rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ
NajpredávanejšieNovinky

Formuláre

voľné miesto :(
7,00 €Cena bez DPH
Do košíka
Pre výpočet jednotkovej spotreby času pre vybraný výrobok alebo operáciu. Je finálnym výstupom pri procese normovania práce. Využitie formulára v oblasti normovania, merania a analýze práce.

7,00 €Cena bez DPH
Do košíka
Je určený na výpočet nepravidelnej prirážky tax k čistému času. Prirážka je potrebná pri výpočte jednotkového času Tac. Využitie formulára v oblasti normovania, merania a analýze práce.

7,00 €Cena bez DPH
Do košíka
Je určený na výpočet zmenového koeficientu kc. Koeficient je potrebný pri výpočte jednotkového času Tac. Využitie formulára v oblasti merania a analyzovania práce.

7,00 €Cena bez DPH
Do košíka
Využíva sa na zaznamenávanie a analýzu chýb a ich dôsledkov s cieľom navrhnúť nápravné opatrenia, ktoré eliminujú existujúce alebo potenciálne chyby. Využitie formulára v oblastiach implementácie metódy FMEA, Six Sigma.

7,00 €Cena bez DPH
Do košíka
Slúži na dôkladnú analýzu pretypovania priamo na pracovisku. Zaznamenaný postup sa podrobí detailnej analýze vykonávaných činností, ktoré sa ďalej klasifikujú na kategórie interných a externých činností. Využitie formulára v oblasti aplikácie SMED, ...

7,00 €Cena bez DPH
Do košíka
Identifikuje a prioritizuje problémy, ktoré je potrebné riešiť. Je dôležitým nástrojom manažérskeho rozhodovania, lebo umožňuje stanoviť priority pri riešení problému s kvalitou tak, aby pri účelnom využití zdrojov bol dosiahnutý maximálny ...

7,00 €Cena bez DPH
Do košíka
Je najčastejšie využívanou formou zachytávania a prezentovania zlepšovacích návrhov od pracovníkov. Poskytuje priestor na zaznamenanie dôležitých informácií o nápade, kritériach posúdenia a následného vyhodnotenia návrhu. Využitie formulára v ...

7,00 €Cena bez DPH
Do košíka
Pomáha pracovnému tímu po zadaní projektu vytvoriť časový plán realizácie jednotlivých krokov. Jeho význam spočíva v efektívnom riadení projektu a kontrole dodržiavania stanovených termínov. Využitie formulára v oblasti Realizácie projektov, Six ...

7,00 €Cena bez DPH
Do košíka
Je pomôckou pre zachytávanie a hodnotenie spotreby pracovného času cyklickej práce (pravidelne sa opakujúcej). Využitie formulára v oblasti Analýzy a merania práce, Six Sigma.

7,00 €Cena bez DPH
Do košíka
Účelom je detailný popis funkcií vybraných procesov. Slúži ako pomôcka pri identifikácií príležitostí alebo, ako základ pre určovanie nákladov výrobkov a služieb v podniku. Využitie formulára v oblasti riešenia problémov, Six ...

Strana: 1 2 3
Strana 3 z 3
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved