rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ
NajpredávanejšieNovinky

IPA slovník

ALL
0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Elektronické podnikanie

Aplikácie využívajúce služby celosvetovej siete internet na výmenu informácií.

Ergonomické usporiadanie pracoviska

Súhrn ergonomických princípov používaných pri projektovaní pracoviska.

Ergonomika

Interdisciplinárna veda, ktorá sa zaoberá optimalizáciou vzťahov medzi človekom, pracovnými prostriedkami a pracovným prostredím.

FMEA Analýza príčin a dôsledkov

Failure Mode and Effect Analysis

Force field analýza

Force field analýza je nástroj na znázornenie tých síl, ktoré podporujú implementáciu zmeny a tých, ktoré sú proti nej. Koncept tejto analýzy je veľmi jednoduchý. Do stredu obrázku sa zapíše cieľ zlepšenia. Z ľavej strany na tento cieľ vplývajú takzvané hnacie sily. Sú to sily, ktoré podporujú zlepšenie. Sprava vplývajú brzdné sily, ktoré predstavujú riziko, že ak budú väčšie ako hnacie sily, implementácia bude neúspešná.

Fraktálový podnik

Fraktálový podnik je otvorený systém, ktorý sa skladá zo samostatne proaktívne konajúcich prvkov - fraktálov, ktorých štruktúra sa opakuje a ktoré sledujú spoločný cieľ. Dynamická organizačná štruktúra takéhoto podniku potom pripomína vitálny organizmus.

Frekvenčný diagram

Frekvenčný diagram (Frequency diagram)

FTA - Analýza stromu chýb

Failure Tree Analysis. Ukazuje v stromovej štruktúre príčiny – účinky – vzťahy. Stavy na vyššej úrovni sú príčiny následkov, ktoré sú znázornené na nižšej úrovni. Stavy môžu byť spolu spojené logickými spojkami.

Global 8D

Štruktúrovaný proces riešenia problémov.

Green Belt

Špecialista v rámci metodiky Six Sigma.

Green logistika

Logistiku ako takú všetci poznáme, resp. každý si pod tým dokáže predstaviť rôzne činnosti a aktivity. Prvé zmienky o logistike pochádzajú z ďalekej histórie a za jej „praotca" môžeme považovať byzantského cisára Leontosa VI, ktorý prvýkrát charakterizoval logistiku už v roku 890. Dôležitú úlohu zohrala v 2. svetovej vojne, kde sa významnou mierou podieľala na víťazstve spojeneckých armád. S postupným vývojom a s narastajúcimi požiadavkami zákazníkov na výrobu sa týmto zmenám musela prispôsobiť aj logistika. Tento vývoj samozrejme netrval rok ani dva, ale logistika ako taká prechádzala a stále bude prechádzať rôznymi fázami vývoja. Dá sa povedať, že je to proces, resp. disciplína, ktorá nikdy nejakým spôsobom nebude stagnovať, ale bude sa neustále vyvíjať a zdokonaľovať.


Heijunka

Metóda pre rozvrhovanie výrobkového množstva a výrobkového mixu v definovanom časovom úseku výroby.

Histogram

Podrobné informácie o „štruktúre" nameraných údajov je možné získať z grafického zobrazenia pomocou histogramu. 

Hlas zákazníka

Hlas zákazníka (VOC - Voice of Customer) - zákazník vyjadruje svoju predstavu o procese; vety a formulácie môžu, ale nemusia byť merateľné.

Hodnota

Hodnota je to, za čo je zákazník ochotný zaplatiť.
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ...
Strana 5 z 17
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved