rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ

Výskum a vývoj

Oblasť výskumu a vývoja je súčasťou portfólia každej dobrej firmy. Je to jasný signál, ktorý vypovedá o záujme firmy posúvať sa ďalej – rásť,  spolu s inováciami a rozvojom doterajšieho produktového portfólia. 

Skúste sa zamyslieť nad nasledujúcimi otázkami:
 • Viete, kam sa s Vašim biznisom chcete posunúť v najbližších rokoch tak, aby ste boli atraktívnym partnerom pre potenciálnych zákazníkov i obchodných partnerov?
 • Rozvíjate úspešne nové biznisy, ktoré zvyšujú pridanú hodnotu pre zákazníka?
 • Ste dobre informovaní o aktuálnych trendoch vo Vašom biznise?
 • Máte nové nápady, ste kreatívni a viete dobre komunikovať so zákazníkmi?
 • Aká je úspešnosť Vašich výskumných a inovačných projektov?
 • Ako sa v poslednom čase zmenil Váš kľúčový firemný biznis?
 • Ste schopní dnes aj v budúcnosti konkurovať na trhu vďaka vynikajúcej kvalite produktov, služieb?
 • Snažíte sa riadiť náklady na kvalitu, ekológiu, servisovateľnosť Vami realizovaných procesov a poskytovaných produktov?
 • Ako úspešne viete inovovať vlastné procesy a produkty?

Cesta k Vášmu rozhodnutiu


Myšlienka spolupráce je založená na nasledovných princípoch:
 • Aktívna spolupráca výskumníkov, vynálezcov, inovátorov z rôznych odvetví doma i v zahraničí v rámci flexibilných projektových tímov, v konkrétnych výskumno-vývojových projektoch
 • Transfer informácií, nápadov, znalostí a skúseností medzi výskumno-vývojovými pracoviskami a podnikateľským prostredím, s podporou vlastného grantového financovania výskumu a vývoja a v prepojení na európske výskumno-vývojové grantové schémy
 • Prepojenie znalostí, schopností a kapacít vedecko-výskumných pracovísk (vrátane univerzitných) s firemným prostredím pre získanie radikálne novej pridanej hodnoty, založenej na vzájomnej informovanosti, komunikácií, poznaní príležitostí a možností pre výskum, vývoj nových produktov a technológií
 • Prepojenie majiteľov firiem, výrazných osobností v oblasti výskumu a vývoja s kompetentnými a znalými pracovníkmi firiem, ktorí dokážu spoločne participovať na výskumno-vývojových projektoch v medzinárodnom meradle
 • Budovanie siete výskumníkov, vývojárov a inovátorov pre identifikáciu nových trendov a rozširovanie globálnych iniciatív  
 • Sledovanie aktuálnych trendov, cieľom ktorého je identifikovať rastové príležitosti a podporovať nové biznisy v oblasti výskumu a vývoja i v prostredí podnikateľských subjektov

Postup riešenia

Smerovanie výskumného a vývojového procesu je dané priamo zákazníkmi a ich dopytom. Pravidelne sledujeme aktuálny svetový vývoj a zapájame sa do pochopenia nových princípov vyvíjaných technológií a produktov. Vieme, kde sa nachádzame a vieme, kam sa chceme dostať do 10 rokov. Začíname prepájať výskumno-vývojové pracoviská s reálnym biznisom – úspešný interface je súčasnosť i vízia zároveň.

IPA Slovakia už od začiatku svojej existencie participuje na rôznych projektoch, orientovaných predovšetkým do oblastí:
 • Vývoja komplexnej metodiky priemyselného inžinierstva ako systémového nástroja pre zvyšovanie výkonnosti a produktivity podnikových procesov v oblasti výrobných i administratívnych procesov s neustálou akceleráciou problematiky globalizácie
 • Vývoja simulačných systémov pre modelovanie a simuláciu výrobných systémov prepojených na 3D simulácie a modelovanie, virtuálnu realitu, umožňujúcich flexibilné plánovanie, riadenie a organizovanie výrobných procesov a systémov v prepojení na získavanie a rozširovanie „digitálnej prirodzenosti"
 • Výskumu a vývoja informačných systémov, orientovaných na on-line monitoring a optimalizáciu výrobných procesov v reálnom čase, prostredníctvom sofistikovaných a užívateľsky komfortných technológií
 • Vývoja nových logistických konceptov, podporujúcich skracovanie priebežnej doby výroby a prispievajúcich ku komplexnému riadeniu procesu tvorby pridanej hodnoty pre zákazníka
 • Vývoja nových materiálov a technológií, odrážajúcich najnovšie svetové trendy vo vývoji a konštrukcií výrobkov, priemyselných strojov a zariadení – globálna pyramída sa opiera o nízkonákladové, ekologické a finančne prijateľné riešenia
 • Vývoja inovatívnych foriem a postupov vzdelávania pracovníkov v priemyselných firmách, bankovom sektore, zdravotníctve

Bez nových znalostí a skúseností, získaných praktickými aktivitami v oblasti vývoja nových technológií, produktov a inovácií, nemôžeme rozširovať naše produktové portfólio o nové a atraktívne prvky.  Aktívna participácia na projektoch nám prináša i rad ďalších nápadov a súvislostí, ktoré v spolupráci s našimi partnermi ďalej rozvíjame. Ponúkame tak pre našich zákazníkov riešenia, ktoré prispievajú nielen k rastu zákazníka, ale formou spätnej väzby dávajú priestor na ďalšie vývojové aktivity. Našim cieľom je systémovo hľadať nové možnosti, nástroje a technológie pre zvyšovanie produktivity a výkonnosti výrobných systémov, technológií a efektívnosti pracovníkov. Rovnako inovujeme a vyvíjame nové produkty a biznisy, prinášajúce vyšší úžitok pre zákazníka a prispievajúce k zvyšovaniu pridanej hodnoty.

Referencie

Anasoft - Atrea - Bonatrans Group – Borcad - Brano Group - Continental – Danfoss Compressors - Decodom – Dema - DHL - Elcom – Embraco – EVC Hulín - Finidr – Fosfa – Hanil - Hella - IDC Holding – KROS - K4 – Lasselsberger – Leoni - Linet - Miele – Meopta – MyEnergy - OMS – Rádio Impuls - Rautenbach – Rodenstock - Sauer Danfoss - Siemens – Steag - Škoda Auto – Tatraclima - Vital - Visteon – Volkswagen - Witte – WOCO - 2N Telekomunikace a i.

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.

Komentáre

1, 22. 01. 2018
1

TOP články

Sme Generácia Ypsilon!„Jsem Generace Ypsilon, nemusím nic, a můžu všechno, a ...

Údržba v období krízyPrinášame vám rozhovor s odbornými garantmi konferencie ...

Jesenný Deň majstrov doplnený o ...Prijmite naše pozvanie na 8. Deň majstrov, ktorý sa ...

Najnovšie články

R2-D2, C-3POPoznáte robotov R2-D2 a C-3PO z kultového filmu ...

Umelá inteligencia, pomocník náš ...Vedeli ste, že švédska pálenica chce využiť ...

Využitie digitálneho dvojčaťa v oblasti ...V dnešnej dobe, kedy sa každý podnik snaží byť čo najviac ...
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved