rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ
NajpredávanejšieNovinky

IPA slovník

ALL
0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

LCIA

Low Cost Intelligent Automation - Nízkonákladová automatizácia.

Lean administratíva - Štíhla administratíva - Lean office

Štíhla administratíva je súbor nástrojov na elimináciu plytvania v administratíve.


Lean Design

Lean Design - eliminovanie plytvania pri vývoji a návrhu výrobku.

Lean Layout

Za layout považujeme spôsob ako sú výrobné činitele usporiadané vo výrobnom procese a ako sú prerozdeľované do jednotlivých činností procesu. Nevhodný layout môže viesť k príliš dlhému, zmätočnému a nepredvídateľnému toku, čakaniu zákazníkov, dlhému procesnému času, neflexibilnej činnosti a vysokým nákladom.


Lean výroba - štíhla výroba

Pojem „lean, resp. štíhly", ktorý vznikol v 90-tych rokoch minulého storočia na MIT v Bostone, je veľmi dobre známy už i na Slovensku.

LeanSigma

Six Sigma s použitím Lean nástrojov.

Leveling

Rozvrhovanie výrobkového mixu.

Logistika 4.0

Téma štvrtej priemyselnej revolúcie vznikla cca pred desiatimi rokmi v Nemecku s cieľom vytvoriť tzv. smart factory (chytrú továreň). Technologickým základom pre túto chytrú továreň mali byť kyberneticko-fyzikálne systémy a Internet vecí (IoT). Desať rokov uplynulo ako voda a v súčasnej dobe tieto továrne už aj reálne existujú.


LPA Audit

Layered Process Audit 

Make or Buy

Stratégia obstarávania.

Manažment zmeny

Rámec manažmentu zmeny, pocity ľudí, ktorí prešli nejakou zmenou a prekážky počas riadenia zmeny.

Manipulácia s bremenami

Metódy hodnotenia zaťaženia pracovníka pri manipulácii s bremenami.

Matica príčin a účinku

Matica príčin a účinku (Cause and Effect Matrix).

Maticový diagram

Maticový diagram (Matrix diagram).

Meranie a normovanie práce

Iba keď dokážeš odmerať to, o čom rozprávaš a vyjadriť to číselne, vieš, o čom rozprávaš.

Lord Kelvin


Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Strana 8 z 17
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved