rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ
NajpredávanejšieNovinky

IPA slovník

ALL
0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Jidoka

Autonómnosť pracoviska. Princípom systému JIDOKA je preniesť kontrolnú činnosť (činnosť nepridávajúcu hodnotu) z človeka na stroj. 

Kaizen

Prístup k neustálemu zlepšovaniu procesov. Pochádza z Japonska. KAI - zmena, ZEN - dobrý. Znamená zmenu k lepšiemu. Otcom KAIZEN-u je Masaaki Imai.

Kamishibai

Je jedným z nástrojov štíhleho manažmentu. Toto slovo sa dá preložiť ako sekvencia udalostí. Jeho pôvod je stáročia starý a siaha až do Budhistických chrámov, kde rozprávači príbehov - Kamishibai jazdili z mesta do mesta, aby rozprávali o svojich príbehoch pomocou kartičiek.Kanban

Ťahový systém riadenia výroby.

Kano model

Metóda mapovania požiadaviek zákazníka.

Kapacita - stanovenie výrobnej kapacity

Pri kapacitných výpočtoch ide predovšetkým o stanovenie počtu strojov, pracovníkov, dopravných a manipulačných prostriedkov, skladov a ich kapacít. V nadväznosti na vypočítané kapacity sa potom určujú výrobné a pomocné plochy v dielni, požiadavky na investície, energie a pod.

KNE diagram

Diagram kategorizácie vstupov procesu.

Komunikácia

Komunikácia – z latinčiny „niečo“ vzájomne zdieľať. Efektívna komunikácia je základom kvalitného pracovného výkonu každého zamestnanca.

Koncepčné projektovanie

Vo fáze koncepčného a variantného projektovania by mali byť vytvorené a vyhodnotené rozličné možné spôsoby riešenia výrobného systému. Výsledný variant, ktorý najlepšie zodpovedá stanoveným cieľom projektu, je ďalej podrobnejšie rozpracovaný vo fáze detailného projektovania.

Kontrolný plán

Kontrolný plán (Control plan) - kontrolný plán je návod na udržiavanie všetkých pozitívnych zmien, aby bol zákazník stále spokojný.

Korelačný diagram

Korelačný diagram (Correlation diagram).

Kritická reťaz TOC

Aplikácia TOC v oblasti projektového manažmentu.

Krivka pridanej hodnoty

Krivka pridanej hodnoty, znázorňuje na časovej osi činnosti, ktoré pridávajú a nepridávajú hodnotu. Plocha pod krivkou vyjadruje viazané finančné prostriedky v procesoch a zároveň ukazuje možnosti pre optimalizáciu procesov – napr. redukciou priebežného času, redukciou zásob, elimináciou prerušení procesov a pod.

Kumulatívne traumatické ťažkosti CTD

Muskuloskeletálne ťažkosti vplyvom nedodržania ergonomických zásad navrhovania práce.

KVP2

KVP2 - Kontinuierlicher Verbesserungsprozess. KVP2 je systém tímového zlepšovania používaný vo VW a v OPEL. Ako základný nástroj zlepšovania sa využíva 11 krokový model KVP2.
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Strana 7 z 17
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved