rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ
SúvisiaceNovinky
13,54 €Cena bez DPH
Do košíka

3,75 €Cena bez DPH
Do košíka

Individuálne poradenstvo a koučing pre pracovníkov manažmentu

Individuálne poradenstvo a koučing „šitý na mieru" pružne upravujeme podľa aktuálnych potrieb koučovaného klienta. V programoch kladieme dôraz na oblasti, ktorým treba venovať osobitnú pozornosť. Na základe toho poskytujeme každému klientovi špecifické riešenie pre jeho osobnostný a kariérny rozvoj.

Na základe rozhovoru a dohody s klientom, kouč umožňuje klientovi upraviť si obsahové zameranie individuálneho poradenstva a koučingu na základe jeho aktuálnych potrieb, stanovených cieľov profesijného rozvoja a aktuálnych pracovných problémov a starostí.

Forma: jednodňové pracovné stretnutia.

Program v oblasti riadenia a vedenia ľudí poskytuje priame poradenstvo, odborné konzultácie a koučing pri riešení konkrétnych manažérskych a profesijných problémov.


1 Koncepcia individuálneho poradenstva a koučingu

Individuálne poradenstvo a koučing zahŕňa priame poradenstvo, odborné konzultácie a koučing pri riešení konkrétnych osobných a profesijných problémov. Jeho základom je vzájomný rešpekt voči odbornej skúsenosti, odborných znalostí, ale aj osobných pocitov, názorov, postojov a spolupráca pri formulovaní riešení a rozhodnutí.

Postup realizácie individuálneho poradenstva a koučingu:

 1. Vymedzenie vzájomného vzťahu a analýza situácie klienta.
 2. Identifikovanie a jasné formulovanie základného problému.
 3. Analýza situácie klienta a určenie účelu a hlavných cieľov poradenskej spolupráce.
 4. Návrh cieľov, rozsahu a priebehu individuálneho poradenstva a koučingu.
 5. Realizácia poradenských intervencií a priamej, koncepčnej, profesionálnej pomoci.

Na individuálnom poradenstve a koučingu sa dozviete:

 • ako reagovať na konkrétne pracovné situácie bez toho, aby spadli do pasce „zaručených" návodov,
 • ako dosiahnuť reálne zmeny vo Vašom profesionálnom správaní a správaní Vašich spolupracovníkov a tým podporiť Váš a zároveň i ich osobnostný a profesijný rast,
 • ako ísť cestou, ktorá smeruje k účinnému naplneniu konkrétnych potrieb spoločnosti a potrieb konkrétnych ľudí, ktorí tvoria jej pracovné tímy.

Prínosy pre klienta individuálneho poradenstva a koučingu:

 • nové nezávislé, nestranné uhly pohľadov na jednotlivé problémy, riešenia a perspektívy, najmä v oblasti riadenia ľudských zdrojov – pracovných vzťahov, motivácie a stimulácie, riešenia konfliktov, hodnotenia a adaptácie nových pracovníkov,
 • rozvoj schopnosti uplatniť nové techniky riešenia problémov, implementovať nové poznatky a správne sa rozhodovať v pracovnom prostredí, vytvárať uspokojujúce pracovné vzťahy, 
 • sebapoznanie, porozumenie zdrojom osobných problémov, eliminovanie predsudkov a bariér,
 • osobnú skúsenosť, ktorá sa stáva súčasťou osobnostných vlastností je možné získať len v priamom nácviku, opakovaním, spätnou väzbou, spojenou s korigovaním správania a následným overovaním získanej skúsenosti prostredníctvom ďalších cvičení.

 

2 Realizácia a forma poradenských intervencií a koučingu

Navrhujeme, aby sa poradenské stretnutia uskutočňovali operatívne počas trvania poradenskej spolupráce v intervaloch podľa reálnej potreby klienta a podľa vzájomnej dohody s poradcom. Na základe skúseností odporúčame realizovať poradenstvo a koučing formou jednodňových pracovných stretnutí.

Poradenské stretnutia sú realizované ako:

 • kombinácia školenia, tréningu, poradenstva a individuálneho koučingu,
 • priamy nácvik zručností, ktoré potrebuje získať koučovaný klient,
 • nácvik techník slúžiacich k lepšiemu riadeniu a vedeniu spolupracovníkov.

Použité techniky a metódy individuálneho poradenstva a koučingu:

 • priamy nácvik v typických pracovných situáciách,
 • riešenie aktuálnych problémových a konfliktných pracovných situácií,
 • riešenie prípadových štúdií a participatívne techniky,
 • prednáškové vstupy lektora,
 • individuálna práca so študijnými textami.

Obsah a príprava individuálneho poradenstva a koučingu:

Individuálne poradenstvo a koučing „šitý na mieru" pružne upravujeme podľa aktuálnych potrieb koučovaného klienta. V programoch kladieme dôraz na oblasti, ktorým treba venovať osobitnú pozornosť. Na základe toho poskytujeme každému klientovi špecifické riešenie pre jeho osobnostný a kariérový rozvoj. Na základe rozhovoru a dohody s klientom, kouč umožňuje klientovi upraviť si obsahové zameranie individuálneho poradenstva a koučingu na základe jeho aktuálnych potrieb, stanovených cieľov profesijného rozvoja a aktuálnych pracovných problémov a starostí.

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.

Komentáre

Tento článok ešte nemá žiadne komentáre. Buďte prvý!

TOP články

KTO STOJÍ ZA Očakávajme neočakávané a ...Každý z nás chce porozumieť budúcnosti, ktorá ho čaká ...

Umelá inteligencia, pomocník náš ...Vedeli ste, že švédska pálenica chce využiť ...

Využitie digitálneho dvojčaťa v oblasti ...V dnešnej dobe, kedy sa každý podnik snaží byť čo najviac ...

Najnovšie články

R2-D2, C-3POPoznáte robotov R2-D2 a C-3PO z kultového filmu ...

Život bez cieľa predsa dáva zmyselO ľuďoch bez cieľa sa hovorí ako o tých, ktorí nevedia ...

Keď menej je viacVeľa diskutujeme o zdravom rozume a jeho nedostatku na ...
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved