rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ
SúvisiaceNovinky

Ako prebieha typická spolupráca?

Typický priebeh spolupráce sa dá zhrnúť v nasledovnom obrázku. 1. Oslovte nás s Vašou požiadavkou. Osobne Vás navštívi náš odborník zdanej oblasti a prekonzultuje s Vami možné scénare riešenia anásledne Vám pripraví vhodnú ponuku.
 2. Analýza potenciálu zmien a výber kľúčových projektov zmien. Každý podnik zväčša rieši veľa operatívnych problémov. Ich riešením však nedochádza k výraznejšiemu zvýšeniu výkonnosti. Príčinou býva, že sa nerieši kľúčový problém spoločnosti. Hlavnou úlohou analýzy potenciálu je:
  • identifikovať kľúčové problémy spoločnosti
  • odhadnúť možný prínos projektov zmien
  • navrhnúť postup realizácie zmien
 3. Riešenie projektov zmien. Každá väčšia zmena v podniku musí byť starostlivo pripravená a riadená, aby sme dosiahli požadované výsledky. Využívame metodiku DMAIC (Define - Measure – Analyse – Improve – Control), ktorá zabezpečuje jasné definovanie cieľov projektu, harmonogramu, jasné rozdelenie úloh a zodpovednosti, dôkladnú analýzu a meranie základných veličín, dosiahnutie a vyhodnotenie skutočných prínosov v reálnom čase. V oblasti riešenia projektov sa orientujeme predovšetkým na nasledovné oblasti:
 • Vyhľadávanie strategických príležitosti pre rast – Pomáhame hľadať odpovede na otázky ako nasmerovať podnik, aby mohol prežiť aj o 5-10 rokov. Aké úpravy súčasného obchodného modelu sú pre to nutné? Aké inovácie v oblasti produktov a služieb je potrebné urobiť, aby sme uspokojili budúce potreby našich zákazníkov. Aké nutné zmeny v oblasti organizácie a zabezpečenia zdrojov musíme urobiť, aby sme boli schopní dosiahnuť uvedené zmeny?
 • Reštrukturalizácie a reengineering - je veľa podnikov, ktoré sa musia odľahčiť z rôznych dôvodov. Projekty sú väčšinou iniciované potrebou radikálneho zníženia nákladov a znovu získania konkurenčnej schopnosti. Prípadná neochota k zoštíhleniu vedie často ku reťazovej reakcii a katastrofe. Aj zoštíhlenie však musí prebiehať koordinovane a s rozvahou, aby kľúčové procesy neskolabovali a aby to nepocítili negatívne zákazníci.
 • Zvýšenie výkonnosti procesov – Ide o trvalé zmeny, ktoré sú primárne orientované na dosiahnutie merateľných zlepšení v oblasti vyššej výkonnosti, produktivity, kvality, dodávateľskej schopnosti alebo pružnosť podnikových procesov.
 • Implementácie najlepších praktík – rokmi sa osvedčili viaceré ucelené prístupy, ktoré vedú k dlhodobým zmenám spôsobu riešenia problémov a k zlepšeniu podnikovej kultúry. Medzi tieto prístupy môžeme zaradiť implementácie Six Sigma, štíhlej výroby, štíhle administratívy, štíhlej logistiky, štíhleho vývoja výrobkov, procesných a projektových tímov, fraktálovej organizácie a pod.
 • Riadenie podnikovej kultúry – zlepšenie vnútropodnikovej klímy, rozvoj proaktívneho a podnikateľského myslenia v ľuďoch umožňuje získať dlhodobý konkurenčný náskok a vytvoriť si predpoklady pre úspešné zvládnutie akýchkoľvek zmien z vonkajšieho prostredia.

 

Aká je úloha IPA konzultantov v projektoch?

Našou základnou podmienkou je osobná podpora projektov zmien zo strany najvyššieho manažmentu firmy a aktívna participácia pracovníkov firmy na projekte.

Pri riešení projektov striktne využívame projektové riadenie, ktoré je dôležité nielen preto, aby sme efektívnym spôsobom dosiahli ciele projektov, ale aj preto, aby sme správne rozdelili úlohy v celej projektovej organizácii:

 • Úlohou externého konzultanta je obyčajne transfér know how do podniku, výcvik a kaučovanie ľudí, vedenie projektov, prípadne vykonávanie niektorých veľmi špecializovaných úloh. Rola konzultanta by sa mala zmenšovať a jeho úlohy by mali postupne preberať ľudia z podniku.
 • Vrcholový manažment by mal z pozície sponzorov vyberať témy projektov, definovať ciele, robiť potrebné rozhodnutia v priebehu projektu a vyhodnocovať výsledky. Vrcholový manažment vytvára tlak na výsledky.
 • Projektoví manažéri vedú projekty - mali by mať preto najväčší časový priestor pre túto činnosť. Zároveň musia mať vhodné vlastnosti a schopnosti na takúto prácu. V prvých projektoch im môže pomáhať externý konzultant alebo sponzor.
 • Projektové tímy sú zložené so špecialistov, ktorí ovládajú potrebné metódy na vyriešenie projektu. Väčšinu projektového tímu však tvoria ľudia, ktorí poznajú procesy, ktoré sú predmetom riešenia. 

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.

Komentáre

Tento článok ešte nemá žiadne komentáre. Buďte prvý!

TOP články

5 dôvodov, prečo sa zúčastniť na ...Konferenciu Výrobný manažment organizujeme s cieľom ...

KTO STOJÍ ZA Očakávajme neočakávané a ...Každý z nás chce porozumieť budúcnosti, ktorá ho čaká ...

Umelá inteligencia, pomocník náš ...Vedeli ste, že švédska pálenica chce využiť ...

Najnovšie články

R2-D2, C-3POPoznáte robotov R2-D2 a C-3PO z kultového filmu ...

Využitie digitálneho dvojčaťa v oblasti ...V dnešnej dobe, kedy sa každý podnik snaží byť čo najviac ...

Život bez cieľa predsa dáva zmyselO ľuďoch bez cieľa sa hovorí ako o tých, ktorí nevedia ...
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved