rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ
SúvisiaceNovinky

Strategické inovácie a príležitosti

Na stiahnutie 

Šetrením ešte nikto nezbohatol. Znižovanie nákladov je dobré, ale je to nutnosť a tento potenciál sa rýchlo vyčerpáva. Až 90 % času venuje väčšina ľudí vo firme činnostiam, ktoré súvisia s operatívou a zarábaním peňazí dnes. Čo bude zajtra? Aké hrozby a príležitosti sa odohrávajú vo svete permanentnej nestability a ako na ne reagujeme? Ak je nejaká oblasť, ktorá môže zaistiť konkurenčnú schopnosť podniku v budúcnosti, tak sú to strategické inovácie a príležitosti. Úspech nie je dielom náhody, ale systematickej práce.

Skúste sa zamyslieť nad nasledujúcimi otázkami:

 • Aké nové materiály a technológie sa vyvíjajú dnes v laboratóriách a preniknú v ďalších desaťročiach do nášho biznisu?
 • Aké spoločenské a technické trendy sa presadia v ďalších rokoch?
 • Aké alternatívy na uspokojenie našich zákazníkov prichádzajú z iných oborov podnikania?
 • Ake sú sny, túžby a nenaplnené potreby našich zákazníkov?
 • Kde existujú oblasti pre vytvorenie úplne nových oblastí podnikania, nové trhy s novými zákazníkmi?
 • Aké trendy môžu ohroziť alebo úplne zmeniť náš súčasný biznis v ďalších rokoch?
 • Uvádzate v súčasnosti na trh inovácie, ktoré do troch rokov vytvoria 50 % vašich tržieb?
 • Máte pripravené na schválenie inovačné projekty, ktoré do 4 rokov prinesú rast tržieb o 50 %?
 • Máte premyslené inovačné nápady, ktoré do piatich rokov prinesú rast tržieb o 50 %?

Sú to otázky, na ktoré v podnikoch väčšinou nedostávam odpovede, alebo ľudia s rozpačitým úsmevom hovoria – nemáme čas. Inými slovami – sme takí zaneprázdnení, že nemáme čas zarábať peniaze a vytvárať budúcnosť našej firmy.

Ale prečo nemajú čas? Aj Michelangelo, Edison, Einstein alebo Jobs mali 24 hodín denne. Problém sa obyčajne volá „operatíva". Všetci na ňu nadávajú a všetci ju milujú. Hodiny dokážu riešiť nepodstatné veci, ktoré vzbudzujú pocit naliehavosti namiesto toho, aby zodvihli hlavu a venovali sa dôležitým veciam.

Cesta k Vášmu rozhodnutiu

Myšlienka spolupráce je založená na nasledovných princípoch:

 • Majitelia firmy, vrcholoví manažéri a podnikatelia, sa musia vedieť odpútať od operatívy a naučiť sa systematicky pracovať na budúcnosti svojej firmy.
 • Inovácie nie sú kreativita ani vývoj výrobkov, je to systematický proces, ktorým sa uchádzame o peniaze zákazníkov tým, že im ponúkneme vysokú hodnotu.
 • Inovačný proces prebieha v piatich základných oblastiach – vytváranie hodnoty pre zákazníka a podnik (zvyšovanie maximálnej ceny a zisku), hľadanie zákazníkov a nezákazníkov, produkty a služby, procesy, zdroje a znalosti.
 • Na spoločných projektoch vo vašej firme sa naučíme jedinečnú metodiku inovácií, ktorá začína analýzou príležitostí na trhu, zákazníkmi a ich potrebami a končí uvedením produktu na trh. Zároveň vytvoríme inovačný proces v podniku, nastavíme jeho organizáciu a riadenie a pripravíme ľudí na prácu v ňom.

 

Postup riešenia

 1. Firma definuje tému inovačného projektu, vyberie pracovníkov pre inovačný tím (zastúpenie marketingu, obchodu, servisu, vývoja, technickej prípravy výroby, výroby, nákupu, logistiky, kvality, ekonomiky) a vyčlení pre nich kapacitu minimálne 4 dni v mesiaci počas trvania projektu. Typický inovačný projekt prebieha počas 6-12 mesiacov.
 2. Projektový tím sa stretáva na 1-2 denných stretnutiach s odstupom 2 – 4 týždne, na ktorých sa pod vedením externých kaučov riešia jednotlivé časti projektu. Každé stretnutie začína krátkym teoretickým úvodom k metódam, ktoré budú použité. V čase medzi stretnutiami jednotliví členovia tímu, vrátane externých, pripravujú podklady na ďalšie stretnutie.
 3. Externí členovia tímu z IPA zodpovedajú za metodické vedenie projektu, vyškolenie členov tímu v metodike projektového riadenia a inovácií, poskytujú kaučing členom tímu a riešia niektoré špecifické úlohy. V prípade potreby vytvárajú prepojenia tímu na špecializované externé pracoviská (napríklad Fraunhoferove inštitúty, vysoké školy alebo externé vývojové pracoviská) a zapájajú do práce tímu grafikov, dizajnérov, priemyselných dizajnérov alebo iných špecialistov.
 4. Výsledky projektu sú monitorované a pravidelne prezentované sponzorovi projektu z vedenia spoločnosti, k projektu sa vedie podrobná dokumentácia, ktorá v budúcnosti slúži ako metodická podpora pri ďalších projektoch. Súčasťou projektu je vytváranie metodickej príručky inovačného procesu, tréningových materiálov a informačného systému pre inovačný proces v danej firme.


Za úspešné ciele projektu sa považujú:

 1. Úspešný inovačný projekt, ktorý dosiahol definované ciele (typický pomer náklady/ročné prínosy – 1:10)

 2. Zavedený a funkčný inovačný proces vo firme, vrátane financovania, systému rozvoja znalostí, vlastnej metodiky, organizácie a riadenia projektov, merania výkonnosti inovačného procesu.

 3. Pripravení pracovníci firmy, ktorí prakticky ovládajú inovačnú metodiku a vedenie inovačných projektov.

 Referencie

Atrea - Bonatrans Group – Borcad - Brano Group - Continental – Danfoss Compressors - Decodom – Dema - DHL - Elcom – Embraco - Finidr – Fosfa – Hanil - Hella - IDC Holding – KROS - K4 – Lasselsberger – Leoni - Linet - Miele – Meopta - OMS – Rádio Impuls - Rautenbach – Rodenstock - Sauer Danfoss - Siemens – Steag - Škoda Auto – Tatraclima - Vital - Visteon – Volkswagen - Witte – WOCO - 2N Telekomunikace a i.

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.

Komentáre

Tento článok ešte nemá žiadne komentáre. Buďte prvý!

TOP články

V roku 2019 dajte číslam šancu rásťZamýšľali ste sa niekedy nad tým, prečo vznikajú vo vašom ...

Hľadajte cesty ako posúvať ľudí ...Vo výrobnom sektore sme svedkami toho, ako prestávajú ...

Korelácia Industry 4.0 a nástrojov Lean ...V súčasnej dobe sa organizácie snažia využívať princípy ...

Najnovšie články

Silné stránky, spokojnosť a IkigáiSpoločným menovateľom pre japonskú dlhovekosť je Ikigái, ...

Ako nestratiť kontakt s trendmi ...Svet je každý rok síce o niečo rýchlejší, na druhej strane ...

FMEA – hodnotíme riziko správne?Veľa firiem používa metodiku FMEA (Failure Mode and Effects ...
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved