rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ
NajpredávanejšieNovinky

Formuláre

voľné miesto :(
5,00 €Cena bez DPH
Do košíka
Slúží ako podpora pri skúmaní procesov 7 otázkami za účelom nájdenia príležitosti pre zlepšenie riešeného problému. Pomáha viesť tím ku generovaniu nových myšlienok. Využitie formulára v oblasti Riešenia problémov, Six Sigma.

5,00 €Cena bez DPH
Do košíka
Pre výpočet jednotkovej spotreby času pre vybraný výrobok alebo operáciu. Je finálnym výstupom pri procese normovania práce. Využitie formulára v oblasti normovania, merania a analýze práce.

5,00 €Cena bez DPH
Do košíka
Je pomôckou pri používaní metódy 5 x Prečo? v praxi. Metóda pomáha zistiť základné príčiny problémov, najčastejšie chyby výrobku, poruchy zariadení a podobne. Realizuje pomocou položenia základnej otázky - Prečo? Využitie formulára v oblastiach: ...

5,00 €Cena bez DPH
Do košíka
Formulár sa využíva ako podpora pri riešení problémov v tíme, na zaznamenávanie generovaných nápadov. Výstupom sú identifikované príležitosti na zlepšenie procesu alebo produktu. Využitie formulára v oblastiach Riešenia problémov alebo Six ...

5,00 €Cena bez DPH
Do košíka
Predstavuje prehľadný výstup z riešenia projektu - problému. AAR report predstavuje každú formu retrospektívnej analýzy na danej sekvencii cieľovo orientovaných činností predtým vykonávaných spravidla autorom.Využitie formulára v oblasti hodnotenia ...

5,00 €Cena bez DPH
Do košíka
Slúži na štandardizáciu aktivít, ktoré zabezpečia pracovisko čistým, usporiadaným aj po ukončení implementácie 5S. Štandard čistenia je doplnený vizuálnym zobrazením požadovaného stavu pracoviska. Využitie formulára v oblasti implementácie 5S, SOP - ...

7,00 €Cena bez DPH
Do košíka
Je pomôckou na zachytávanie a hodnotenie spotreby pracovného času pracovníka alebo skupiny. Využitie formulára v oblasti Analýzy práce, SMED a TPM.

7,00 €Cena bez DPH
Do košíka
Pri výpočte opakovateľnosti, ktorá udáva rozptyl hodnôt nameraných pri opakovaných meraniach vykonaných rovnakým skúšobným technikom, s rovnakým prístrojovým vybavením, pri meraní rovnakého znaku, na rovnakej súčiastke. Reprodukovateľnosť udáva ...

7,00 €Cena bez DPH
Do košíka
Používa sa za účelom sledovania a riadenia procesu. Má dve fázy: V prvej ide o počiatočné nastavenie špecifikácii vybraného procesu, v druhej fáze ide o bežné využitie procesu vo výrobe. Výhodou aplikovania metódy SPC v porovnaní s inými metódami ...

7,00 €Cena bez DPH
Do košíka
Slúži ako pomôcka pri definovaní a realizácií projektu. Zaznamenáva informácie týkajúce sa cieľov, rozsahu, obmedzení, postupov, termínov, členov tímu, zdrojov projektu, ktorý ma byť realizovaný. Možnosť použiť pri Six Sigma.

Strana: 1 2 3
Strana 2 z 3
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved