rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ

Reštrukturalizácie a reinžiniering

Reinžiniering


Firmy prechádzajú rôznymi životnými cyklami. Takmer každá sa však dostane do situácie, keď potrebuje radikálne zvýšiť svoju výkonnosť, aby zvýšila svoju konkurencieschopnosť alebo do situácie, keď na ňu začnú veritelia vyvíjať tlak za účelom úhrady záväzkov. Netýka sa to len lokálnych firiem, ale aj veľkých hráčov ako Sony, Panasonic, Nokia, General Motors, Saab.... Tejto situácii predchádza mnoho príznakov blížiacich sa problémov, ktoré sú však prehliadané alebo podceňované, a ktoré napokon môžu byť pre firmu likvidačné.


Medzi typické príznaky patrí:

 • Postupná strata ľudského potenciálu a osobnostných kompetencií
  • Z našich skúsenosti vyplýva, že firmy, ktoré potrebujú rýchlo reštrukturalizovať, lebo im hrozí riziko konkurzu v zásade nemajú dostatok schopných pracovných tímov a lídrov. Niektorí ľudia („najšikovnejší"), ako by vycítili blížiace sa problémy a neistotu a často odchádzajú za lepšími podmienkami. Na druhej strane existujú vážne problémy dostať do firmy nových skúsených alebo aj mladých ľudí. Postupne tak vo firme ostávajú ľudia, ktorí už stratili „ťah na bránku" a už len pasívne čakajú (na výpoveď, dôchodok, nového investora, bankrot...).
  • Typickým prejavom podnikovej kultúry je prevládajúca reaktívnosť a chýbajúca proaktivita. Aj keď si viacerí uvedomujú potrebu zmeny, zväčša ju nevidia ako reálnu, alebo len dúfajú, že sa to nejako vyrieši. Príčinou môže byť, že na mnohých riadiacich miestach pracujú neschopní pracovníci, ktorí demotivujú pracovný tím.
  • Ešte horšou alternatívou je, ak dochádza k „tajnému" rozkrádaniu majetku (predražené nákupy, nepotrebné služby, provízie...) s prispením manažérov (po slovensky tunelovaniu).
 • Nezachytenie zmien na trhu, odchod zákazníkov ku konkurencií
  • Dnes sa svet mení rýchlejšie, ako by sme si mnohí z nás priali. Jedinou istotou v tomto turbulentnom svete je kontinuálna zmena. Niekedy sa len čudujeme, že zrazu sú našimi priamymi konkurentmi firmy z Rumunska a Bulharska, ktoré prednedávnom vstúpili do EU. Stále častejšie sa naše firmy stretávajú s Tureckom, Bosnou a inými ambicióznými regiónmi a to ešte vynecháme Čínu, Indiu a iné ázijské ekonomiky. Dôsledkom je často odliv niektorých zákazníkov, ktorým nie sme schopní ponúkať konkurenčné podmienky. Častou príčinou úpadku je aj nadmerná pýcha, ako sme dobrí a podcenenie nových technologických riešení.
 • Pokles pridanej hodnoty na zamestnanca – Na jednej strane firma zápasí s poklesom tržieb, ale súčasne musí reagovať na oprávnené túžby ľudí mať vyššie platy. Riešenie vznikajúcich problémov, hlavne pri silnom postavení odborov, môže odoberať veľa energie a vydáva do okolia ďalšie negatívne informácie.
 • Vznik problémov s likviditou – Postupné odkladanie a predlžovanie splatnosti svojich záväzkov vedie k postupnej strate dôveryhodnosti firmy na trhu, hlavne u dodávateľov alebo investorov. Najčastejšie to vedie k situácií, kedy sa následne riešia tisíce nových problémov s chýbajúcim materiálom.
 • Vznik alebo hrozba vzniku platobnej neschopnosti či predlženia – Postupne pribúdajú veritelia, ktorým firma dlhuje 30 dní po lehote splatnosti, resp. hodnota záväzkov (aj nesplatných) sa blíži k hodnote majetku firmy alebo ju presiahla.
 • Postupný pokles podielu nových výrobkov na obrate, viac ako tri roky – Tým, že sa firma dostala do ťažkej situácie, kedy musí dennodenne riešiť množstvo operatívnych problémov, zabúda na strategické záležitosti. Väčšinou chýbajú ľudia, čas a peniaze, aby prišla na trh s niečim, čím predbehne konkurenciu.


 • Zachytili ste niektoré z uvedených symptómov?
 • Máte pocit, že stále zápasíte o prežitie?
 • Cítite, že súčasnými spôsobmi riadenia nie je možné dosiahnuť dramatického zlepšenia výkonnosti podniku?
 • Trápi Vás nízka výkonnosť kľúčových procesov a vysoké fixné náklady?
 • Zápasíte s neuhradenými faktúrami, kvôli ktorým nie ste schopný platiť ani tie Vaše?
 • Nie ste schopný plniť aspoň dva peňažné záväzky viac ako jednému veriteľovi 30 dní po lehote splatnosti?
 • Máte viac ako jedného veriteľa a hodnota záväzkov (vrátane nesplatných) presahuje hodnotu majetku?

 

Cesta k Vášmu rozhodnutiu

Kľúčovou otázkou projektu reižinieringu je vytvorenie motivovaného akčného tímu, ktorý je schopný zrealizovať súbor nutných opatrení potrebných na získanie lepšej konkurenčnej schopnosti a pritom neohroziť schopnosť firmy efektívne obsluhovať zákazníkov a zároveň si plniť všetky finančné povinnosti vyplývajúce s predpisov súkromného ako aj verejného práva.

Postup riešenia

 1. Analytická fáza:
  • Analýza výkonnosti kľúčových procesov – Cieľom je identifikovať potenciál zvýšenia výkonnosti jednotlivých procesov.
  • Analýza štruktúry fixných a variabilných nákladov – Cieľom je definovať oblasti, kde by mohlo dôjsť k radikálnemu zníženiu nákladov.
  • Analýza stavu majetku, záväzkov a pohľadávok – Cieľom je zabezpečiť prefinancovanie fázy reštrukturalizácie.

 2. Realizačná fáza:
  • Návrh funkčného obchodného modelu – Je potrebné definovať obchodný model, ktorý zaručí prežitie firmy.
  • Reinžiniering procesov – Vo veľmi krátkom čase je potrebné zabezpečiť:
   • Zvýšenie výkonnosti obchodu
   • Zefektívnenie nákupu
   • Zvýšenie výkonnosti výroby

  • Analýza počtu pracovných miest, assessment centrá – Prehodnotením počtu potrebných pracovných miest dokáže firma v krátkom čase vytvoriť zdroje na prefinancovanie nových plánov. Veľmi dôležitou otázkou je aj obsadenie riadiacich pozícií správnymi ľuďmi, ktorí sú schopní realizovať víziu ozdravenia.
  • Prispôsobenie organizačnej štruktúry redefinovaným procesom – Novo definovaná štruktúra by mala zlepšiť mieru komunikácie a flexibilitu vnútri firmy.
  • Procesné riadenie a motivačný systém - Definovanie cieľov pre každého riadiaceho pracovníka a motivácia na výsledku pomáha dosiahnuť rýchlejšie cieľ.
  • Zmeny layoutu a výrobnej dispozície – V prípade ak sa nájdu zdroje na zmeny administratívnej a výrobnej dispozíce, môže to znamenať výraznú úsporu fixných nákladov.
  • Projekty zmien – Podporujú hlavný prúd reštrukturalizácie.

Reštrukturalizácia


Nakoľko si reinžiniering v určitom štádiu môže vyžadovať nerušenú realizáciu nutných opatrení pre záchranu firmy a izoláciu pred „finančným stresom a tlakom od veriteľov" je potrebné vstúpiť do procesu formálnej reštrukturalizácie a príslušný konkurzný súd požiadať o „ochranu pred veriteľmi". Spoločnosť IPA Slovakia, s.r.o. preto spolupracuje so sieťou správcovských kancelárii pod vedením Mgr. Richarda Koiša, MBA, konkurzného a reštrukturalizačného správcu zapísaného do zoznamu správcov Ministerstva spravodlivosti SR so sídlom v Ružomberku. Po analytickej fáze špecifikovanej vyššie je neoddeliteľnou súčasťou realizačnej fázy vstup do procesu formálnej reštrukturalizácie v súlade so zákonom č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov pod dohľadom reštrukturalizačného správcu a príslušného súdu. Jej výsledkom musí byť dosiahnutie nasledujúcich cieľov: 
 • ďalšie vykonávanie podnikateľskej činnosti dlžníka,
 • zachovanie aspoň podstatnej časti prevádzky podniku dlžníka a
 • väčší rozsah uspokojenia veriteľov dlžníka ako v prípade likvidačného konkurzu.


Postup riešenia

Ak nastanú skutočnosti predpokladané zákonom o konkurze a reštrukturalizácii pre dosiahnutie „ochrany pred veriteľmi" – formálnej reštrukturalizácie, súčasťou analytickej, resp. realizačnej fázy bude spolupôsobenie a participácia spoločnosti IPA Slovakia na tvorbe reštrukturalizačného posudku pod dohľadom správcu, resp. reštrukturalizačného plánu pod dohľadom predkladateľa plánu. V procese formálnej reštrukturalizácie chronologicky nasleduje:

 

 • časť prípravy a spracovania reštrukturalizačného posudku;
 • časť po začatí reštrukturalizačného konania do povolenia reštrukturalizácie;
 • časť od povolenia reštrukturalizácie do uplynutia lehoty na uplatňovanie veriteľských nárokov;
 • časť posudzovania, zisťovania alebo popierania veriteľských nárokov;
 • schôdza veriteľov a voľba členov veriteľského výboru;
 • časť prípravy, konzultácii a participovania na spracovaní reštrukturalizačného plánu;
 • časť schvaľovacieho procesu – veriteľský výbor, schvaľovacia schôdza;
 • časť záverečného posúdenia reštrukturalizačného plánu konkurzným súdom a rozhodnutie o jeho potvrdení alebo zamietnutí

 

Referencie

ETA Hlinsko, Way Industries, Elektrovod Žilina, Daewoo Praha, Metalurg Dubnica nad Váhom

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.

Komentáre

Tento článok ešte nemá žiadne komentáre. Buďte prvý!

TOP články

Sme Generácia Ypsilon!„Jsem Generace Ypsilon, nemusím nic, a můžu všechno, a ...

Údržba v období krízyPrinášame vám rozhovor s odbornými garantmi konferencie ...

Jesenný Deň majstrov doplnený o ...Prijmite naše pozvanie na 8. Deň majstrov, ktorý sa ...

Najnovšie články

R2-D2, C-3POPoznáte robotov R2-D2 a C-3PO z kultového filmu ...

Umelá inteligencia, pomocník náš ...Vedeli ste, že švédska pálenica chce využiť ...

Využitie digitálneho dvojčaťa v oblasti ...V dnešnej dobe, kedy sa každý podnik snaží byť čo najviac ...
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved