rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ
5,00 € bez DPH
1
NajpredávanejšieNovinky

Formuláre

voľné miesto :(
0,00 €Cena bez DPH
Do košíka
Toyota KATA je praktický prístup ako nielen zvýšiť úspešnosť zlepšovacích aktivít, ale hlavne dosiahnuť excelentné výsledky. Je jednou z posledných objavených esencií budovania kultúry zlepšovania a podľa doterajších výsledkov sa zdá, že tou ...

0,00 €Cena bez DPH
Do košíka
Začnite namiesto nekonečných prezentácií viac používať A3 report. Buďte struční a konkrétni. Zlepšite svoje schopnosti zamerať sa na dôležité. Na jednom formulári uvidíte všetko, čo potrebujete, čo umožní každému rýchlo porozumieť riešenej ...

5,00 €Cena bez DPH
Do košíka
Vykonávame previerku poriadku a čistoty pracoviska, motivujeme pracovníkov k udržiavaniu štandardov vytvorených počas aplikovania metódy 5S. Auditovací formulár sa skladá z jednotlivých kritérií, ktoré vytvorený auditovací tím kontroluje a hodnotí ...

5,00 €Cena bez DPH
Do košíka
Využívame najčastejšie pri prvom kroku 5S - Separovanie. Slúži na identifikáciu položiek (definuje názov položky, množstvo, frekvenciu používania, nápravné opatrenia vrátane termínu a zodpovednosti za splnenie). Výstupom je súbor definovaných ...

5,00 €Cena bez DPH
Do košíka
Slúži na podporu kontrolných aktivít. Pracovníci svojim podpisom v karte potvrdia, že pracovisko prevzali alebo odovzdali v štandardne definovanom stave. Je dobrou pomôckou pre majstra, ktorý môže na začiatku, počas alebo na konci zmeny ...

5,00 €Cena bez DPH
Do košíka
Poskytuje základ pre definovanie procesu v zjednodušenej vizuálnej forme - pohľad na celkový proces (vstupy, výstupy, proces, dodávatelia, zákazníci). SIPOC je chronologické zobrazenie najvýznamnejších operácií alebo udalostí v procese.Využitie ...

5,00 €Cena bez DPH
Do košíka
Slúží na to, aby zabránil kumulácií predmetov v úložných priestoroch a zároveň pomáha identifikovať ich obsah a množstvo. Výstupom je presná evidencia predmetov na pracovisku a pomôcka pre pracovníkov pri preberaní zmien, kontrole obsahu skríň, ...

5,00 €Cena bez DPH
Do košíka
Slúži na štandardizáciu aktivít, ktoré zabezpečia pracovisko čistým, usporiadaným aj po ukončení implementácie 5S. Využitie formulára v oblasti implementácie 5S, SOP - štandardizácia procesov.

5,00 €Cena bez DPH
Do košíka
Cieľom je zaznamenanie a odstránenie nedostatkov, ktoré japonskí manažéri označujú ako „3MU“. MURI - prebytky, preťaženia. MUDA - straty, plytvania, MURA - nerovnomernosť, odchýlky. Využitie formulára v oblasti Six Sigma.MURA - nerovnomernosť, ...

5,00 €Cena bez DPH
Do košíka
Je vhodný pre snímkovanie začiatku a konca pracovnej zmeny viacerých pracovníkov súčasne. Hlavným cieľom je zistenie stratového času pri odovzdávaní pracovnej zmeny (rozdiel medzi ukončením práce a vyrobením prvého kusu na nasledujúcej ...

Strana: 1 2 3
Strana 1 z 3
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved