rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ
SúvisiaceNovinky

4,09 €Cena bez DPH
Do košíka

Améby

Améba je jednobunkový organizmus, ktorý mení svoju veľkosť a tvar a prispôsobuje svoje správanie prostrediu.

V prostredí nadbytku potravy sa améby rozptyľujú, „podnikajú" samostatne, konkurujú si, správajú sa ako individuálne organizmy. Pri vyčerpaní potravy sa zhromažďujú do útvaru s definovanou hlavou a telom, ktorý sa pohybuje v prostredí a hľadá si novú potravu. Pri vhodných podmienkach sa hlava stáva základom, na ktorý sa ostatné améby „nakopia" a neskôr sa rozptýlia do okolitého, úrodnejšieho prostredia, v ktorom súťažia o potravu.

V podnikovej organizácii je améba najmenšia organizačná jednotka - efektívny a samoriadený autonómny tím, ktorý sa delí, zlučuje, rozpadá a pohybuje sa z miesta na miesto, ako biologická améba. Améba má okolo 50 členov. Vo výrobe sa delí podľa procesov, v oblasti predaja podľa výrobkov alebo oblasti výroby. Spoločnosť Kyocera má vyše tisíc améb, rozdelených podľa organizačných divízií, ktorých je vyše 50.

améby

Vnútropodniková konkurencia a súťaživosť medzi amébami je veľmi živá, často ostrejšia ako konkurencia vonkajšia. Améby môžu predávať a kupovať medzivýrobky i mimo podniku, externým zákazníkom a od externých dodávateľov. Pri nedostatku zákazok v podniku si každá améba aktívne hľadá zákazky vonkajšie. Tak ako športové tímy, améby a ich členovia súťažia nielen s ostatnými podnikmi, ale súčasne aj medzi sebou.

Delenie a rozpad améb sa riadi podľa úrovne výroby a podľa pridanej hodnoty na člena za hodinu. Napr.: 
1. Pri nízkej výrobe a vysokej pridanej hodnote sa améba delí na menšie jednotky. 
2. Pri vysokej výrobe a vysokej pridanej hodnote sa améba udržuje. 
3. Pri vysokej výrobe a nízkej pridanej hodnote améba redukuje počet členov, radikálne sa    reorganizuje a pri nedostatku zlepšenia sa rozpúšťa.

Hlavným kritériom výkonu je pridaná hodnota améby, ktorá sa počíta: 
1. Celkový prietok = Celková expedícia (predaj) – nákupné platby ostatným amébám 
2. Celková pridaná hodnota = Celková výroba - (nákupné platby externým dodávateľom + prevádzkové náklady + administratívne náklady) 
3. Pridaná hodnota na hodinu = Celková pridaná hodnota/počet hodín
Pridaná hodnota na hodinu a na člena sa počíta denne, výsledky sú oficiálne zverejnené a celkové skóre každej améby sa oznamuje všetkým zamestnancom. 

Divízni manažéri kontrolujú améby podľa 4 kritérií: 
1. Výrobná kapacita 
2. Výrobný plán vzhľadom k dodacím termínom 
3. Zlepšovanie produktivity améb a členov 
4. Veľkosť zásob 
Améby sú obyčajne definované podľa produktov, ktoré vyrábajú alebo predávajú a podľa charakteru prác napr. výroba, marketing, výskum.

Prvky systému:

  1. Podnikový zásobník. Podnikový zásobník zamestnancov je udržovaný a dopĺňaný s pomocou riadených procesov vstupu a výstupu, tak z vonkajších (prijatie) ako aj z vnútorných (preraďovanie, rotácia) zdrojov. Noví členovia vstupujú do zásobníka a postupne formujú nové améby, alebo vstupujú do améb už existujúcich.
  2. Produkcia. Procesy tvorby a ustavovania améb, alokácia príslušných členov a zdrojov. Améby sa prepájajú do sietí, hľadajú dodávateľské a odberateľské vzťahy, nadväzujú spoluprácu.
  3. Prepojenie. Sieťové spojenia a prepojenia sú sformované: améby nadväzujú trhové vzťahy s ostatnými amébami, ale tiež so zákazníkmi a dodávateľmi. Vzniká vnútropodnikový trh.
  4. Rozpad. Procesy oddeľovania a zániku neefektívnych a nefunkčných améb. Niektoré améby sú zrušené a ich členovia prevedení (cez zásobník) do ostatných améb. Iní opúšťajú podnik, rotujú, sú zapožičiavaní, najímaní a pod.

Je dôležité, aby všetci členovia boli vystavení nutnosti preberať inovačnú iniciatívu a nie slepo kopírovať postupy. Tento systém podporuje a odmeňuje originálne myslenie viac ako akceptovanie existujúcich alebo konvenčných, ale často nepoužiteľných, myšlienok.

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.

TOP články

5 dôvodov, prečo sa zúčastniť na ...Konferenciu Výrobný manažment organizujeme s cieľom ...

KTO STOJÍ ZA Očakávajme neočakávané a ...Každý z nás chce porozumieť budúcnosti, ktorá ho čaká ...

Umelá inteligencia, pomocník náš ...Vedeli ste, že švédska pálenica chce využiť ...

Najnovšie články

R2-D2, C-3POPoznáte robotov R2-D2 a C-3PO z kultového filmu ...

Využitie digitálneho dvojčaťa v oblasti ...V dnešnej dobe, kedy sa každý podnik snaží byť čo najviac ...

Život bez cieľa predsa dáva zmyselO ľuďoch bez cieľa sa hovorí ako o tých, ktorí nevedia ...
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved