rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ

7 návykov skutočne efektívnych ľudí podľa Coveyho

Stephen R. Covey napísal knihu 7 návykov skutočne efektívnych ľudí
 1. Buďte iniciatívni. ("Buďte proaktívni”) 
 2. Sústreďte sa na svoje ciele. ("Začínajte s myšlienkou na koniec”) 
 3. Určujte si priority. ("To najdôležitejšie dávajte na prvé miesto”) 
 4. Získate len vtedy, keď získajú aj druhí. ("Myslite spôsobom výhra/výhra”) 
 5. Komunikujte. ("Najprv sa snažte pochopiť, potom byť pochopení") 
 6. Spolupracujte. ("Vytvárajte synergiu”) 
 7. Spoznávajte a odstraňujte svoje nedostatky. ("Brúste pílu”) 

Stephen Covey uvádza postup rozvoja človeka znázornený na uvedenom obrázku. Malé dieťa je závislé na svojich rodičoch a ďalších ľuďoch – psychicky, citovo, finančne a fyzicky. Postupne človek dospieva, vyvíja sa a niektorí jedinci sa stávajú nezávislí. Neznamená to, že sú to individualisti bez citových väzieb a vzťahov k iným ľuďom. 

zlepšovanie - Vývoj nezávislosti a vzájomnej závislosti

Vývoj nezávislosti a vzájomnej závislosti – Stephen Covey

Sú to silní ľudia, ktorí si osvojili prvé tri návyky:

 1. Proaktivitu – nenechať sa unášať vonkajšími okolnosťami ako list vo vetre, ale meniť veci, na ktoré máme vplyv a netrápiť sa nad vecami, na ktoré nemáme dosah. Tak ako to povedal sv. František z Assisi: „Bože, daj mi odvahu, aby som zmenil veci, ktoré zmeniť môžem a mám, pokoj, aby som prijal veci, ktoré zmeniť nemôžem a múdrosť, aby som to všetko rozoznal".
 2. Začínanie všetkého s myšlienkou na koniec – to je základný zákon projektovania, ale i úspešného života. Všetko dôležité, čo robíme, musí mať nejaký cieľ a tento cieľ by mal byť v súlade s našimi princípmi a hodnotami života.
 3. Dávanie prednosti dôležitým veciam – riadiť svoj čas znamená riadiť svoj život. Musíme odlišovať veci dôležité a nedôležité a veci súrne a nie súrne. Dobrý manažér sa venuje veciam dôležitým, ktoré nie sú súrne, t. j. plánuje, predchádza problémom, pracuje pre budúcnosť. 

  Až po dosiahnutí tohto štádia možno prejsť k ďalším trom návykom: 


 4. Myslite a konajte spôsobom „výhra – výhra". Toto je základ riešenia problémov v tímoch a vo firmách s rozvinutou firemnou kultúrou. Len takýmto jednaním sa buduje dôvera, spolupatričnosť a tímový duch.
 5. Najskôr sa snažte pochopiť – ak chceme dosahovať riešenie typu „výhra – výhra", musíme pochopiť druhú stranu. Nie podľa nášho uhla pohľadu, nášho scenára, ale podľa optiky nášho partnera.
 6. Vytvárajte synergiu. Synergia – celok je viac než suma jeho častí. Synergia urýchľuje, zjednocuje a uvoľňuje tie najväčšie sily, ktoré sú v ľuďoch. Synergia je všadeprítomná v prírode – ak dáte dokopy dva kusy dreva, znesú oveľa väčšiu záťaž než znesie každý z nich sám osebe. Už samotný spôsob ako muž a žena privádzajú dieťa na svet je synergický. Podstata synergie je vážiť si rozdiely – uznávať ich, spoliehať sa na ich silné stránky a vyvažovať slabé. Celý rodinný život je synergia. Spájanie rôznych ľudí, názorov, myšlienok, konceptov s cieľom dosiahnuť výstup celku, ktorý bude niekoľko násobne vyšší ako súčet výstupov jeho jednotlivých prvkov. Toto je hlavný motív tímovej práce, ku ktorej nejestvuje ľahšia cesta ako je tento postup zmeny a sebazdokonaľovania každého zvnútra. Najskôr musíme zmeniť seba, až potom môžeme skutočne a natrvalo zmeniť naše okolie a firmu.
 7. Zlepšujte – brúste pílu. Základom zlepšovania je nespokojnosť so súčasným stavom, boj proti zotrvačnosti. Nejde len o zlepšovanie procesov, ale aj schopností ľudí, komunikácie, vzťahov, spôsobov riešenie problémov. Zlepšovať a meniť zabehaný systém treba práve vtedy, keď máme pocit, že všetko funguje perfektne a nič meniť netreba. Sebauspokojenie a neochota k zmene sú zárodkom degenerácie a rozkladu.

7 návykov podľa Coveyho a TOC

 1. Proaktivita. Kde sme? Čo môžeme zmeniť?
 2. Myšlienka na koniec. Cieľová orientácia – Čo chceme zmenou dosiahnuť?
 3. Prednosť dôležitým veciam. Kde sú obmedzenia našej organizácie?
 4. Myslite a konajte spôsobom výhra - výhra. Nepresadzovať veci silou, nesnažiť se protivníka poraziť alebo zatlačiť do kúta, získať ľudí pre myšlienku zmeny diskusiou a logickými argumentmi.
 5. Snažte sa pochopiť. Riešenie chronických konfliktov - diagram konfliktu – nerobiť kompromisy, ale pochopiť dôvody druhej strany, riešiť skutočné príčiny konfliktu.
 6. Vytvárajte synergiu. Vytvorenie tímov pre projekt zmeny.
 7. Zlepšujte. Neustály proces zlepšovania. 

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.

TOP články

5 dôvodov, prečo sa zúčastniť na ...Konferenciu Výrobný manažment organizujeme s cieľom ...

KTO STOJÍ ZA Očakávajme neočakávané a ...Každý z nás chce porozumieť budúcnosti, ktorá ho čaká ...

Umelá inteligencia, pomocník náš ...Vedeli ste, že švédska pálenica chce využiť ...

Najnovšie články

R2-D2, C-3POPoznáte robotov R2-D2 a C-3PO z kultového filmu ...

Využitie digitálneho dvojčaťa v oblasti ...V dnešnej dobe, kedy sa každý podnik snaží byť čo najviac ...

Život bez cieľa predsa dáva zmyselO ľuďoch bez cieľa sa hovorí ako o tých, ktorí nevedia ...
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved