rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ

LPA Audit

Layered Process Audit 

Viacúrovňové audity sú nástrojom riadenia, s pomocou ktorých overujeme, či sa práca vykonáva v súlade so zavedenými štandardmi a hľadáme príležitosť k zlepšeniu. Viacúrovňový audit možno využiť pri kontrole ľubovoľného mechanizmu v rámci organizácie. Procesom sa rozumejú metódy a kontrolné mechanizmy, ktoré slúžia k výrobe produktu alebo dodaniu služby. Medzi vybrané aspekty procesu patria stroje a zariadenia, materiály, postupy, ľudská práca a meranie.

Nezhody, napríklad nákladné stiahnutie produktu z trhu, záručný servis alebo nespokojnosť zákazníkov a zamestnancov, sú často spôsobené nedostatočnou mierou riadenia procesu alebo neplnením pracovných pokynov. Zamestnanci obvykle pracujú tak ako sú zvyknutí. Ak dôjde k zmene procesu, musia sa všetci nový postup naučiť a svoju prácu mu prispôsobiť. Napriek tomu sa mnohí ľahko vracajú k starým, dobre zažitým spôsobom.

Postup pri nastavovaní LPA:

 1. Určenie vlastníka procesu viacúrovňového auditu
 2. Stanovenie implementačného tímu
 3. Definovanie oblastí viacúrovňových auditov
 4. Zohľadnenie špecifických požiadaviek zákazníka
 5. Nastavenie priorít v procesoch
 6. Stanovenie jednotlivých úrovní auditu
 7. Príprava checklistov auditu a formátu správ
 8. Definovanie metrík pre meranie účinnosti viacúrovňových auditov
 9. Realizácia viacúrovňových auditov
 10. Zapojenie všetkých zúčastnených strán (od vrcholového vedenia až po pracovníkov)

LPA Audity

Graf: Príklad vyhodnocovania LPA auditov

Prínosy LPA auditov

 • Vyššia kvalita produktu a spokojnosť zákazníka, nižšie náklady na nekvalitu
 • Zníženie počtu kvalitatívnych chýb
 • Zníženie množstva odpadu
 • Zníženie počtu nehôd
 • Zvýšenie schopnosti nového procesu dodať požadovaný výsledok (First Time Capability)
 • Meranie a štandardizácia pracovných úkonov
 • Podpora kľúčových krokov procesu, vrátane požiadaviek na bezpečnosť
 • Posilnenie komunikácie medzi vedením organizácie a radovými zamestnancami
 • Priame spätné väzby od technikov smerom k vedeniu organizácie
 • Možnosti implementovať nápravné opatrenia a procesy neustále zlepšovať
 • Zjednotenie požiadaviek na vzdelanie pracovníkov
 • Neustále zlepšovanie procesov

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.

TOP články

Sme Generácia Ypsilon!„Jsem Generace Ypsilon, nemusím nic, a můžu všechno, a ...

Údržba v období krízyPrinášame vám rozhovor s odbornými garantmi konferencie ...

Jesenný Deň majstrov doplnený o ...Prijmite naše pozvanie na 8. Deň majstrov, ktorý sa ...

Najnovšie články

R2-D2, C-3POPoznáte robotov R2-D2 a C-3PO z kultového filmu ...

Umelá inteligencia, pomocník náš ...Vedeli ste, že švédska pálenica chce využiť ...

Využitie digitálneho dvojčaťa v oblasti ...V dnešnej dobe, kedy sa každý podnik snaží byť čo najviac ...
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved