rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ

Optimalizácia logistických procesov, materiálových tokov, zásoby

Súčasný trend rozvoja logistiky hovorí, že vyhráva len ten najrýchlejší, najlacnejší a najefektívnejší z pohľadu logistickej produktivity. Snažíme sa šetriť náklady tam, kde je ich najviac vidieť, hľadáme možnosti zlepšení, sledujeme trendy a inšpirujeme sa najlepšími. Najväčšie straty v toku zákazky sú vo väčšine firiem logistické, taktiež náklady na logistiku tvoria často viac ako 30 % celkových nákladov na produkt. 

Skúste sa zamyslieť nad nasledujúcimi otázkami:
 • Kde sú možnosti štíhlosti logistiky, čo to vlastne štíhlosť je?
 • Vieme koľko ľudí a techniky skutočne potrebujeme, aby sme zvládli logistiku podľa predstáv zákazníka?
 • Vieme, kde sú naše úzke miesta, kde je naša hodnota, príčiny vzniku úzkych miest v logistike?
 • Je naše súčasné logistické riešenie to najlepšie?
 • Koľko nás stojí peňazí, úsilia a času vykonávať logistické procesy tak, ako ich vyžadujú naši zákazníci (interní i externí)?
 • Ako navrhnúť logistický koncept tak, aby zodpovedal trendom v logistike a zároveň bol šitý na mieru?
 • Ako nezaspať na vavrínoch, ako predísť kolízii v logistike v budúcnosti?
Oblasť prepravy, skladovania a manipulácie zamestnáva až 25 % pracovníkov, zaberá 55 % plôch, tvorí až 87 % z času, ktorý strávi materiál v podniku...

Cesta k Vášmu rozhodnutiu


Súčasný trh ponúka veľa dodávateľov, konzultantov i výrobných firiem, ktoré prezentujú rôzne logistické riešenia. V podnikoch sa tvoria alebo zdokonaľujú tímy, ktoré zlepšujú logistické koncepty, riešenia a optimalizujú súčasný stav. Otázkou ostáva, ako pri svojej dennej práci môžu sledovať trendy, konkurenciu, porovnávať možnosti riešení, aplikovať skúsenosti z iných firiem? Využívanie najlepších metód a praktík nie je len o informáciách a prehľade dostupného na trhu, ale o filozofii myslenia, sledovaní trendov, hľadaní toho najlepšieho, porovnávaní skúseností a rozvoji znalostí. To, že poznám konkrétnu metódu, ešte neznamená, že ju viem implementovať do praxe.  Hlavnou výhodou IPA Slovakia je komplexnosť poznania procesov – nie len logistických, ale výrobných, pomocných, plánovacích, atď. Máme viac ako jedenásťročné skúsenosti s implementáciou konkrétnych logistických riešení na mieru zákazníka, hľadáme pre Vás vždy to najlepšie, nie najtrendovejšie, porovnávame riešenia z iných firiem a vyberáme spoločne s Vami to najlepšie. Počas celej doby spolupráce, je možné využiť tím ostatných projektových manažérov ako odbornú podporu.

Ponúkame nasledovné oblasti spolupráce:
 1. Analýza potenciálov v oblasti logistiky
  • Rýchla analýza logistických procesov – cieľom je poukázať na úzke miesta, nájsť možnosti zmeny všeobecne, ukázať cestu ku zmene....
  Typické ciele tejto formy spolupráce sú nasledovné:
  • Vyhodnotenie využívania pracovníkov a manipulačnej techniky (procesne – ako je vykonávaný daný proces, koľko trvá, plytvania procesu...)
  • Vyhodnotenie možnosti redukcie nákladov na vykonávanie jednotlivých procesov
  • Okamžitá objektivizácia kľúčových dát
  • Hodnotenie produktivity daných procesov
  • Hodnotenie využitia skladov
  • Posúdenie skladovej logistiky a internej logistiky z pohľadu miesta, priestoru, použitých technológii
  • Spracovanie podkladov pre možný outsourcing alebo pre posúdenie vhodnosti zavedenia napríklad Warehouse Managment Systému, RFID a pod.
  • Spracovanie katalógu akčných plánov zmeny, vrátane vyčíslenia potenciálu úspor

 2. Riešenie konkrétnych logistických problémov
  • Potreba zmeny (redukcia, optimalizácia) úrovne zásob, nastavenie skladov, projektovanie internej logistiky....
  Typické ciele tejto formy spolupráce sú nasledovné:
  • Optimalizácia skladových zásob vstup, výroba i hotová produkcia (ideálne redukcia) – dosahované prínosy 15 % až 30 %
  • Vytvorenie  a zavedenie stratégie riadenia náhradných dielov alebo vstupných položiek
  • Zníženie rozpracovanej výroby pri linkách – dosahované prínosy od 10 % do 80 %
  • Zavedenie milk run, supermarketov, návrh kitovania, riadenie návozov JIT alebo JIS , návrhy pracovných staníc (montážnych buniek, prepojenia procesov...) a pod.
  • Redukcia skladovej plochy – dosahované prínosy 10 % až 30 %
  • Návrh nových skladov, výrob, sťahovanie alebo optimalizácie pôvodných 
  • a iné.

 3. Vytvorenie vhodného logistického konceptu (alebo logisticko – výrobného konceptu) a to v celom rozsahu firmy alebo len na konkrétnej časti logistiky
  • Koncept zásobovania liniek materiálom, napríklad milk run návozy, automaticky generovaná návozové a pickovacie listy...
  • Koncept skladovania (spôsob, veľkosť skladu, využitie pracovníkov...)
  • Koncept internej logistiky prevozov v rámci spoločnosti alebo niekoľkých prevádzok    
Postup riešenia

Ponúkané oblasti môžeme realizovať nasledovnými formami:
 • Realizácia projektu alebo auditu (vy definujete ciele, my zodpovedáme za návrhy riešení)
 • Kaučing, konzultácie pri konkrétnom projekte (vy ukážete čo ste riešili, my s vami konzultujeme možnosti navrhovaného riešenia, hľadáme varianty, diskutujeme o správnosti zvoleného riešenia)
 • Tréning pracovníkov (vy poviete čo potrebujete poznať a naučiť Vašich ľudí, my Vám ich vyškolíme, vytrénujeme)

Priebeh spolupráce navrhujeme realizovať nasledovnými krokmi:
 1. Stretnutie u zákazníka, definovanie konkrétnych oblastí a problémov, vrátane návrhu formy spolupráce
 2. Definovanie cieľov spolupráce
 3. V prípade auditu alebo projektu, definovanie požadovaných vstupných dát pred samotným spustením
 4. V prípade auditu alebo projektu, realizácia vstupnej analýzy potenciálov v rozsahu dvoch človekodní, skupinou 3 až 5 expertov
 5. Na základe analytickej časti zhodnotenie jej výsledkov, definovanie tímu ľudí, časového harmonogramu, potrebných dát a pod.
 6. Realizácia projektu, vrátane zhodnotenia dosiahnutých cieľov

Referencie


TES, SULKO a Grupo Antolin
 • Sťahovanie výrob a skladov vrátane auditu súčasného stavu procesov a návrhov zlepšení

Siemens Drásov ČR
 • Prehodnotenie stavu skladovej a internej logistiky, návrh zmien

KOMPAN
 • Návrh a zavedenie vybraných Lean metód plus sťahovanie výroba a skladov

Kinex KLF
 • Návrh optimalizácie výrob (výrobné i logistické procesy), následne zavedenie

Visteon Nový Jičín (Hluk aj Rychvald)
 • Logistický koncept návrh a čiastočne zavedenie
 • Outsourcing – návrh skladov a procesov
 • Optimalizácia logistických činností
 • Objednávkový návozový systém návrh i zavedenie
 • Picking zavedenie

Miele Uničov
 • Logistická analýza a návrh zmeny logistického konceptu

INA Kysuce a.s.
 • Logistický audit

SLOVALCO, a.s.
 • Optimalizácia procesov internej logistiky

a mnohé iné...

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.

Komentáre

Tento článok ešte nemá žiadne komentáre. Buďte prvý!

TOP články

5 dôvodov, prečo sa zúčastniť na ...Konferenciu Výrobný manažment organizujeme s cieľom ...

KTO STOJÍ ZA Očakávajme neočakávané a ...Každý z nás chce porozumieť budúcnosti, ktorá ho čaká ...

Umelá inteligencia, pomocník náš ...Vedeli ste, že švédska pálenica chce využiť ...

Najnovšie články

R2-D2, C-3POPoznáte robotov R2-D2 a C-3PO z kultového filmu ...

Využitie digitálneho dvojčaťa v oblasti ...V dnešnej dobe, kedy sa každý podnik snaží byť čo najviac ...

Život bez cieľa predsa dáva zmyselO ľuďoch bez cieľa sa hovorí ako o tých, ktorí nevedia ...
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved