rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ

Teambuilding – zážitková tréningová forma

Indoor aj outdoor

Popis problému:

Často sa v praxi stretávame s tým, že pri analýze problémových oblastí vo firme sa ako koreňové príčiny zistia nedostatky v rámci kvality medziľudských vzťahov, a to napr: zlé vzťahy medzi ľuďmi, slabá spolupráca medzi oddeleniami, nepochopenie zmyslu práce jednotlivých oddelení, nedostatočná firemná kultúra, neznalosť firemných cieľov atď.

Nevyhnutným predpokladom k tomu, aby firma napredovala a výkonnosť ľudí rástla, je mať vo firme také pracovné tímy, ktoré sú efektívne a funkčné vo vnútri aj medzi sebou navzájom. Tieto tímy poznajú firemnú kultúru, hodnoty a ciele firmy a sú s nimi stotožnené. Máte také tímy aj vo vašej firme? Ak nie, teambuilding je jedna z možných foriem, ako to dosiahnuť.

Tréningové prínosy:

Ciele teambuildingu sú vždy špecifické a sú „šité" priamo na cieľovú skupinu a popis východiskovej situácie.

Ak sa dodržia zásady nevyhnutné na kvalitnú realizáciu TEAMBUILDINGU a naplní sa posolstvo a cieľ teambuildingu má to na budovanie funkčného a efektívneho pracovného tímu veľký vplyv.

Príprava VSTUPOV:

 • Cieľová skupina
 • Dôvod teambuildingu – popis situácie – východosková situácia
 • CIEĽ
 • Rozsah
 • Termín
 • Miesto
 • Návrh obsahu podľa definovanej vzdelávacej aktivity – cielené aktivity
 • Metodiky tréningu
 • Forma vedenia tréningu
 • Výber lektorov

TEAMBUILDING ako zážitková tréningová forma má veľký zmysel, ale je nevyhnutná kvalitná príprava všetkých vstupov!

Obsahové zameranie:

 • Závisí od vstupných údajov

Úspešnosť teambuildingu sa dá relevantne zistiť po ubehnutí min. doby troch mesiacov, kde si vie dodávateľ aj zadávateľ porovnať súčasnú situáciu s východiskovou situáciou a relevantne posúdiť SPLNENIE / NESPLNENIE stanoveného cieľa.

Prečítajte si viac o teambuildingu.

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Stačí, ak vyplníte vašu e-mailovú adresu.

Komentáre

Tento článok ešte nemá žiadne komentáre. Buďte prvý!

TOP články

Fórum kvality 2018: Kvalita v našom ...Fórum predstavuje možnosť vzájomnej výmeny poznatkov ...

O svete spolupráce a integrácie budeme ...Prichádza svet, v ktorom nestačí úzka špecializácia a ...

Čo je zdravé pracovisko?V poslednej dobe zaznamenávam od našich zákazníkov zvýšený ...

Najnovšie články

Prvé tohtoročné číslo časopisu ...Témy, ktoré vás zaujímajú nájdete v ...

Šetrením ešte nikto nezbohatolNiekoľko postrehov pre manažérov, ktorí zasvätili ...

Konkurenčná výhoda: Design Thinking - ...Predstavte si toto. Pracujete ako primátor mesta, ...
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved