rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ
NajpredávanejšieNovinky

IPA slovník

ALL
0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Analýza a vytváranie materiálových tokov

Súbor metód pre zobrazenie väzieb medzi pracoviskami vo výrobnom alebo v logistickom systéme s cieľom navrhnúť materiálový tok s minimálnym plytvaním.

Analýza a zlepšovanie práce

Analýza a zlepšovanie práce je systematický postup preskúmavania pracovných postupov

Analýza podnikových procesov

Je základom premeny hierarchickej, ťažkopádnej, funkcionálnej podnikovej organizácie na procesnú.

Analýza práce

Systematické preskúmavanie pracovných postupov s cieľom zjednodušiť vykonávanie práce, odstrániť nepotrebné časti operácie (pohyby) a spájať alebo preusporiadať úseky operácie tak, aby sa znížila spotreba času.

Analýza pracovných miest

Systematický postup s cieľom optimalizovať štruktúru a počet pracovných miest.

Analýza spotreby času

Metodika stanovenia a posúdenia spotreby času vo výrobnom procese s rozlíšením troch základných činiteľov výrobného procesu človeka ako primárneho činiteľa, pracovného prostriedku (výrobného zariadenia) a pracovného predmetu.

ANDON

ANDON je informačný nástroj, ktorý poskytuje okamžite viditeľné a počuteľné varovanie operátora, v prípadoch výskytu abnormálnych situácií v procese. 

APS

Advanced Planning & Scheduling - Pokročilé plánovanie a rozvrhovanie

Assessment and developing centre

Ide o komplexnú metódu výberu a hodnotenia zamestnancov, kde na základe rôznych situácií, ktoré sa viac-menej približujú reálnym pracovným situáciám, sa viacerí nezávislí pozorovatelia (interní i externí) snažia posúdiť schopnosti, vlastnosti, postoje a hodnoty sledovaného kandidáta.

Audit

Rýchly postup analýzy a vyhodnotenia potrebných zmien v podniku.

Autonómna údržba

Spôsob zapojenia obsluhy strojov a zariadení do bežnej údržby - čistenie, mazanie a kontrola.

BCG matica

Boston Consulting Group matica umožňuje definovať postavenie výrobku na trhu a priradiť mu zodpovedajúcu výrobnú stratégiu.

Benchmarking

Cieľom benchmarkingu nie je iba zistiť sledované parametre výrobkov alebo procesov v najlepších firmách alebo u konkurencie, ale pripraviť postup zlepšenia sa na túto úroveň

Bionika

Hraničný vedný odbor, systematicky zameraný na uplatňovanie poznatkov zo štúdia živých organizmov a ich štruktúr pri vývoji nových technológií.

Black Belt

Projektový manažér v rámci metodiky Six Sigma
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ...
Strana 2 z 17
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved