rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ

5S

Metodika pre elimináciu plytvania na pracovisku.

Je to súhrn základných krokov pre elimináciu plytvania na pracovisku, základný predpoklad pre zlepšovanie a súčasť niektorých ďalších metodík a konceptov (Kaizen, TPM, Štíhly podnik...). V hierarchii štíhlej výroby patrí do oblastí štandardizácie procesov a štíhleho pracoviska.

Plytvanie

Plytvanie je všetko to, čo pridáva náklady výrobku alebo službe bez toho, aby zvyšovalo ich hodnotu. O tom, čo pridáva a nepridáva hodnotu rozhoduje zákazník. Všetko to, čo zákazník nechce uznať ako hodnotu a zaplatiť je teda plytvanie. Každá firma nechce produkovať produkty alebo služby, za ktoré im zákazník nebude chcieť zaplatiť. Preto je snahou každého podniku produkovať bez plytvaní. Tento stav je veľmi obtiažne dosiahnuť, ale neustálym znižovaním plytvania a kombinovaním rôznych metód sa môže podariť znížiť plytvanie na minimálnu úroveň. 

stop plytvaniu

Plytvanie je rozdelené do niekoľkých skupín: 
  • čakanie (na vozík, na zadanie práce),
  • chyby (chybné výrobky, zlé zadanie práce), 
  • zásoby (nadbytočné zásoby hotových výrobkov, rozpracovanej výroby), 
  • nadvýroba (výroba viac kusov, ako spotrebuje ďalší proces), 
  • doprava (nadbytočná preprava, zdĺhavá preprava), 
  • pohyby (zbytočné pohyby, nadbytočné pohyby).

Na každom pracovisku sa vyskytuje plytvanie, ktoré pomôže odhaliť a riešiť práve 5S. Ak chceme budovať štíhly podnik, 5S je často implementované ako prvé. 

Prečo 5S 

5S vizualizuje a redukuje plytvanie. Nadvýroba sa označí minimálnou a maximálnou hladinou, chyby sa riešia prostredníctvom „blbuvzdorných" zariadení a vizuálneho manažmentu, pohyby – prostredníctvom štandardizovaných techník a zjednodušuje sa hľadanie potrebných vecí a pod. 
Metódou 5S možno dosiahnuť zlepšenie a zjednodušenie materiálového toku, rozmiestnenia zariadení, umiestnenia materiálu a zásob. Ďalšími prínosmi sú: 
     - zlepšenie kvality, produktivity a bezpečnosti; 
     - lepšia podniková kultúra, postoje ľudí, menšia apatia; 
     - zlepšené pracovné prostredie. 
5S je metóda vhodná pre výrobné aj servisné organizácie.  

5S

Názov symbolizuje začiatočné písmena jednotlivých krokov. Číslo 5 symbolizuje päť krokov metódy. 

kroky 5S

1. Separovať – Seiri 

Účelom prvého kroku je oddeliť položky, ktoré na pracovisku musia byť (sú potrebné k vykonaniu operácie na pracovisku a pridávajú hodnotu produktu), majú byť premiestnené (nepoužívané tak často) a musia byť odstránené (vôbec nepoužívané objekty). Pri tomto kroku sa používajú červené kartičky na označenie položiek. Každá položka je zapísaná do karty pracoviska, kde sa určí, či bude položka odstránená z pracoviska alebo zostáva na pracovisku. 

5S - separovať


2. Systematizovať – Seiton 

Cieľom druhého kroku je nájsť miesto pre umiestnenie položiek z prvého kroku. Položky sa môžu priamo označiť do layoutu pracoviska. Dôležité je usporiadať položky na pracovisku tak, aby sa minimalizovali pohyby pracovníkov, skladové plochy a pod., čiže aby sa eliminovalo plytvanie. Pri každej položke sa určí počet, v akom sa bude na danom mieste nachádzať. Pri skrinkách a objektoch, ktoré môžu obsahovať rôzne náradia, prípravky a pod. je vhodné vytvoriť tzv. súpis položiek, čo je v podstate zoznam položiek v objekte. 
Nové rozmiestnenie položiek na pracovisku je vhodné podporiť štandardom layoutu pracoviska a tiež čiarami na podlahe. 

5S - systematizovať


3. Stále čistiť – Seisto 

V tomto kroku sa pracovisko vyčistí a definujú sa oblasti, ktoré je potrebné v rámci teritória pracoviska čistiť. Teritórium pracoviska sa rozdelí na jednotlivé oblasti, ktorým sa definuje to, čo je potrebné čistiť, kedy sa to bude čistiť, ako často, aké pomôcky sú potrebné pri čistení, kto má čistenie vykonávať a pod. Pri tomto kroku sa využíva formulár štandardu čistého pracoviska, kde sa všetky potrebné informácie zapíšu.

5S stále čistiť


4. Štandardizovať – Seiketsu 

Štvrtý krok metódy 5S je o štandardizácii všetkých uskutočnených zmien v 1., 2. a 3. kroku. Týmto krokom sa štandardizuje celková starostlivosť o pracovisko. Tu vzniká vizuálny štandard pracoviska, v ktorom sú zachytené všetky aktivity čistenia a rozmiestnenia jednotlivých položiek na pracovisku. 

5S štandardizovať


5. Sebadisciplinovanosť – Shitsuke 

Ak pracovníci nebudú dodržiavať navrhnuté štandardy, tak projekt 5S a zmeny uskutočnené na pracovisku neprispejú k eliminácii plytvania, ale budú plytvanie podporovať. Preto je dôležité, aby ľudia z pracoviska boli vtiahnutí do tímu, ktorý bude implementovať 5S. Aby okrem dobrého slova bolo navrhnuté 5S na pracovisku dodržiavané, je vhodné ho podporiť tzv. kontrolnou kartou, do ktorej budú vykonané činnosti pracovníci zapisovať a potvrdzovať svojim podpisom. 

Prínosy 

Pracovníci majú všetko na svojom mieste, preberajú si pracovisko medzi zmenami čisté, vedia, čo všetko majú mať na pracovisku, ako majú pracovisko udržiavať čisté. 
Ďalej sú to prínosy hlavne: 
     - zníženie pracovného priestoru o 20 – 40 %; 
     - zníženie zásob na pracovisku o 80 %; 
     - zlepšenie kvality o 10 – 20 %; 
     - skrátenie času na hľadanie o 50 %; 
     - skrátenie času nábehu o 10 – 15 %; 
     - skrátenie montážnych operácií o 30 %; 
     - zlepšenie podnikovej kultúry a pod. 


5S prínosy


6S 

Metóda 5S sa rozvíja a dnes je známy aj ďalší krok. Šieste S znamená bezpečnosť. Dôvodom je, aby všetky uskutočnené zlepšenia na pracovisku neohrozovali pracovníkov. Okrem toho kladie dôraz na prístupnosť a jednoznačnú identifikáciu všetkých bezpečnostných zariadení. Cieľom je predchádzanie nebezpečenstvu pri práci, aby počet pracovných úrazov bol 0. 

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.

TOP články

5 dôvodov, prečo sa zúčastniť na ...Konferenciu Výrobný manažment organizujeme s cieľom ...

KTO STOJÍ ZA Očakávajme neočakávané a ...Každý z nás chce porozumieť budúcnosti, ktorá ho čaká ...

Umelá inteligencia, pomocník náš ...Vedeli ste, že švédska pálenica chce využiť ...

Najnovšie články

R2-D2, C-3POPoznáte robotov R2-D2 a C-3PO z kultového filmu ...

Využitie digitálneho dvojčaťa v oblasti ...V dnešnej dobe, kedy sa každý podnik snaží byť čo najviac ...

Život bez cieľa predsa dáva zmyselO ľuďoch bez cieľa sa hovorí ako o tých, ktorí nevedia ...
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved