rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ

Interim manažment

Súčasný trend rozvoja poradenstva v oblasti priemyslového inžinierstva je ponúknuť zákazníkovi riešenie, šité na mieru. Všetky informácie o filozofiách, metódach a postupoch, sú voľné dostupné na internete a preto jedinou konkurenčnou výhodou je meniť tieto informácie v znalosti a konkrétne riešenia. To je možné len dlhodobou skúsenosťou s aplikáciou týchto metód, ktorá sa nekončí prezentáciou navrhovaného stavu, ale spoluzodpovednosťou za jeho realizáciu.

Skúste sa zamyslieť nad nasledujúcimi otázkami:

 • Chcete vo firme vyvinúť maximálny ťah na bránu pri presadzovaní zmien?
 • Chcete pri presadzovaní zmien silného oponenta, ktorý minimalizuje riziko neúspechu?
 • Vyžadujete, aby sme niesli spoluzodpovednosť za plnenie stanovených cieľov?
 • Chcete zabezpečiť, aby po našom odchode zmeny pokračovali rovnakým tempom?

Myšlienka spolupráce je založená na nasledovných princípoch:
 • Vybraný projektový manažér sa venuje len jednej firme na plný pracovný fond
 • Spoluzodpovedá za realizáciu vopred dohodnutých cieľov
 • Je naďalej pracovníkom konzultačnej spoločnosti, no v príslušnej firme má dohodnuté kompetencie, prislúchajúce jeho pozícii v organizačnej štruktúre
 • Jedná sa o dlhodobú formu spolupráce v rozsahu minimálne pol roka
 • Odmena je vyplácaná paušálne alebo percentuálnym podielom z dosiahnutých úspor
 • Jednou z jeho kľúčových úloh je „vychovať" svojho nasledovníka

Cesta k Vášmu rozhodnutiu

Kľúčovou výhodou je čas, ktorý trávi manažér v príslušnej firme. Každodenná prítomnosť zabezpečuje maximálny „ťah na bránku" a pôsobenie na základné ukazovatele, podľa ktorých je zmena riadená. Ďalšou výhodou je otvorenosť v presadzovaní názorov, keďže nie je zaťažený históriou a organizačnými, či rodinnými väzbami v spoločnosti. Pri svojej práci využíva skúsenosti, ktoré nadobudol v iných firmách a predáva schválené informácie – filmové a fotografické zábery, benchmarkové analýzy, tréningové materiály a pod.. V rámci tejto formy spolupráce sú organizované exkurzie a návštevy do firiem s podobnými problémami, kde je cieľom zistiť, ako riešili rovnaké problémy a tiež do najlepších firiem, kde je možné vidieť, ako to realizuje špička. Ak počas doby spolupráce vznikne požiadavka rozpracovať konkrétny problém do detailov, je možné využiť tím ostatných projektových manažérov IPA, ako odbornú podporu. Okrem pracovnej časti prebieha zoceľovanie tímu i formou spoločenských a športových akcií.

Ponúkame dve formy spolupráce:


1. Systematické zvyšovanie výkonnosti firmy, ktorá sa nachádza vo fáze rastu a prosperity. Kľúčové motto tejto formy spolupráce je: „Trvalý a udržateľný rozvoj firmy".

Typické ciele takejto formy spolupráce sú nasledovné:
 • Nastavenie efektívnejšieho systému porád a predávania informácií
 • Efektívnejšie a systematické pôsobenie na kľúčové ukazovatele spoločnosti, resp. úseky (zameranie na kvalitu, produktivitu, prietok a pod.)
 • Realizácia informačných kampaní a motivačných pohovorov naprieč celou firmou
 • Tvorba stratégie spoločnosti, prípadne jej vybraných úsekov
 • Zavedenie tímovej práce a systému zlepšovania
 • Nastavenie systému udržania zavedených zmien

2.
Okamžité a radikálne zvýšenie výkonnosti firmy, ktorá sa nachádza vo fáze výkonnostnej krízy. Kľúčové motto tejto formy spolupráce je: „Čas sú peniaze".

Typické ciele tejto formy spolupráce sú nasledovné:
 • Okamžitá redukcia najmä osobných a materiálových nákladov
 • Okamžitá objektivizácia kľúčových dát
 • Zavedenie systému kaskádovania kľúčových ukazovateľov spoločnosti a ich pravidelné hodnotenie
 • Zmena systému odmeňovania s ohľadom na plnenie stanovených cieľov a spoluzodpovednosť za výsledky
 • Reporting ukazovateľov a jeho komunikácia naprieč celou firmou
 • Realizácia operatívnych zmien a rozhodnutí s okamžitým účinkom

Odmena za takúto formu spolupráce môže byť vyplácaná mesačným paušálom. Druhý model vyplácania odmeny, predstavuje nižší mesačný paušál, ku ktorému je prirátaná variabilná zložka z dosiahnutých ročných úspor. Konkrétna výška odmeny sa definuje individuálne a závisí od rozsahu zadania.

Interim manažér svoj pracovný režim podriaďuje dosiahnutiu stanovených cieľov.


Postup riešenia

Priebeh takejto spolupráce navrhujeme realizovať nasledovnými krokmi:
 1. Realizácia vstupnej analýzy potenciálov v rozsahu dvoch človekodní, skupinou 3 až 5 expertov
 2. Na základe jej výsledkov, príprava zadania cieľov a dĺžky pôsobenia interim manažéra
 3. Bezplatná fáza návrhu konkrétnych krokov, ktoré navrhuje interim manažér realizovať a spresnenie dohodnutých cieľov – definitívne odsúhlasenie takejto formy spolupráce
 4. Fáza realizácie interim manažmentu

Model tejto formy spolupráce nazývame interim manažment a je znázornený na nasledujúcom obrázku.Spolupráca začína „ťahom myšlienok" – je dôležité, aby prichádzajúce zmeny nevychádzali len z hlavy „cudzieho" človeka, ale boli pripravené v spolupráci s kľúčovými pracovníkmi spoločnosti. Tento krok má vytýčiť spoločnú cestu k dosiahnutiu očakávaných výsledkov. Každý z kľúčových pracovníkov si musí na tieto zmeny vyhradiť čas. Obvyklou formou aktivácie je definícia kvartálnych alebo polročných cieľov. Úlohou kľúčových pracovníkov je v ďalšom kroku prenášať zodpovednosť za zmeny i na svojich podriadených tak, aby bolo do realizácie zapojených čo najviac pracovníkov spoločnosti. Aby bola zmena trvalou, musí nastať najmä v hlavách ľudí, preto zmyslom aktivácie je prebudiť v ľuďoch nadšenie a chuť ju realizovať.

Realizácia zmien začína na strednej úrovni riadenia (s podporou vrcholového manažmentu). Zmeny na vybraných strediskách a oddeleniach musia prispieť k dosiahnutiu požadovaných výsledkov na úrovni celej spoločnosti. Forma realizácie zmien je obvykle formou projektov (závažné problémy, ktoré si vyžadujú dlhší čas realizácie, obvykle 3 – 6 mesiacov), workshopmi (menej závažné problémy, ktoré je možné vyriešiť na jednom resp. viacerých stretnutiach v horizonte 1 – 3 mesiacov). Špecifickú kategóriu workshopov tvoria tzv. rýchle roty – tímy, ktoré v priebehu jedného týždňa vyriešia jeden problém a následne zaniknú. Poslednou kategóriou realizácie zmien sú úlohy, ktoré je možné realizovať okamžite po ich zadaní.

Treťou úrovňou pyramídy je podpora. Do zmien je potrebné zatiahnuť všetky úrovne riadenia, od vrcholového manažmentu, až po pracovníkov výroby. Úloha manažmentu (sponzor zmeny) je vytyčovanie a odsúhlasovanie návrhov, ktoré sú riešené na úrovni pracovníkov (realizátori zmien). Jednou zo základných úloh interim manažéra je naučiť vybraných pracovníkov spoločnosti, ako pokračovať v zmenách i po jeho odchode.


Referencie

Od roku 2010 sme takúto formu spolupráce realizovali v troch firmách. Konkrétne vyčíslenie úspor jednej takejto spolupráce v rozsahu šiestich mesiacov, predstavuje zníženie nekvality o 54 % a zvýšenie produktivity o 22 %, v porovnaní s rovnakým obdobím v minulom roku. Finančná hodnota úspor predstavuje 3,9 mil. Kč. Ďalej bolo realizovaných viac ako 100 systémových zmien vo všetkých oblastiach výroby. Osobný kontakt, prípadne zorganizovať návštevu týchto spoločností, je možné získať na vyžiadanie.Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.

Komentáre

Tento článok ešte nemá žiadne komentáre. Buďte prvý!

TOP články

Sme Generácia Ypsilon!„Jsem Generace Ypsilon, nemusím nic, a můžu všechno, a ...

Údržba v období krízyPrinášame vám rozhovor s odbornými garantmi konferencie ...

Jesenný Deň majstrov doplnený o ...Prijmite naše pozvanie na 8. Deň majstrov, ktorý sa ...

Najnovšie články

R2-D2, C-3POPoznáte robotov R2-D2 a C-3PO z kultového filmu ...

Umelá inteligencia, pomocník náš ...Vedeli ste, že švédska pálenica chce využiť ...

Využitie digitálneho dvojčaťa v oblasti ...V dnešnej dobe, kedy sa každý podnik snaží byť čo najviac ...
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved