rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ

Analýza a meranie práce

Systematický postup zlepšovania práce pri vykonávaní operácií alebo procesov.

Metódy a nástroje pre analýzu a meranie práce (AMP) patria k základným znalostiam priemyslových inžinierov. Sú výborným nástrojom pre odstránenie neefektívnosti pri vykonávaní akejkoľvek práce.

Dôvody pre použitie metód analýzy a merania práce:

 • zvyšujú produktivitu pri veľmi malých investíciách,
 • definujú časové normy,
 • prispievajú k zvyšovaniu bezpečnosti na pracovisku,
 • úspory z použitia metód sú viditeľné hneď,
 • môžu byť uplatňované v ľubovoľnom prostredí,
 • sú relatívne ľahké a systematické,
 • sú výbornou zbraňou na neefektívnosť.

Metódy AMP môžeme prirovnať k chirurgickému nožu, ktorý odstraňuje všetko nepotrebné. Rovnako ako s chirurgickým nožom, aj s metódami AMP sa musí zaobchádzať odborne a opatrne.

Analýza a meranie práce je systematické preskúmavanie pracovných postupov s cieľom:

 • zlepšiť efektívnosť použitia zdrojov (znížiť spotrebu času na vykonanie činností)
 • a definovať normy času pre jednotlivé činnosti

Meranie práce sa primárne zaoberá stanovením požadovaného času na vykonanie jednotlivých pracovných činností, noriem spotreby času. Sestrou merania práce je analýza práce. Analýza práce sa zaoberá rozborom spôsobu práce a faktorov, ktoré ovplyvňujú spotrebu času s cieľom znížiť spotrebu času.

analýza a meranie práce

V oblasti analýzy a merania práce, ergonomiky pomáhame našim zákazníkom riešiť problémy v nasledovných témach:

Meranie a normovanie práce

Zameranie na zisťovanie, posudzovanie a vyhodnocovanie spotreby času v rámci operácií a procesov. Umožňuje na základe rozboru uskutočnených pracovných dejov a merania ich času určiť pre budúce obdobie predpokladanú nutnú spotrebu pracovného času (normy spotreby času). Zahŕňa aj vytvorenie systému pre normovanie práce.

Analýza a zlepšovanie práce

Systematické preskúmavanie pracovných postupov s cieľom zlepšiť efektívnosť použitia zdrojov, zjednodušiť vykonávanie práce, spájať alebo preusporiadať sekvenciu operácií za účelom lepších výsledkov a prípadne odstrániť nepotrebné časti operácie.

Ergonomika

Špecifická časť postupov analýzy a zlepšovania práce. Jej hlavnou myšlienkou je optimalizovať vzťahy medzi človekom a ďalšími zložkami pracovného systému (pracovisko, pracovný postup, pracovné prostriedky a pracovné prostredie).

Analýza pracovných miest

Systematický postup navrhnutý IPA Slovakia, ktorého cieľom je odstrániť zbytočné a neproduktívne činnosti z procesov a optimalizovať štruktúru a počet pracovných miest v závislosti od počtu a rozsahu činností, ktoré sa musia vykonávať v jednotlivých procesoch ľuďmi. 

 

V ideálnom prípade by mali prebiehať uvedené aktivity paralelne. Je dobré, ak sa pri meraní práce sústredime aj na zlepšovanie práce a naopak.

analýza a meranie práce

 
K zaisteniu skutočných prínosov musia byť postupy analýzy a merania práce aplikované neustále a v celej organizácií, pretože úspory dosiahnuté pri individuálnej operácií sú z celopodnikového hľadiska zväčša zanedbateľné. Skutočné zlepšovanie si vyžaduje totálny boj s neefektívnosťou v hocijakej podobe.

Komplexný systém analýzy a merania práce v podniku by mal obsahovať:

 • metodiku stanovenia, udržiavania a zmien časových štandardov a stiahnutých systémových údajov pri požadovanej presnosti a efektívnosti a najmä jasné priradenie zodpovednosti za jej dodržiavanie,
 • implementáciu a využívanie inžinierskych metód analýzy práce pre neustále zlepšovanie,
 • spôsob zdieľania časových a pracovných štandardov pre ostatné oddelenia podniku

Metódy pre analýzu a meranie práce už dávno nepatria iba do arzenálu nástrojov normovačov alebo priemyslových inžinierov, ale používajú sa aj ako súčasť projektovania pracoviska i ako nástroje pre racionalizáciu práce priamo vo výrobnom tíme. Už v projektovaní pracoviska treba urobiť všetko pre to, aby všetky činnosti trvali čo najkratšie, aby sa nevykonávali žiadne zbytočné pohyby. Základ konkurencieschopnosti je, aby sme mali časy stanovené tak, ako naši konkurenti a aby sme ich dokázali lepšou organizáciou práce neustále skracovať. 

Prínosy

Použitie metód AMP a ergonomiky vedie k nasledovným prínosom:

 • Redukcii plytvania v procesoch
 • Zvýšeniu produktivity práce pri veľmi malých investíciách
 • Zvýšeniu prietoku úzkym miestom
 • Zníženiu prácnosti a výrobných nákladov
 • Zjednodušeniu procesov
 • Redukcii počtu pracovníkov
 • Definovaniu objektívnych časových noriem
 • Zvýšeniu pracovnej pohody a bezpečnosti na pracovisku
 • Redukcii rizika vzniku chorôb z povolania

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.

TOP články

5 dôvodov, prečo sa zúčastniť na ...Konferenciu Výrobný manažment organizujeme s cieľom ...

KTO STOJÍ ZA Očakávajme neočakávané a ...Každý z nás chce porozumieť budúcnosti, ktorá ho čaká ...

Umelá inteligencia, pomocník náš ...Vedeli ste, že švédska pálenica chce využiť ...

Najnovšie články

R2-D2, C-3POPoznáte robotov R2-D2 a C-3PO z kultového filmu ...

Využitie digitálneho dvojčaťa v oblasti ...V dnešnej dobe, kedy sa každý podnik snaží byť čo najviac ...

Život bez cieľa predsa dáva zmyselO ľuďoch bez cieľa sa hovorí ako o tých, ktorí nevedia ...
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved