rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ

Výskum a vývoj

Oblasť výskumu a vývoja je súčasťou portfólia každej dobrej firmy. Je to jasný signál, ktorý vypovedá o záujme firmy posúvať sa ďalej – rásť,  spolu s inováciami a rozvojom doterajšieho produktového portfólia. 

Skúste sa zamyslieť nad nasledujúcimi otázkami:
 • Viete, kam sa s Vašim biznisom chcete posunúť v najbližších rokoch tak, aby ste boli atraktívnym partnerom pre potenciálnych zákazníkov i obchodných partnerov?
 • Rozvíjate úspešne nové biznisy, ktoré zvyšujú pridanú hodnotu pre zákazníka?
 • Ste dobre informovaní o aktuálnych trendoch vo Vašom biznise?
 • Máte nové nápady, ste kreatívni a viete dobre komunikovať so zákazníkmi?
 • Aká je úspešnosť Vašich výskumných a inovačných projektov?
 • Ako sa v poslednom čase zmenil Váš kľúčový firemný biznis?
 • Ste schopní dnes aj v budúcnosti konkurovať na trhu vďaka vynikajúcej kvalite produktov, služieb?
 • Snažíte sa riadiť náklady na kvalitu, ekológiu, servisovateľnosť Vami realizovaných procesov a poskytovaných produktov?
 • Ako úspešne viete inovovať vlastné procesy a produkty?

Cesta k Vášmu rozhodnutiu


Myšlienka spolupráce je založená na nasledovných princípoch:
 • Aktívna spolupráca výskumníkov, vynálezcov, inovátorov z rôznych odvetví doma i v zahraničí v rámci flexibilných projektových tímov, v konkrétnych výskumno-vývojových projektoch
 • Transfer informácií, nápadov, znalostí a skúseností medzi výskumno-vývojovými pracoviskami a podnikateľským prostredím, s podporou vlastného grantového financovania výskumu a vývoja a v prepojení na európske výskumno-vývojové grantové schémy
 • Prepojenie znalostí, schopností a kapacít vedecko-výskumných pracovísk (vrátane univerzitných) s firemným prostredím pre získanie radikálne novej pridanej hodnoty, založenej na vzájomnej informovanosti, komunikácií, poznaní príležitostí a možností pre výskum, vývoj nových produktov a technológií
 • Prepojenie majiteľov firiem, výrazných osobností v oblasti výskumu a vývoja s kompetentnými a znalými pracovníkmi firiem, ktorí dokážu spoločne participovať na výskumno-vývojových projektoch v medzinárodnom meradle
 • Budovanie siete výskumníkov, vývojárov a inovátorov pre identifikáciu nových trendov a rozširovanie globálnych iniciatív  
 • Sledovanie aktuálnych trendov, cieľom ktorého je identifikovať rastové príležitosti a podporovať nové biznisy v oblasti výskumu a vývoja i v prostredí podnikateľských subjektov

Postup riešenia

Smerovanie výskumného a vývojového procesu je dané priamo zákazníkmi a ich dopytom. Pravidelne sledujeme aktuálny svetový vývoj a zapájame sa do pochopenia nových princípov vyvíjaných technológií a produktov. Vieme, kde sa nachádzame a vieme, kam sa chceme dostať do 10 rokov. Začíname prepájať výskumno-vývojové pracoviská s reálnym biznisom – úspešný interface je súčasnosť i vízia zároveň.

IPA Slovakia už od začiatku svojej existencie participuje na rôznych projektoch, orientovaných predovšetkým do oblastí:
 • Vývoja komplexnej metodiky priemyselného inžinierstva ako systémového nástroja pre zvyšovanie výkonnosti a produktivity podnikových procesov v oblasti výrobných i administratívnych procesov s neustálou akceleráciou problematiky globalizácie
 • Vývoja simulačných systémov pre modelovanie a simuláciu výrobných systémov prepojených na 3D simulácie a modelovanie, virtuálnu realitu, umožňujúcich flexibilné plánovanie, riadenie a organizovanie výrobných procesov a systémov v prepojení na získavanie a rozširovanie „digitálnej prirodzenosti"
 • Výskumu a vývoja informačných systémov, orientovaných na on-line monitoring a optimalizáciu výrobných procesov v reálnom čase, prostredníctvom sofistikovaných a užívateľsky komfortných technológií
 • Vývoja nových logistických konceptov, podporujúcich skracovanie priebežnej doby výroby a prispievajúcich ku komplexnému riadeniu procesu tvorby pridanej hodnoty pre zákazníka
 • Vývoja nových materiálov a technológií, odrážajúcich najnovšie svetové trendy vo vývoji a konštrukcií výrobkov, priemyselných strojov a zariadení – globálna pyramída sa opiera o nízkonákladové, ekologické a finančne prijateľné riešenia
 • Vývoja inovatívnych foriem a postupov vzdelávania pracovníkov v priemyselných firmách, bankovom sektore, zdravotníctve

Bez nových znalostí a skúseností, získaných praktickými aktivitami v oblasti vývoja nových technológií, produktov a inovácií, nemôžeme rozširovať naše produktové portfólio o nové a atraktívne prvky.  Aktívna participácia na projektoch nám prináša i rad ďalších nápadov a súvislostí, ktoré v spolupráci s našimi partnermi ďalej rozvíjame. Ponúkame tak pre našich zákazníkov riešenia, ktoré prispievajú nielen k rastu zákazníka, ale formou spätnej väzby dávajú priestor na ďalšie vývojové aktivity. Našim cieľom je systémovo hľadať nové možnosti, nástroje a technológie pre zvyšovanie produktivity a výkonnosti výrobných systémov, technológií a efektívnosti pracovníkov. Rovnako inovujeme a vyvíjame nové produkty a biznisy, prinášajúce vyšší úžitok pre zákazníka a prispievajúce k zvyšovaniu pridanej hodnoty.

Referencie

Anasoft - Atrea - Bonatrans Group – Borcad - Brano Group - Continental – Danfoss Compressors - Decodom – Dema - DHL - Elcom – Embraco – EVC Hulín - Finidr – Fosfa – Hanil - Hella - IDC Holding – KROS - K4 – Lasselsberger – Leoni - Linet - Miele – Meopta – MyEnergy - OMS – Rádio Impuls - Rautenbach – Rodenstock - Sauer Danfoss - Siemens – Steag - Škoda Auto – Tatraclima - Vital - Visteon – Volkswagen - Witte – WOCO - 2N Telekomunikace a i.

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.

Komentáre

1, 22. 01. 2018
1

TOP články

Výrobný manažment 2018Svet okolo nás je plný nových informácií. Čo je však ...

Keď prichádza nové na svetPripadám si niekedy ako pôrodník. Lekár pomáha pri pôrode ...

Flexibilná výroba, pokročilé systémy ...Vybudujte si svoj biznis bez zbytočného rizika, ...

Najnovšie články

Strategické inovačné princípy v OMSVlado Levársky patrí k ľuďom, s ktorým som sa prvýkrát ...

Pravidlá a tipy pre nastavenie ...V úvode tohto článku je potrebné zdôrazniť, že v ...

Spájanie inovátorovŽijeme vo svete prepájania vecí a ľudí. Naše deti sa v ...
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved