rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ
10,90 € bez DPH
1
SúvisiaceNovinky

Pridané do košíka:

Manažerská etika v otázkách a odpovědích, cena: 11,99 € s DPH

Manažerská etika v otázkách a odpovědích


Vydavateľstvo: BIZBOOKS
Dostupnosť: skladom

10,90 €cena bez DPH
11,99 € s DPH
  • Počet strán: 208
  • Väzba: kniha
  • Jazyk: český

Do košíka

Autor: Zdenek Dytrt a kolektiv
"Jde morálka a úspěch v byznysu dohromady?"
O knihe UkážkaPodrobnosti

Za posledných viac ako dvadsať rokov prešla česká spoločnosť a podnikateľská sféra mnohými významnými zmenami. V podnikaní prevládla po roku 1989 spoločenská nezodpovednosť nad zodpovednosťou, manažment sa orientuje skôr na dosahovanie čo najväčšieho zisku než na rešpektovanie pravidiel etiky. S rastúcou spotrebou peňazí mnoho ľudí nedokáže odolať kúzlu nežiaduceho konzumu. Prejavom takéhoto vývoja je rast kriminality, korupcia a ďalšie nežiaduce tendencie.

• Deväť z desiatich českých manažérov má skúsenosť s neetickým správaním.
• 70 % manažérov vníma absenciu etiky v podnikaní ako jednu z príčin súčasnej svetovej krízy.
• 44 % manažérov pokladá úroveň etiky v podnikaní v Českej republike za horšiu v porovnaní so západnými krajinami.

K týmto a ďalším výsledkom dospeli autori knihy Manažerská etika v rámci výskumného prieskumu zrealizovaného medzi vedúcimi pracovníkmi českých firiem. Situáciu však nevidia len pesimisticky. Zlepšenie stavu etiky v manažmente je možné dosiahnuť, otázkou je, akou cestou. Autori knihy vidia riešenie napríklad:

- vo výchove k etickému mysleniu a správaniu v rodine a v organizácii, 
- v dôslednom trestaní neetického správania,
- v transparentnom správaní,
- v chápaní partnerstva ako zodpovednosti,
- vo zvýšenom záujme médií o prejavy absencie etiky.

„Kniha Manažerská etika v otázkách a odpovědích skúma na relevantnej vzorke respondentov povedomie o význame manažérskej etiky a záujem aplikovať etiku do manažérskej praxe. Publikácia prináša dôležité poznatky o stave etiky v manažmente, autori podávajú k jednotlivým otázkam vysvetlenie ako z hľadiska teórie, tak i z pohľadu praktického uplatnenia.
Publikácia je prínosom ako pre budúcich ekonómov, tak i pre praktikujúcich manažérov, ktorých inšpiruje ku skvalitneniu riadiacich činností. Poukazuje na to, že manažérku etiku je potrebné chápať ako inováciu manažérskej teórie a prevenciu prehlbovania konzumného správania sa spoločnosti."

prof. Ing. Miroslav Nejezchleba, CSc., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

 

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.
Objednávky / expedícia tovaru:
Zuzana Marejková
Mobil: +421(0) 915 913 547  
E-mail: marejkova@ipaslovakia.sk

Zákazníci, ktorí si kúpili tento produkt si kúpili tiež:

                             
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved