rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ
NajpredávanejšieNovinky

Milan Šnapko, Lektor

Profil autoraČlánkyProduktyReferencieKalendár

Vyštudoval na Fakulte prevádzky ekonomiky dopravy a strojov Žilinskej univerzity a ukončil doktorandské minimum na Žilinskej univerzite v odbore Ekonomika.

V minulosti absolvoval stáže a kurzy v USA Study Tour – Best Practises (World Business Forum, Toyota, Ford, NormaGroup, Google, Vidyo; Japan Study Tour – Štúdium implementácie prístupov LEAN (Toyota, Honda, Roland, Jatco,..);REFA – Základný tréning REFA v oblasti organizácie práce a navrhovania procesov /Medzinárodný certifikát; Nottingham Trent University - Štúdium použitia prístupov TOC v zlepšovaní;Tréning Thinking process, Projektový manažment TOC / Ted Hutchins GB a mnoho ďalších tréningov a vzdelávaní: Covey 7 návykov efektívnych ľudí, Interpersonálna komunikácia, Emočná inteligencia, Vedenie a moderovanie workshopov, Top Mgt Leadership Forum, Lean Konferencia Aachen, Procesné riadenie, DFMA, Špirálový manažment, Psychológia predaja.

 

Zastával pozície ako systémový inžinier v ZSR,VVUZ, Sekcia ekonomiky a riadenia ZA; externý asistent na ŽU, zástupca prednostu sekcie, systémový špecialista v ZSR,VVUZ, Sekcia ekonomiky a riadenia ZA, vedúci oddelenia controlling a financií v ZTS EMS, a. s. Nová Dubnica, vedúci odboru controlling, generálny riaditeľ v RONA a.s. Lednické Rovne.

 

V súčasnosti pracuje ako živnostník a spoločník vo firme CBM, s. r. o. a ako externý lektor vspoločnosti IPA Slovakia.

 

Medzi hlavné oblasti pôsobenia patria tvorba vlastných programov v oblasti ekonomiky a finančného plánovania pre podnikateľské subjekty, tvorba programu pre riadenie likvidity výrobného podniku s hromadnou výrobou, tvorba software pre automatizáciu prác s databázami; navrhovanie optimálnej štruktúry výkazu CASH-FLOW podnikateľských subjektov pre potreby riadenia, spĺňajúceho požiadavky kladené aktuálnou právnou úpravou výkazu; podvojné účtovníctvo (komplexné vedenie podvojného účtovníctva), pracovné právo, mzdy a odmeňovanie, dane, odvody; praktické znalosti nástrojov priemyselného inžinierstva (TPM, SMED, 5S, 5P, AMP, KAIZEN, ...) a nástrojov riadenia kvality (procesové riadenie, ISO, 7 starých a 7 nových nástrojov riadenia kvality), projektové riadenie (tvorba aplikačných programov pre podporu riadenia projektov na báze integrácie metód CPM a prístupu DMAIC).

Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved