rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ
NajpredávanejšieNovinky

IPA slovník

ALL
0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

10 tried flexibility výrobného systému

Flexibilita výrobného systému sa často meria jeho schopnosťou produkovať rozličné typy výrobkov (mix) v určitom časovom intervale (EPEI index). V tomto príspevku uvádzame niektoré ďalšie metriky pre meranie flexibility výrobného systému využívané v praxi.

11 krokový model KVP2

Cyklus, ktorý sa využíva v systéme zlepšovania KVP2. Je založený na tímovom prístupe zlepšovania.

360° spätná väzba

Metóda 360° spätnej väzby, základný princíp, využiteľnosť a hodnotiteľ.

5S

Metodika pre elimináciu plytvania na pracovisku.

6 klobúkov

Hra pre rozvíjanie kreativity a získavanie nových myšlienok od členov tímu.

635

Metóda písomnej diskusie

7 návykov skutočne efektívnych ľudí podľa Coveyho

Stephen R. Covey napísal knihu 7 návykov skutočne efektívnych ľudí

7 nových nástrojov riadenia kvality

7 nových nástrojov na riadenie a zabezpečovanie kvality

7 starých nástrojov riadenia kvality

7 starých nástrojov na riadenie a zabezpečovanie kvality

A3 report

Prehľadný výstup z riešenia projektu - problému.

ABC analýza

Jeden zo základných ukazovateľov efektívnosti systému riadenia zásob.

Afinitný diagram

Zhlukový diagram. Afinitný diagram triedi súhrn slovných informácií o faktoch, skúsenostiach a odhadoch do prirodzene súvisiacich celkov.

After Action Report - AAR report

Poučenie z akcie

Améby

Améba je jednobunkový organizmus, ktorý mení svoju veľkosť a tvar a prispôsobuje svoje správanie prostrediu.

Analýza a meranie práce

Systematický postup zlepšovania práce pri vykonávaní operácií alebo procesov.
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...
Strana 1 z 17
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved