rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ
SúvisiaceNovinky

Každý podnik sa snaží produkovať výrobky v čo najvyššej kvalite, čo najrýchlejšie a pri najnižších nákladoch. Jednotkové ceny vstupov za výrobný materiál, stroje a zariadenia, ceny na nákup pracovnej sily, ceny za energie atď. sú pre všetky podniky približne na rovnakej úrovni. Pri dobre fungujúcich podnikoch je veľmi ťažko hľadať v tomto smere rezervy, ktoré by viedli k zníženiu nákladov na výrobu, zvýšeniu kvality a k zlepšeniu včasného dodania. Jedna z možných ciest, ako zlepšiť úspešnosť podniku je zlepšovanie procesov.
O kniheUkážkaPodrobnosti
Brožúra v novom obale s pôvodným obsahom

Zlepšovanie je neustály proces, ktorým zvyšujeme výkonnostné parametre firemných procesov - výrobných aj nevýrobných.

Ak sa pozrieme na firmu bližšie, zistíme, že vedľa seba prebiehajú dva typy procesov - udržiavacie a zlepšovacie. Vo väčšine firiem má zodpovednosť za zlepšovanie manažment firmy. Pracovníci na linkách a ostatní technicko-hospodárski pracovníci sú zodpovední za dodržiavanie a udržiavanie.

Rovnako ako musíme udržiavať výkonnosť na požadovanej úrovni, musíme hľadať aj nové metódy, nové technológie, efektívnejšie zariadenie atď. V dobrých podnikoch musí mať každý pracovník vo svojej náplni obidva druhy aktivít. Top manažment by mal venovať väčšinu svojho času zlepšovacím aktivitám vo vzťahu k strategickému pohľadu na podnik, požiadavkám trhu a sile konkurencie. Na druhej strane môžeme očakávať, že výrobní pracovníci budú venovať väčšinu svojho času udržiavacím aktivitám.

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Zostaňte s nami v spojení s newslettrom IPA a vyberte si, o ktoré informácie máte záujem.
Objednávky / expedícia tovaru:
Zuzana Marejková
Mobil: +421(0) 915 913 547  
E-mail: marejkova@ipaslovakia.sk

Zákazníci, ktorí si kúpili tento produkt si kúpili tiež:

                             
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved