rozšířené vyhledávání
SK | EN | CZ
NejprodávanejšíNovinky
10,80 €Cena bez DPH
Do košíka

Nejlepší praktiky

Pokud zákazník cítí potřebu zlepšit procesy ve výrobních ale i nevýrobních oblastech, je možno jeho požadavky realizovat třemi přístupy:


Přístup „lean" využívá nástroje na hledání a eliminaci plýtvání. Přístup „six sigma" využívá nástroje na hledání a odstraňování variability procesů. Poslední přístup je TOC (Theory of Constraints / teorie omezení), který má nástroje na hledání a odstraňování úzkých míst. Každý z přístupů obsahuje celou řadu nejlepších praktik, které je možné aplikovat.

Jedním z klíčových problémů, se kterým se ve firmách potkáváme, je nepochopení rozdílů v implementaci metod uvedených přístupů. Metody jsou zaváděny nekoncepčně, častokrát je priorita řešení zaměřená na nepodstatné procesy, které v kontextu celého hodnotového toku firmy mají minimální vliv. Zavádění těchto metod chybí systém – určitý promyšlený sled kroků implementace, přičemž následující krok nemůže začít bez toho, aby se předcházející krok neukončil.

Zkuste se zamyslet nad následujícími otázkami:

 • Řešíte množství projektů, ale chybí Vám jasná strategie jejich realizace (co je výhodnější realizovat hned na začátku, co v pozdějších fázích)?
 • Chybějí Vašemu týmu zkušenosti s vedením projektů? Chcete si vychovat vlastní profesionály?
 • Často se setkáváte s odpovědí „to se nedá" a chcete ji změnit využitím našich zkušeností?
 • Potřebujete vnést do řešení nejnovější poznatky z odvětví, ve kterém působíte?

Cesta k Vašemu rozhodnutí

Správnou aplikací metod je možné získat vícero výhod:

 • Benchmarking úspěšnosti jejich zavedení – možnost porovnání s podobnými firmami, jakož i se světovou špičkou
 • Okamžité zlepšení vybraných ukazatelů výrobních, resp. nevýrobních oblastí. Do cca 6 měsíců zlepšení ukazatelů na úrovni celé společnosti (v závislosti na aplikované metodě a rozsahu implementace)
 • Je to cesta zvyšování produktivity procesů s minimálními finančními prostředky, oproti několikanásobně vyšším investicím do techniky, resp. vybavení. Tento přístup dokáže podpořit nebo vyvrátit radikální zlepšení a inovace (investice do strojů, změny v procesu výroby produktů apod.)
 • Vliv na podnikovou kulturu, prostřednictvím účasti týmů na zlepšování, napříč všemi úrovněmi podniku


S implementací těchto prvků je spojená i změna myšlení, resp. nový pohled, který je možné definovat následovně:

 Staré ikony

 Nový pohled

 Redukujme náklady - šetříme

 Zvyšujme průtok – šetření je povinné

 Hledejme nadbytečné lidi a propouštějme je

 Hledejme a rozvíjejme talenty a práci pro ně

 Zlepšujme existující výrobky a procesy – jednou dojdeme na hranici

 Inovujme, vytvářejme nové výrobky a procesy

 Investujme do nejnovější technologie

 Investujme do nejlepších lidí

 Zákazník je náš pán

 Zákazník je náš partner

 Když nemáme objednávky, redukujme kapacity

 Hledejme nové příležitosti a vytvářejme nové trhy


Postup řešení

Tvorba ucelené koncepce změny se podobá stavbě domu. Pilíře nemohou stát bez pevných základů, stejně jako střecha bez podpůrných pilířů. Aplikace metod v jednotlivých krocích je individuální a šitá na míru zákazníka.Základy jsou vybudovány vhodnou kombinací nejlepších metod, využitelných v jakémkoliv typu průmyslu. Pilíře řeší dvě klíčové oblasti každé firmy: 
 1. Zvyšování efektivnosti techniky
 2. A produktivity, kvality a bezpečnosti pracovišť

 

Obě oblasti jsou specifické podle výrobního charakteru firmy. Aby byl materiál pilířů skutečně pevný, probíhá při jejich stavbě systém pravidelných kontrol a auditů. Krov se skládá z prvků, které úkolují, hodnotí a rozvíjejí lidský potenciál firmy. Položení střechy představuje závěrečnou fázi budování komplexního výrobního systému.


Spolupráci při tvorbě výrobního systému je možné začít třemi způsoby:

 • Zákazník už něco realizoval, ale chce řešení oponovat a definovat další směřování
 • Zákazník má konkrétní představu o realizaci – tzn. ví, co chce řešit, kde to chce řešit a co mu to přinese, ale chybí mu znalost, resp. kapacita
 • Zákazník cítí potřebu něco změnit, ale není mu jasné, jak to má realizovat

 

1. První krok je telefonický rozhovor nebo osobní setkání (upřednostňujeme tuto formu začátku spolupráce), kde se zpřesní zadání. Harmonogram úvodního setkání má zpravidla následující strukturu:

 1. Představení společnosti (kdo jsme a čím se zabýváme)
 2. Představení problému – co bude předmětem zadání
 3. Prohlídka společnosti – pochopení procesů v souvislosti s řešeným problémem
 4. Představení prvních myšlenek řešení

2. Po úvodním setkání následuje fáze přípravy nabídky spolupráce, která zpravidla trvá jeden týden. V nabídce se připraví rozsah a obsah spolupráce a vyčíslí se cena za zhotovení díla. Součástí nabídky je i seznam referencí v dané oblasti a krátká ukázka typických výstupů takového zadání.

3. Pokud je nabídka akceptovaná, následuje realizace práce, při které využíváme metodiku DMAIC.

 1. Výstupem první fáze (D / define /definuj), je vypracované zadání projektu (tzv. project charter), ve kterém jsou popsány všechny parametry projektu, včetně vyčíslení potenciálních přínosů. Druhým výstupem je časový harmonogram řešení.
 2. Po odsouhlasení parametru projektu následuje fáze měření (M / measure / měř). V této fázi probíhá měření současného stavu – tzn. jaké parametry vykazuje proces v současnosti (např. čas, vzdálenost, finance apod.). Forma sběru dat je různá a závisí od řešeného problému (časové snímky, mapy toku hodnot, procesní diagramy apod.).
 3. Výstupy dat jsou v následujícím kroku analyzovány (A / analysis / analyzuj). Výstupem analytické části jsou naměřená fakta, zaznačená do grafů, resp. tabulek.
 4. Na základě těchto výsledků probíhá definice opatření na zlepšení současného stavu (I / improve / zlepši). Typickým výstupem této fáze projektu je katalog opatření, rozdělený do tří částí:
 • Okamžité opatření bez investic
 • Opatření v horizontu do tří měsíců, vyžadující nižší investice
 • Opatření v horizontu od tří měsíců do jednoho roku, vyžadující vyšší investice na realizaci. Po odsouhlasení katalogu změn členy týmu nastává čas jejich realizace.

4. Závěrečná fáze řešení se zaměřuje na udržení realizovaných změn (C / control / řiď). Za tímto účelem probíhají kontrolní dny, během kterých se analyzují odchylky plánů od skutečnosti. Kontrolní plán řešení bývá doplněný eskalačním plánem řešení nadstandardních situací, které se mohou objevit v průběhu realizace projektu.


Reference

Uvedené samostatně při jednotlivých metodách.

 

Komentáre

Tento článek zatím nemá žádne komentáře. Budte první!

TOP články

Jak dosáhnout a udržet skutečný systém ...Vedl tucty projektů Kaizen v době, kdy se publikac jako ...

5 důvodů, proč se zúčastnitPozvánky na nové konference dostáváte téměř ...

Výrobní management inspiruje jak ...Konferenci Výrobní management organizuje společnost ...

Nejnovější články

Časopis Prumyslové inženýrství v ...Přečtěte si na co se môžete těšit v nejnovějším vydání ...

„Válka odborářů. Avizují ostrou ...V posledních dnech slýcháme z médií o boji odborářů ...

Časopis Průmyslové inženýrství_czOpět jsme pro vás připravili zajímavé čtení ...
© 2012 IPA Czech, All rights reserved