rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ
SúvisiaceNovinky

4,09 €Cena bez DPH
Do košíka

FMEA Analýza príčin a dôsledkov

Failure Mode and Effect Analysis

Táto metóda je tímovou analýzou možnosti vzniku porúch a chýb u posudzovaného návrhu

 • ohodnotenie ich rizík, návrh a realizáciu opatrení vedúcich k zlepšeniu kvality návrhu 
 • skúsenosti ukazujú, že použitím tejto metódy je možné odhaliť 70 až 90% možných nezhôd 
 • v praxi sa uplatňuje najmä podľa metodiky amerických výrobcov automobilov QS 9000 alebo podľa metodiky nemeckého združenia automobilového priemyslu VDA

Prečo je FMEA dôležitá?

fmea - početnosť chýb

Je to metóda, ktorej použitím je možné zabrániť, poprípade zmierniť riziká, ktoré vznikajú pri:

 • budovaní systému riadenia 
 • vývoji výrobku a jeho konštrukcii 
 • v príprave nových technológii 
 • vývoji procesu 
 • príprave samotnej výroby 

Zmysel metodiky FMEA spočíva v špecifikácii všetkých možných chýb vzhľadom k
 • Významu chyby 
 • Pravdepodobnosti chyby 
 • Odhaleniu chyby


Formulár FMEA

formulár FMEA

Postup FMEA

 1. Kompletizácia základných údajov 
 2. Analýza chýb
 3. Hodnotenie chýb
 4. Hodnotenie prostredníctvom MR/P 
 5. Optimalizácia konceptu 
 6. Vyhodnotenie výsledkov 
 7. Zhrnutie 

Výhody FMEA

 • Predstavuje systémový prístup k prevencii nekvality.
 • Znižuje straty vyvolané nízkou kvalitou systému.
 • Skracuje dobu riešení vývojových prác.
 • Optimalizuje návrhy a vedie k zníženiu počtu zmien vo fáze realizácie – umožňuje robiť veci správne na prvýkrát- Umožňuje ohodnotiť riziko možných chýb a na jeho základe stanoviť priority, opatrenia, vedúce k zlepšeniu kvality návrhu.
 • Podporuje účelné využívanie zdrojov.
 • Vytvára veľmi cennú informačnú databázu o systéme, využiteľnosti pre podobné systémy (TPV, konštrukcia).
 • Poskytuje podklady pre spracovanie alebo zlepšenie plánu kvality.
 • Je dôležitou súčasťou kontrolného systému v oblasti tvorby návrhu.
 • Zlepšuje značku – meno a konkurencieschopnosť organizácie.
 • Pomáha zvýšiť spokojnosť zákazníka.
 • Náklady vynaložené na jej vykonanie sú iba zlomkom nákladov, ktoré by mohli vzniknúť pri výskyte nezhôd.

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.

TOP články

Využitie digitálneho dvojčaťa v oblasti ...V dnešnej dobe, kedy sa každý podnik snaží byť čo najviac ...

Tréning 5S priamo v PRAXI – IPA ...Vyskúšali sme unikátny koncept školenia. Trvanie - dva dni. ...

Keď menej je viacVeľa diskutujeme o zdravom rozume a jeho nedostatku na ...

Najnovšie články

Život bez cieľa predsa dáva zmyselO ľuďoch bez cieľa sa hovorí ako o tých, ktorí nevedia ...

Digitálne dvojčaV posledných desaťročiach sa simulácia vyvinula z nástroja, ...

Myslíte to s benefitmi vo vašej firme ...Firmy v súčasnosti lákajú svojich nových spolupracovníkov ...
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved