rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ

XYZ analýza

Predstavuje doplnkovú analýzu k ABC analýze. 

XYZ analýza hovorí o tom, ako pravidelne sa nám predávajú resp. spotrebovávajú jednotlivé skladové položky. Rôzne artikle majú značne rozdielne spotreby, niektoré sa v sklade „ohrejú" len pár dní, iné tam ležia bežne mesiac, pol roka a aj viac. To je aj dôvod prečo nie je možné skladové zásoby riadiť jednotnou metódou, ale je potrebné pre jednotlivé typy artiklov zvoliť rôzne metódy. Aby sme vedeli určiť spotrebu jednotlivých položiek, najlepšie je v tomto prípade vychádzať buď z historických dát jednotlivých skladových pohybov (príjmy, výdaje) alebo na základe budúcich predpovedí (forecastov). Pre zaradenie jednotlivých artiklov do daných kategórií, je potrebné správne vypočítať variačný koeficient (Vi). Slúži na to nasledovný vzorec:
XYZ analyza

Kde:

h– priemerná hodnota spotreby i – tej položky

s– je smerodajná odchýlka spotreby i – tej položky počítaná podľa vzťahu:

xyz analyza

Kde:

hij – hodnota spotreby i – tej položky v j – tom mesiaci

n – počet mesiacov

Na základe vypočítaných parametrov dokážeme skladové položky zadeliť do jednotlivých kategórií:

Kategória X – vysoko obrátkové položky (veľa sa ich predá a krátko sa zdržia na sklade), položky s pravidelným predajom, ktoré vykazujú len malé výkyvy v spotrebe, budúca potreba je ľahko predpovedateľná s vysokou štatistickou presnosťou

Kategória Y – niečo medzi, položky s častým predajom, ale v ich spotrebe nastávajú väčšie výkyvy, budúca potreba je predpovedateľná so strednou presnosťou

Kategória Z – nízka obrátkovosť, položky s náhodným nepravidelným predajom, nemá praktický význam vykonávať akékoľvek predpovede, objednávanie až v prípade ich potreby.

rozdelenie položiek 
Graf 1: Rozdelenie položiek na základe variability spotreby

Z daného grafu môžeme vidieť príklad percentuálneho zastúpenia jednotlivých položiek na základe analýzy XYZ. Z hľadiska variability spotreby rozdelenie jednotlivých kategórií je nasledovné:

Kategória X – variabilita spotreby 0 až 10%

Kategória Y – variabilita spotreby 10 až 25%

Kategória Z – variabilita spotreby nad 25 %

Samotná XYZ analýza neposkytuje úplné výsledky, kvôli tomu sa väčšinou využíva spoločne s ABC analýzou, ktorá takisto rozdeľuje položky do troch kategórií, ale na základe ich podielu na obrate. Kombinácia oboch analýz ABC a XYZ nám prináša užitočné informácie. Pre kategórie AX, AY, BX je napríklad vhodné zvoliť synchrónne, plynulé zásobovanie (položky vyššej hodnoty). Pre položky zaradené do kategórií CX aBY je potrebné zvážiť plynulé alebo zásobovacie obstarávanie. Treba zohľadniť aj ďalšie kritéria, ako napríklad vzniknuté náklady z nedostatku zásob, životnosť produktov, resp. dodávková spoľahlivosť zo strany dodávateľov.

klasifikacne kriteria a skupiny pre polozky abc a xyz
Tabuľka 1: Klasifikačné kritériá a skupiny pre položky ABC a XYZ

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.

TOP články

Keď prichádza nové na svetPripadám si niekedy ako pôrodník. Lekár pomáha pri pôrode ...

Toyota Kata pre koučovMyšlienky Toyota Kata nie sú v našich zemepisných šírkach ...

Flexibilná výroba, pokročilé systémy ...Vybudujte si svoj biznis bez zbytočného rizika, ...

Najnovšie články

Spájanie inovátorovŽijeme vo svete prepájania vecí a ľudí. Naše deti sa v ...

Manipulácia a komplex menejcennosti ...Manipuláciu vo všeobecnosti charakterizuje ...

SMART factory - inteligentní továrnaV poslední době zaznamenávám spoustu dotazů k ...
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved