rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ
NajpredávanejšieNovinky

IPA slovník

ALL
0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Hodnotenie a rozvoj ľudského potenciálu

4 oblasti merania ľudského potenciálu v podniku: Fyzický potenciál (PQ), Intelektuálny potenciál (IQ), Emočný potenciál (EQ) a Morálny potenciál (MQ).


Hodnotenie zamestnancov

Čo predstavuje hodnotenie zamestnancov? Čo zamestnanec prostredníctvom hodnotenia zistí a aké sú najčastejšie typy chýb pri hodnotení zamestnancov?

Hodnotenie zaťaženia fyzickou prácou

Metódy hodnotenia úrovne fyzického zaťaženia človeka.

Hodnotová analýza

Hodnotová analýza je metóda tvorivého myslenia, ktorá uplatňuje funkčne-nákladový prístup.

Hoshin Kanri

Znamená manažment a riadenie smerovania podniku.

Hub and Spoke

Logistická technológia, ktorá spočíva v združovaní menších zásielok do prepravných celkov a ich následnom rozdružení.

Chaku - Chaku

Systém chaku – chaku je spôsob usporiadania výrobného toku, kde operátor vloží súčiastku do jedného stroja a po vykonaní potrebných úkonov sa pohybuje na ďalšiu operáciu. 

Index výkonnosti procesu - IVP

Metóda merania výkonnosti procesov.


Informácie a znalosti

Informácia je popis akcie - recept na pečenie chleba, manuál na obsluhu stroja, popis riadenia výroby - ČO? Znalosť je použitie informácie v akcii - praktická schopnosť upiecť chlieb, schopnosť obsluhovať stroj, schopnosť riadiť výrobu - AKO?


Informačný systém

Informačný systém je súbor ľudí, technických prostriedkov a metód zabezpečujúci zber, prenos, spracovanie, uchovanie dát za účelom prezentácie informácií pre potreby užívateľov.

Inovácie

Dnes už nestačí iba redukovať náklady a zoštíhľovať podnikové procesy. Firmy musia vytvoriť kontinuálny a efektívny tok inovácii v oblasti obchodu a marketingu, výrobkov, procesov a myslenia.

Inovácie a hodnota pre zákazníka

Inovácia je proces cyklicky opakovaných činností, v ktorých sa vytvára nová hodnota pre zákazníka

IPA model excelencie

Model excelencie vychádza z paradigmy úspešnosti, založenej na rovnováhe produkcie a produkčnej schopnosti, ktorú mnohé podniky porušujú.

IPA Toolbox ©

IPA Toolbox© je metodický postup, ktorý používa IPA Slovakia pri projektoch zvyšovania hodnoty pre zákazníka.

Ishikawa diagram

Diagram "rybia kosť". Je to známy diagram stromčekového tvaru (4-M diagram, "rybia kosť"), využívaný pre zobrazenie relácie medzi problémami (efektmi) a možnými príčinami ich vzniku. 
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ...
Strana 6 z 17
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved