rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ
NajpredávanejšieNovinky

IPA slovník

ALL
0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Pareto diagram

Vychádza zo zásad Paretovej analýzy (pomerne malá skupina faktorov má za následok väčšinu problémov kvality). 

PDCA cyklus

Cyklus je vhodný model pre všetky typy zlepšovania procesov. 

Plán reakcie na odchýlky

Nástroj na odhalenie symptómov problému. Popisuje, aké odchýlky môžu v procese nastať a ako by mal reagovať vlastník procesu resp. zodpovedná osoba. Pomôže odhaliť symptómy problémov a zaistiť včasnú reakciu skôr, ako bez odchýlky pocítil zákazník.


Plánovaná údržba

Súhrn plánovaných údržbárskych opatrení, vedúcich k eliminácii neplánovaných prestojov na strojoch a zariadeniach.

Plytvanie

Činnosť, materiál, prvok, ktorý nepridáva výrobku alebo službe hodnotu pre zákazníka a zároveň zvyšuje cenu, ktorú zákazník nie je ochotný akceptovať.

Podniková kultúra

Je spôsob, akým sa robia veci v danej spoločnosti. Čo je prijateľné vo firme a čo nie. Jasné i skryté pravidlá, zvyky a normy správania sa. Pochopenie podnikovej kultúry je nutnou podmienkou pre vhodnú realizáciu zmeny.

Podnikové hodnoty

Hodnoty označovali Gréci slovom "arete", čo znamená zdatnosť a sila. Latinský ekvivalent "virtutes" znamená zdroj sily a aj anglické slovo "value" vychádza z latinského "valere" - byť silný a zdravý.

POKA YOKE

Metóda zameraná na včasné odhalenie chýb a následné zabránenie ich následkom, napr. nepodarkom a chybám.

PQ analýza

Sumarizuje výrobné množstvá pre jednotlivé typy výrobkov v určitom časovom období (napr. rok)

Pracovné prostredie

Ergonomické zásady pre pracovné prostredie

Priemyselné inžinierstvo

Integrácia ľudí, strojov a práce

Produktivita

Ukazovateľ efektívnosti využitia zdrojov.

Projekt

Projekt je rad aktivít, zameraných na dosiahnutie istého cieľa, v rámci daného rozpočtu a časového rozvrhu. 

Projektovanie informačného toku a systému riadenia

Úlohou projektovania informačného toku je navrhnúť spoľahlivý systém, ktorý zabezpečí prenos potrebných informácií v požadovanom čase na požadované miesto.

Projektovanie materiálového toku

Detailné riešenie dopravného, manipulačného a skladovacieho systému vo výrobnom systéme.
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Strana 11 z 17
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved