rozšířené vyhledávání
SK | EN | CZ
NejprodávanejšíNovinky
10,80 €Cena bez DPH
Do košíka

Analýza potenciálů

Mnoho firem často nezná své objektivní výkonnostní parametry ani parametry svých konkurentů. Bez pravidelného měření a vyhodnocování kondice firmy však není možné správné strategické nasměrování (např. procesní zlepšování, inovace produktů, inovace procesů, outsourcing, inovace byznysu…). Metodika analýzy potenciálu vede k rychlejšímu a efektivnějšímu dosažení cílů podniku. Je to cesta jak dělat byznys lepší a rychlejší než konkurence.

Hlavním cílem analýzy potenciálu vykonávaných IPA Slovakia je zjistit, kde se podnik nachází, porovnat ho s konkurencí a navrhnout soubor potřebných změn v podniku ke zvýšení jeho efektivnosti a výkonnosti. Jinými slovy hledáme odpovědi na čtyři základní otázky:

 • Kde se podnik nachází v současnosti?
 • Kde je potřebné v podniku udělat změny?
 • Jaké přínosy budou mít tyto změny?
 • Jak je potřeba tyto změny realizovat?


Cesta k Vašemu rozhodnutí

Při zjišťování stavu, ve kterém se podnik nachází, provádíme následující aktivity:

 • porovnání výsledků s požadavky okolí a trhu
 • analýzu trendů v daném odvětví, ve kterém podnik pracuje
 • benchmarking vybraných ukazatelů s jinými podniky v odvětví i mimo odvětví
 • porovnávání s modelem excelence IPA Slovakia
 • zmapování procesů zpracování vybraných zakázek
 • identifikace příležitosti na zvýšení výkonnosti a produktivity klíčových procesů
 • definování cílových hodnot parametrů klíčových procesů
 • navržení postupu a formy realizace potřebných změn
 • definování postupu a podpory pro implementaci navrhnutých změn


Výsledky nezávislého auditu přinášejí našim zákazníkům následující přínosy:

 • zrcadlo vidění podniku a úrovně jeho procesů v očích zákazníků
 • benchmarking vybraných ukazatelů výkonnosti a efektivnosti podniku se světovou třídou
 • posouzení stupně implementace moderních metod pro zvyšování efektivnosti podniku (hodnocení známkou 0 – 4) a porovnání se standardem v odvětví
 • posouzení stupně znalostí a motivace pracovníků v různých oblastech podniku
 • identifikace plýtvání v procesech
 • identifikace úzkých míst, kritických procesů a příčin problémů v podniku
 • stanovení objektivních výkonnostních limitů
 • formulování reálného cílového stavu
 • definování postupu zvýšení výkonnosti a efektivnosti podniku
 • následná podpora při řízení změn (koučink, tréninky, projekty, workshopy…)


Postup řešení

1. Přípravná fáze analýzy potenciálů (1 až 2 týdny před začátkem)

 • Analýza dokumentů a vyžádaných údajů od odběratele
 • Dohodnutí harmonogramu analýzy

2. Fáze analýzy potenciálu v podniku (trvání v rozsahu 2 - 3 dny)

 • Přezkoumání klíčových požadavků na výkonnost procesu (efektivita, kvalita, profitabilita, čas…) z pohledu managementu, ale i z pohledu zákazníka (klienta)
 • Rozbor výsledků a návrh vhodných ukazatelů měření výkonnosti procesu
 • Snímkování a analýza procesu zpracování zakázek – dodavatelé, vstupy, průběh procesu, výstupy, zákazníci
 • Identifikace plýtvání, duplicit a nepotřebných činností
 • Analýza možnosti zlepšení procesu:
 • časové přerušení (zdržení v procesu, čekání…)
 • prostorové přerušení (rozdílná místa výkonu činností v procesu)
 • organizační přerušení (přebírání dokumentů…)
 • funkční role a schvalovací řízení (interní a u zákazníka)
 • chybná logika procesu (možné zjednodušení v procesu)
 • problémy s variantostí zakázek ovlivňující výkonnost a standardní průběh procesu
 • analýza možných chyb a rizika (více práce, opravy v dokumentacích…)
 • analýza přerušení informačního toku (tok dokumentů, informací…)
 • nákladová analýza (zakázkový controlling, řízení nákladů…)
 • Analýza podpůrných procesů ovlivňujících výkonnost procesu zpracování zakázky
 • Analýza procesů řízení a zlepšování procesů
 • Křížové interview s vybranými pracovníky
 • Analýza dokumentace poskytnuté během auditu

3. Fáze zpracování výsledků (v trvání 1 – 2 týdny)

 • Zpracování výsledků auditu
 • Návrh projektů, workshopů a úloh pro zvýšení efektivnosti

4. Fáze prezentace výsledků (v trvání 1 dne)

 • Prezentace auditu a navrhovaných změn za účelem standardizace a zvýšení výkonnosti procesu
 • Návrh projektu na základě výsledků analýz, jejichž hlavním cílem bude dosáhnout měřiteln zlepšení efektivnosti procesu
 • Návrh časového harmonogramu realizace projektů, projektových týmů, odhad pracnosti, zdrojů a investic


Reference

ETA Hlinsko, SHP Harmanec, Bonatrans Bohumín, PSL Považská Bystrica, Vojus Považská Bystrica, Lasselsberger Chlumčany, Linet Slaný, Třinecké strojírny Třinec, Elektrokarbon Topolčany, BOS Automotive Products Klášterec nad Ohří, Kovo Zálesí, Woco Vsetín, Witte Nejdek, Interiér Říčany, SE Bordnetze Slovakia Nitra, Moderna Bratislava, ZSNP Alufinal Žiar Nad Hronom, Trens Trenčín, Metal Design Trnava, Spartan Trnava, Siemens Elektromotory Frenštát pod Radhoštem, Siemens Elektromotory Mohelnice, Transporta Chrudim, Emco Hrdly, IDC Holding Bratislava, Bell Michalovce, DRU Zvolen, ELBA Kremnica, LOT Trenčín, VOP Trenčín, Leoni Trenčianska Teplá, Rautenbach Žiar Nad Hronom, Andritz Jochman Spišská N.V., Narex Ždánice, ŽOS Zvolen, Decodom Topoľčany, Galena Opava, Vegum Dolné Vestenice, Elcom Prešov, Metalurg Dubnica/Váhom, Strojchem Svit a další.

Osobní kontakt, případě návštěvu těchto společností, je možné získat na vyžádání.

Komentáre

Tento článek zatím nemá žádne komentáře. Budte první!

TOP články

Jak dosáhnout a udržet skutečný systém ...Vedl tucty projektů Kaizen v době, kdy se publikac jako ...

5 důvodů, proč se zúčastnitPozvánky na nové konference dostáváte téměř ...

Výrobní management inspiruje jak ...Konferenci Výrobní management organizuje společnost ...

Nejnovější články

Časopis Prumyslové inženýrství v ...Přečtěte si na co se môžete těšit v nejnovějším vydání ...

„Válka odborářů. Avizují ostrou ...V posledních dnech slýcháme z médií o boji odborářů ...

Časopis Průmyslové inženýrství_czOpět jsme pro vás připravili zajímavé čtení ...
© 2012 IPA Czech, All rights reserved