rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ

Analýza potenciálov

Veľa firiem často nepozná svoje objektívne výkonnostné parametre ani parametre svojich konkurentov. Bez pravidelného merania a vyhodnocovania kondície firmy však nie je možné správne strategické nasmerovanie (napr. procesné zlepšovanie, inovácie produktov, inovácie procesov, outsoursing, inovácie biznisu...). Metodika analýzy potenciálov vedie k rýchlejšiemu a efektívnejšiemu dosiahnutiu cieľov podniku. Je to cesta ako robiť biznis lepšie a rýchlejšie ako konkurencia.


Hlavným cieľom analýzy potenciálov vykonávaných IPA Slovakia je zistiť, kde sa podnik nachádza, porovnať ho s konkurenciou a navrhnúť súbor potrebných zmien v podniku k zvýšeniu jeho efektívnosti a výkonnosti. Inými slovami, hľadáme odpovede na štyri základné otázky:

 • Kde sa podnik nachádza v súčasnosti?
 • Kde je potrebné v podniku urobiť zmeny?
 • Aké prínosy budú mať tieto zmeny?
 • Ako treba tieto zmeny realizovať?


Cesta k Vášmu rozhodnutiu

Pri zisťovaní stavu, v ktorom sa podnik nachádza vykonávame nasledovné aktivity:

 • Porovnanie výsledkov s požiadavkami okolia a trhu
 • Analýzu trendov v danom odvetví, v ktorom podnik pracuje
 • Benchmarking vybraných ukazovateľov s inými podnikmi v odvetví aj mimo odvetvia
 • Porovnávanie s modelom excelencie IPA Slovakia
 • Zmapovanie procesov spracovania vybraných zákaziek
 • Identifikácia príležitosti na zvýšenie výkonnosti a produktivity kľúčových procesov
 • Definovanie cieľových hodnôt parametrov kľúčových procesov
 • Navrhnutie postupu a formy realizácie potrebných zmien
 • Definovanie postupu a podpory pre implementáciu navrhnutých zmien


Výsledky nezávislého auditu prinášajú našim zákazníkom nasledovné prínosy:

 • Zrkadlo videnia podniku a úrovne jeho procesov v očiach zákazníkov
 • Benchmarking vybraných ukazovateľov výkonnosti a efektívnosti podniku so svetovou triedou
 • Posúdenie stupňa implementácie moderných metód pre zvyšovanie efektívnosti podniku (hodnotenie známkou 0-4) a porovnanie so štandardom v odvetví
 • Posúdenie stupňa znalostí a motivácie pracovníkov v rozličných oblastiach podniku
 • Identifikáciu plytvania v procesoch
 • Identifikáciu úzkych miest, kritických procesov a príčin problémov v podniku
 • Stanovenie objektívnych výkonnostných limitov
 • Formulovanie reálneho cieľového stavu
 • Definovanie postupu zvýšenia výkonnosti a efektívnosti podniku
 • Následná podpora pri riadení zmien (koučing, tréningy, projekty, workshopy...)


autdit analýza potenciálov


Postup riešenia 

1. Prípravná fáza analýzy potenciálov (1 až 2 týždne pred začiatkom)

 • Analýza dokumentácie a vyžiadaných údajov od odberateľa
 • Dohodnutie harmonogramu analýzy

2. Fáza analýzy potenciálov v podniku (trvanie v rozsahu 2-3 dni)

 • Preskúmanie kľúčových požiadaviek na výkonnosť procesu (efektivita, kvalita, profitabilita, čas...) z pohľadu manažmentu ale aj z pohľadu zákazníka (klienta)
 • Rozbor výsledkov a návrh vhodných ukazovateľov merania výkonnosti procesu
 • Snímkovanie a analýza procesu spracovania zákaziek – dodávatelia, vstupy, priebeh procesu, výstupy, zákazníci
 • Identifikácia plytvania, duplicít a nepotrebných činností
 • Analýza možnosti zlepšenia procesu:
 • Časové prerušenia (zdržania v procese, čakanie...)
 • Priestorové prerušenia (rozdielne miesta výkonu činností v procese)
 • Organizačné prerušenia (preberacie dokumenty...)
 • Funkčné role a schvaľovacie konanie (interne a u zákazníka)
 • Chybná logika procesu (možné zjednodušenia v procese)
 • Problémy s variantnosťou zákaziek ovplyvňujúce výkonnosť a štandardný priebeh procesu
 • Analýza možných chýb a rizika (viacpráca, opravy v dokumentácií...)
 • Analýza prerušení informačného toku (tok dokumentov, informácií...)
 • Nákladová analýza (zákazkový kontroling, riadenie nákladov...)
 • Analýza podporných procesov ovplyvňujúcich výkonnosť procesu spracovania zákazky
 • Analýza procesov riadenia a zlepšovania procesu
 • Krížové interview s vybranými pracovníkmi
 • Analýza dokumentácie poskytnutej počas auditu

3. Fáza spracovania výsledkov (v trvaní 1-2 týždne)

 • Spracovanie výsledkov auditu
 • Návrh projektov, workshopov a úloh pre zvýšenie efektívnosti

4. Fáza prezentácie výsledkov auditu (v trvaní 1 deň)

 • Prezentácia auditu a navrhovaných zmien za účelom štandardizácie a zvýšenia výkonnosti procesu
 • Návrh projektov na základe výsledkov analýz, ktorých hlavným cieľom bude dosiahnuť merateľné zlepšenie efektívnosti procesu
 • Návrh časového harmonogramu realizácie projektov, projektových tímov, odhad prácnosti, zdrojov a investícii


Referencie

ETA Hlinsko, SHP Harmanec, Bonatrans Bohumín, PSL Považská Bystrica, Vojus Považská Bystrica, Lasselsberger Chlumčany, Linet Slaný, Třinecké strojírny Třinec, Elektrokarbon Topolčany, BOS Automotive Products Klášterec nad Ohří, Kovo Zálesí, Woco Vsetín, Witte Nejdek, Interiér Říčany, SE Bordnetze Slovakia Nitra, Moderna Bratislava, ZSNP Alufinal Žiar Nad Hronom, Trens Trenčín, Metal Design Trnava, Spartan Trnava, Siemens Elektromotory Frenštát pod Radhoštem, Siemens Elektromotory Mohelnice, Transporta Chrudim, Emco Hrdly, IDC Holding Bratislava, Bell Michalovce, DRU Zvolen, ELBA Kremnica, LOT Trenčín, VOP Trenčín, Leoni Trenčianska Teplá, Rautenbach Žiar Nad Hronom, Andritz Jochman Spišská Nová Ves, Narex Ždánice, ŽOS Zvolen, Decodom Topoľčany, Galena Opava, Vegum Dolné Vestenice, Elcom Prešov, Metalurg Dubnica nad Váhom, Strojchem Svit a ďalšie.

Osobný kontakt, prípadne návštevu týchto spoločností, je možné získať na vyžiadanie.

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.

Komentáre

Tento článok ešte nemá žiadne komentáre. Buďte prvý!

TOP články

Sme Generácia Ypsilon!„Jsem Generace Ypsilon, nemusím nic, a můžu všechno, a ...

Údržba v období krízyPrinášame vám rozhovor s odbornými garantmi konferencie ...

Jesenný Deň majstrov doplnený o ...Prijmite naše pozvanie na 8. Deň majstrov, ktorý sa ...

Najnovšie články

R2-D2, C-3POPoznáte robotov R2-D2 a C-3PO z kultového filmu ...

Umelá inteligencia, pomocník náš ...Vedeli ste, že švédska pálenica chce využiť ...

Využitie digitálneho dvojčaťa v oblasti ...V dnešnej dobe, kedy sa každý podnik snaží byť čo najviac ...
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved