rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ
NajpredávanejšieNovinky

IPA slovník

ALL
0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

DBR

(Drum - Buffer - Rope) Metóda patrí do oblasti synchronizácie tokov. Prvým riešením z dielne Dr. Goldratta bola výrobná aplikácia TOC (bližšie bola popísaná v knihe The Goal). Pomáhala manažérom riešiť najmä problémy s plnením termínov.

Delegovanie

Delegovanie prirodzene využíva pracovný kapitál, iniciatívu a tvorivosť zamestnancov.

Detailné projektovanie výrobného systému

Po vyriešení koncepčných otázok súvisiacich s kapacitami a konfiguráciou výrobného systému sa spracováva detailný projekt.

DFMA - Design for Manufacturing and Assembly

Táto metóda vznikla rozšírením DFA a DFM do ďalších oblastí. Zahŕňa konštrukciu a návrh výrobku nielen s ohľadom na montáž, ale s ohľadom na celý výrobný proces.

Diagram konfliktu

Nástroj umožňujúci vyriešiť konflikt win-win spôsobom.

Dielenské riadenie

Dielenské riadenie výroby nadväzuje na podnikový systém plánovania a riadenia výroby a má obyčajne rozhodujúci vplyv na pružnosť výroby, výrobný výkon, priebežné doby výroby a zásoby.

Digital Yatai

Umožňuje operátorovi zmontovať komplexné výrobky, ktorých postup sa málo opakuje, implementáciou elektronických 3D CAD pracovných postupov na pracovisko.

DIVA®

Directed variation – Riadená variácia. DIVA je metodika inovácie vytvorená Simonom Dewulfom v spoločnosti Creax.

DMAIC - Model riadenia Six Sigma projektu

Define-Measure-Analyse-Improve-Control

Dodávateľský reťazec (supply chain)

Dodávateľský reťazec, alebo supply chain – pojem známy, ale nie každý presne vie, čo si má pod tým predstaviť. Dodávateľský reťazec predstavuje sieť zákazníkov, dodávateľov a výrobcov, ktorí sú vzájomne prepojení informačnými a materiálovými väzbami (fungujú dodávateľsko-odberateľské vzťahy). Informačné väzby môžu napr. predstavovať objednávky od zákazníkov smerom k výrobcom, resp. dodávateľom, materiálové väzby predstavujú fyzické toky jednotlivých surovín, komponentov a výrobkov. Základná filozofia riadenia dodávateľských reťazcov hovorí, že dodávateľský reťazec je taký silný, ako je jeho najslabší článok. Dodávateľský reťazec predstavuje sled jednotlivých krokov, ako doručiť daný výrobok alebo službu od výrobcu (poskytovateľa) smerom k zákazníkovi.


DPM

Defect per Milion - Množstvo chýb z milióna jednotiek

DPMO

Defect per Milion Opportunities - Množstvo chýb z milióna príležitostí

DPO

Defect per Opportunities - Pravdepodobnosť výskytu chyby na príležitosť

DPU

Defect per Unit - Pravdepodobnosť výskytu chyby na jednotku

EFQM

European Foundation for Quality Management
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ...
Strana 4 z 17
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved