rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ

SCOR model

SCOR predstavuje procesný referenčný model, ako štandardný nástroj na diagnostiku pre riadenie dodávateľského reťazca. Tento model bol vyvinutý neziskovou organizáciou „The Supply Chain Council". Definuje spoločný proces riadenia dodávateľského reťazca a porovnáva ich s „najlepšou praxou". Poskytuje spoločnostiam efektívny nástroj na zlepšenie operácií v dodávateľskom reťazci. Výrobcovia, dodávatelia, distribútori a maloobchodníci môžu vyhodnocovať účinnosť svojich operácií a zacieliť na ich špecifické meranie.

SCOR model bol navrhnutý, aby umožnil spoločnostiam komunikovať, porovnávať a učiť sa od konkurencie a spoločností v rámci a mimo svojho odvetvia. Tento model nemeria len výkonnosť dodávateľského reťazca, ale tiež efektivitu reeingenieeringu dodávateľského reťazca. Tiež má schopnosť testovať a plánovať budúce zlepšenia procesov.

V jadre tohto procesu je pyramída štyroch úrovní, ktorá reprezentuje cestu, ktorú spoločnosť musí prekonať na ceste k zlepšeniu svojho dodávateľského reťazca.

1. Level
SCOR

Poskytuje definíciu Plánu, Zdrojov, procesov Výroby a Dodania. Je to bod, v ktorom spoločnosť zriaďuje svoje konkurenčné ciele dodávateľského reťazca.

Základná štruktúra referenčného modelu sa zameriava na štyri kľúčové procesy dodávateľského reťazca: Plánovanie, Zásobenie, Produkcia, Dodávka, Návrat späť.

a) Plánovanie

V rámci tohto procesu by spoločnosť mala zhodnotiť dodávateľské zdroje, agregovať a uprednostňovať požiadavky na dopyt, inventarizáciu plánov, požiadavky na distribúciu, výrobu, materiál a hrubú kapacitu všetkých produktov a všetkých kanálov. Rozhodnutia týkajúce sa výroby/nákupu sú hodnotené v tejto kategórií. V tejto fáze sa uskutočňuje rozhodnutie týkajúce sa dlhodobej kapacity a plánovania zdrojov, produktovej fázy/postupného ukončenia.

b) Zásobenie

V rámci tohto procesu sa spravuje infraštruktúra získavania zdrojov. Rôzne činnosti, ako je certifikácia predajcu a spätná väzba, získavanie monitorovania kvality, dodávateľské zmluvy. Zahrnuté sú aj činnosti súvisiace s prijímaním materiálov ako: získavanie, prijímanie, kontrola, držanie a vydávanie materiálov.

c) Produkcia

Tento proces sa týka výroby, realizácie a riadenia infraštruktúry Produkcie. Konkrétne sa tu vykonávajú činnosti spojené s výrobou, testovaním, balením, držaním a uvoľňovaním produktu. V rámci riadenia infraštruktúry Produkcie sa plánujú a riadia technické zmeny, riadenie zariadení, stav výroby, kvalita výroby, plánovanie obchodov/sekvencovanie a krátkodobé kapacity.

Tento proces pozostáva z riadenia objednávok, správy skladov a dopravy. V rámci činnosti riadenia objednávok sú zahrnuté aktivity, ako je udržiavanie a zadávanie objednávok, vytváranie cenových ponúk a konfigurácia produktu. Ďalej vytvára a udržiava databázu zákazníkov, udržiava databázu produktov a cien, spravuje pohľadávky a riadi úvery.

  • Riadenie skladu: zahŕňa aktivity, ako vychystanie, balenie, vytváranie špecifického balenia/označovania produktov a preprava spadajú pod rozsah správy skladov.
  • Riadenie infraštruktúry prepravy a dodávky: V rámci riadenia dopravy sa vykonávajú aktivity, ako riadenie dopravy a riadenie nákladnej dopravy.
  • Dodávateľská infraštruktúra zahŕňa pravidlá správy kanálov, pravidlá riadenia objednávok, správu dodacích listov a riadenie kvality dodávok.

d) Dodávka

Zahŕňa procesy dodávky produktov k zákazníkom. Zvyčajne obsahuje požiadavky od vedenia, riadenia dopravy a riadenia skladu.

e) Návrat späť

Zahŕňa procesy vrátenia poškodených výrobkov od zákazníkov, alebo vrátenie prebytočných produktov. Úzko súvisí s predchádzajúcim procesom.

 

2. Level
SCOR - level 2

Druhá úroveň definuje 26 hlavných kategórií procesov, ktoré predstavujú možné komponenty dodávateľského reťazca. Spoločnosť takto môže nastaviť skutočný alebo ideálny dodávateľský reťazec výberom z týchto procesov.

  • Make-to-stock: výroba na sklad
  • Make-to-order: výroba na základe požiadaviek zákazníka
  • Engineering-to-order: engineering podľa špecifických požiadaviek zákazníka

 

3. Level
Scor - lever 3

Tretia úroveň poskytuje informácie potrebné na úspešné plánovanie a stanovenie cieľov na zlepšenie dodávateľského reťazca.

Zahŕňa to definovanie prvkov procesu, nastavenie cieľových referenčných kritérií, definovanie osvedčených postupov a možností systémového softvéru na umožnenie osvedčených postupov.

4. Level
SCOR - level 4

Štvrtá úroveň sa zameriava na implementáciu, t.j. uvedenie konkrétnych vylepšení dodávateľského reťazca do činnosti.

Nie sú definované v rámci štandardného priemyselného modelu, pretože implementácia môže byť jedinečná pre každú spoločnosť.

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.

TOP články

Keď prichádza nové na svetPripadám si niekedy ako pôrodník. Lekár pomáha pri pôrode ...

Toyota Kata pre koučovMyšlienky Toyota Kata nie sú v našich zemepisných šírkach ...

Flexibilná výroba, pokročilé systémy ...Vybudujte si svoj biznis bez zbytočného rizika, ...

Najnovšie články

Spájanie inovátorovŽijeme vo svete prepájania vecí a ľudí. Naše deti sa v ...

Manipulácia a komplex menejcennosti ...Manipuláciu vo všeobecnosti charakterizuje ...

SMART factory - inteligentní továrnaV poslední době zaznamenávám spoustu dotazů k ...
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved