa (sluhu), ktorý by na požiadavku svojho pána reagoval slovami: "Prepáčte pane, ale bude to možné najskôr budúci týždeň”, prípadne "Čaj bohužiaľ dnes nebude, lebo dodávateľ nedodal cukor.” Kto je teda náš pán a ako chceme zabezpečovať jeho požiadavky? 

Častokrát sa dodávatelia púšťajú do realizácie zákazníckej požiadavky bez pochopenia základných hodnôt, ktoré zákazník požaduje. Čo je pre zákazníka kľúčové? Je to cena? Je to splnený termín dodávky? Je to 100 %-ná kvalita výrobku alebo služby? Má zákazník inú požiadavku, ktorú nadraďuje nad ostatné?

Mnohé firmy sa snažia získať zákazníka nízkou cenou finálneho produktu. Naša skúsenosť ale ukazuje, že najnižšia cena za výrobok neznamená najnižšie možné náklady dodávateľského reťazca. Ak sa so zníženou cenou znižuje aj dodávateľská schopnosť, zákazníkovi rastú logistické náklady spojené s nutnosťou držania vyššej zásoby od nespoľahlivého dodávateľa, urgentné prevozy na poslednú chvíľu k vlastnému zákazníkovi a pod.
 
Ak sa zamyslíte nad nasledujúcimi otázkami a odpoviete si „nie", je čas popremýšľať nad tým, čo viac, by ste mohli pre svojho „pána" zákazníka urobiť.

Pokiaľ uvažujete proaktívne, môžete vzťah sluha – pán, zmeniť na vzťah partner – partner, čo je nutná podmienka pre ďalší potenciál zlepšovania procesov v dodávateľskom reťazci.  


Máme rozdelené výrobky do kategórií podľa objemu výroby a stability zákazníckej požiadavky?


Riadíme materiálový tok vo výrobe na základe týchto kategórií?

Poznáme reálnu priebežnú dobu pre naše výrobky?

Dokážeme túto priebežnú dobu predvídať a riadiť?

Ak je manažment spoločnosti zodpovedný za efektívnosť hodnotového toku k zákazníkovi, je schopný tento tok vidieť?

Vieme aké sú väzby medzi informačným a materiálovým tokom a či sú všetky skutočne potrebné?

Vieme garantovať zákazníkovi dobu od objednania cez vývoj výrobku, jeho výrobu až po jeho dodanie zákazníkovi?

Je zákazník s touto dobou spokojný?

Má konkurencia dlhší čas celkovej priebežnej doby ako naša firma?


Cesta k Vášmu rozhodnutiu

Čo ešte sa dá spraviť pre zákazníka, pre ktorého sme už urobili tak veľa? Kľúčovou znalosťou je porozumieť „jeho hlasu". Dôležité je uvedomiť si, že zákazník nie je len ten, ktorému predávame hotový výrobok alebo službu, ale aj každý nasledujúci interný proces. Dôkladným popísaním zákazníckej požiadavky môžeme definovať rebríček hodnôt, na základe ktorého zmapujeme súčasný stav, popíšeme pridanú hodnotu a plytvanie a navrhneme budúci stav optimálneho toku hodnôt v podniku.
Porovnanie súčasného a budúceho stavu je možné na základe štíhlych metrík, medzi ktoré patria index pridanej hodnoty, priebežná doba toku výrobku firmou, priebežná doba výroby, obrátka zásob, počet procesných krokov s pridanou hodnotou a ďalšie.
Cieľom riešenia projektov v oblasti zvyšovania dodávateľskej schopnosti je vždy radikálne skrátiť priebežné doby a zvýšiť index pridanej hodnoty pre kľúčové produkty firmy. Vedľajším efektom môže byť zníženie zásob rozpracovanej výroby, vstupného materiálu a hotových výrobkov.   

V oblasti zvyšovania dodávateľskej schopnosti Vám ponúkame nasledovné formy spolupráce:

Kaučing – Vo firme je definovaný projektový tím a manažér projektu. Konzultant sa podieľa na projekte formou odborného poradcu. Podľa rozhodnutia vedenia firmy sa môže zúčastňovať na všetkých stretnutiach tímu alebo môže byť prizývaný len na vybrané stretnutia.
Pri takejto forme spolupráce je spravidla mesačne fakturovaná, vopred dohodnutá fixná čiastka za človekodeň.

Projekt – Vo firme je definovaný projektový tím a manažér projektu. Konzultant pôsobí ako odborný poradca, aktívne sa zúčastňuje riešenia projektu a plní úlohy vyplývajúce z jeho priebehu.
Pri takejto forme spolupráce je možné časť odmeny naviazať na splnenie cieľov projektu.


Postup riešenia

Postup riešenia realizujeme v nasledovných krokoch:
  1. Definícia hlasu zákazníka
  2. Výber predstaviteľa pre identifikáciu hodnotového toku
  3. Kreslenie mapy súčasného stavu (materiálový a informačný tok v jednej mape)
  4. Kreslenie mapy budúceho stavu
  5. Tvorba akčného plánu pre implementáciu navrhnutých opatrení, s prihliadnutím na kapacitné možnosti firmy
  6. Záverečné vyhodnotenie výsledkov projektu

Na zakreslenie tokov využívame mapovanie hodnotového toku (Value Stream Mapping – VSM), prípadne metódu procesnej analýzy.


Referencie

Hella Autotechnik, s.r.o., Mohelnice, SIEMENS Elektromotory, s.r.o., Frenštát pod Radhoštěm, Embraco Slovakia, s.r.o., Swedwood Slovakia, s.r.o., o.z. Spartan, Trnava, Continental AutomotiveSystems, Czech republic, s.r.o., Frenštát p. Radhostěm, Vaillant industrial s.r.o., Trenčianske Stankovce, Tes Vsetín s.r.o.

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.

Komentáre

Tento článok ešte nemá žiadne komentáre. Buďte prvý!

TOP články

5 dôvodov, prečo sa zúčastniť na ...Konferenciu Výrobný manažment organizujeme s cieľom ...

KTO STOJÍ ZA Očakávajme neočakávané a ...Každý z nás chce porozumieť budúcnosti, ktorá ho čaká ...

Umelá inteligencia, pomocník náš ...Vedeli ste, že švédska pálenica chce využiť ...

Najnovšie články

R2-D2, C-3POPoznáte robotov R2-D2 a C-3PO z kultového filmu ...

Využitie digitálneho dvojčaťa v oblasti ...V dnešnej dobe, kedy sa každý podnik snaží byť čo najviac ...

Život bez cieľa predsa dáva zmyselO ľuďoch bez cieľa sa hovorí ako o tých, ktorí nevedia ...
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved