rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ
NajpredávanejšieNovinky

IPA slovník

ALL
0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Meranie práce

Techniky zamerané na zisťovanie, posudzovanie a vyhodnocovanie spotreby času v rámci výrobného procesu.

MES

Manufacturing Execution System

Metamorphing

Metamorphing je spôsob, keď robíme zmeny neustále. 

Metódy vopred určených časov

Metódy nepriameho merania spotreby času na základe vopred určených časov základných pohybov.

Milk run

Rozvoz materiálu zo skladu po presne určených logistických trasách s presným harmonogramom dodávok.

MIS

Manažérsky informačný systém

Model procesu IPO

Inputs-Process-Outputs

Model procesu SIPOC

Supplier-Input-Process-Output-Customer

Model ZIPF

Tento model vypracoval profesor Milan Zelený, ktorý hovorí, že účelom podnikania je inovačné používanie zdrojov podniku na uspokojovanie zákazníka za účelom peňazí. Takže, zákazník (Z), inovácia (I), zdroje a procesy (P), a peniaze a financie (F), sú štyri základné dimenzie, ktoré treba prepojiť do sebaprodukujúceho cyklu. 

Moderátor (priemyselný)

Pracovník, ktorý vedie zlepšovateľský tím k efektívnemu dosiahnutiu stanovených cieľov.

Moderovaný workshop KVP2

Efektívny spôsob tímového zlpešovania. Jedná sa o dočasné tímy s veľkosťou 6 - 15 odborníkov, ktorých sa riešený problém dotýka. Tím k úspešnému dosiahnutiu cieľov vedie priemyselný moderátor.

Momentkové pozorovanie

Metóda štatistického zisťovania počtu výskytu pozorovaných dejov v priebehu pracovného deja.

MOST - Maynard Operation Sequence Technique

Produktívny systém pre analýzu a meranie práce prostredníctvom metód vopred určených časov.

Motivácia

Motivácia je potreba, túžba, emócia, ktorá v nás pracuje a poháňa nás vpred.

MRP

Material Requirements Planning - Plánovanie materiálových požiadaviek.
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Strana 9 z 17
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved