rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ

Katalóg vzdelávania

Na stiahnutie

Názov kurzuTermínCena bez DPH
Sila zjednodušovania11.1.140,00 €
Štíhle pracovisko - zvýšenie spôsobilosti a produktivity 12.-13.1.300,00 €
Podniková ekonomika14.-15.1.300,00 €
Shop Floor manažment - znižovanie problémov na dielni 18.1.140,00 €
Metódy vopred určených časov (MTM, BasicMOST) 19.-20.1.300,00 €
Od nejlepších praktik k zdravému rozumu20.1.110,00 €
Budúcnosť je v našich rukách s Jánom Košturiakom a Jurajom Karpišom26.1.90,00 €
Budúcnosť výrobných systémov v strojárstve28.1.110,00 €
Štíhle zariadenie - zvýšenie dostupnosti a flexibility1.-2.2.300,00 €
Podnikateľská univerzita - Deň otvorených dverí15.2. 
Optimalizácia logistických systémov 16.-17.2.300,00 €
Obchod a marketing18.-19.2.300,00 €
Tréning recruiterov23.-24.2.300,00 €
Ergonómia a projektovanie pracovísk 23.-24.2.300,00 €
Transformácia biznisu, nové trendy a príležitosti v strojárskych podnikoch25.2.120,00 €
Nové trendy v online svete 25.-26.2.250,00 €
Štandardizácia a vizualizácia na pracovisku - 5S1.3.140,00 €
Sila zjednodušovania3.3.140,00 €
Štíhle logistické systémy7.-8.3.300,00 €
Zavádzanie plynulého toku 14.-15.3.300,00 €
Efektívne riadenie projektov18.3.140,00 €
Emocionálna inteligencia - EQ18.3.140,00 €
Tréning assessorov (hodnotiteľov AC & DC)29.-30.3.300,00 €
Aplikácia ťahových princípov riadenia 6.-7.4.300,00 €
Informačné systémy v logistike11.-12.4.300,00 €
Znižovanie ergonomickej záťaže12.4.150,00 €
Celková efektivita zariadení OEE 13.4.140,00 €
Zlepšovanie procesov vo výrobe - KAIZEN 15.4.140,00 €
FMEA a Global 8D 18.4.140,00 €
Tréning trénerov 19.-20.4.300,00 €
Lean v administratíve19.4.140,00 €
Audit procesov 21.4.140,00 €
Základy štíhlej logistiky 26.4.150,00 €
Komunikácia pri budovaní partnerstva s dodávateľmi2.5.150,00 €
Stratégia rozvoja dodávateľov2.-3.5.300,00 €
Ergonómia a projektovanie pracovísk2.-3.5.300,00 €
Základy colnej legislatívy3.5.150,00 €
Tvorba systému údržby 5.5.140,00 €
Prezentačné zručnosti6.5.140,00 €
Vlastnou cestou11.5.92,00 €
Rýchle zoraďovanie strojov a zariadení - SMED11.5.140,00 €
Inovácie 12.-13.5.300,00 €
Kvalita pre majstrov a supervízorov 17.5.140,00 €
Základné techniky riešenia problémov20.5.140,00 €
Time manažment20.5.140,00 €
Štatistické riadenie procesov a spôsobilosť meracích systémov - SPC a MSA25.5.140,00 €
Ako dosiahnuť konkurenčnú výhodu cez inovácie26.-27.5.300,00 €
Všetko bude inak1.6.69,00 €
Ťahové systémy riadenia výroby - Kanban 6.6.140,00 €
Predajné zručnosti - 8 krokov úspešného predaja7.-8.6.300,00 €
Inovačný deň10.6.110,00 €
Deň otvorených dverí, Martin10.6. 
Kvalita vo výrobných podnikoch14.6.150,00 €
Ako sa zbaviť operatívy a mať čas na dôležité veci?15.6.140,00 €
Ako inovovať podnikateľský model a procesy16.-17.6.300,00 €
Kreatívne techniky riešenia problémov20.6.140,00 €
Odmeňovanie zamestnancov23.-24.6.300,00 €
Deň otvorených dverí, Brno28.6. 
Tréning recruiterov28.-29.6.300,00 €
Deň otvorených dverí, Bratislava29.6. 
Pomaly ďalej zájdeš - ochrana zdravého rozumu a princípov v našich firmách a životoch14.7. 400,00 €
Personálna stratégia a starostlivosť o zamestnancov19.-20.7.300,00 €
Aditívna výroba 24.8.120,00 €
Podnikanie a zdravý rozum 1.05.9.110,00 €
Prezentačné zručnosti 7.9.140,00 €
Shop Floor manažment - systematické odstraňovanie plytvania z procesov7.9.140,00 €
Podniková kultúra22.-23.9.300,00 €
Ergonómia a projektovanie pracovísk22.-23.9.300,00 €
Tréning assessorov (hodnotiteľov AC & DC)27.-28.9.300,00 €
Manažment zmeny a zvládnutie odporu29.-30.9.300,00 €
Ako inovovať produkty a služby29.-30.9.300,00 €
Štíhle pracovisko - zvýšenie spôsobilosti a produktivity3.-4.10.300,00 €
Zlepšovanie procesov vo výrobe - KAIZEN 4.10.140,00 €
Tvorba systému údržby 12.10.140,00 €
Ako budovať inovačnú firmu13.-14.10.300,00 €
Raňajky s IPA - Brno14.10. 
Metodika tvorby pracovného systému a normovania18.-19.10.300,00 €
Toyota Kata24.10.299,00 €
Raňajky s IPA - Žilina27.10. 
Ťahové systémy riadenia výroby - Kanban 27.10.140,00 €
Celková efektivita zariadení OEE 2.11.140,00 €
Tréning recruiterov 3.-4.11.300,00 €
Mapovanie toku hodnôt - identifikácia príležitostí k zlepšeniu 7.11.140,00 €
Časové štúdie7.-8.11.300,00 €
Riadenie skladu9.11.140,00 €
Pomaly ďalej zájdeš9.11.30,00 €
Rozvoj ľudí 10.-11.11.300,00 €
Vlastnou cestou10.11.110,00 €
Kvalita a jej koncepčné riadenie15.11.140,00 €
Sila zjednodušovania 16.11.140,00 €
Shopfloor manažment - znižovanie problémov na dielni22.11.140,00 €
Inovácie podnikateľských modelov23.11.150,00 €
Kreatívne techniky riešenia problémov30.11.140,00 €
Štandardizácia a vizualizácia na pracovisku 5S 1.12.140,00 €
Time manažment a self manažment1.-2.12.300,00 €
Kvalita pre majstrov a supervízorov 2.12.140,00 €
Metódy vopred určených časov (MTM, BasicMOST)5.-6.12.300,00 €
Základné techniky riešenia problémov7.12.140,00 €
Projektovanie logistických systémov12.-13.12.300,00 €
DFMA – Design for manufacturing and assembly12.-13.12.300,00 €
FMEA a Global 8D 14.12.140,00 €
Ergonómia a projektovanie pracovísk15.-16.12.300,00 €
Ergonómia a projektovanie pracovísk9.-10.1.300,00 €
Úvod do logistiky16.-17.1.300,00 €
Optimalizácia logistických systémov16.-17.1.300,00 €
Štíhle logistické systémy2.-3.2.300,00 €
Systematický postup znižovania prácnosti 6.-7.2.300,00 €
Informačné systémy v logistiky6.-7.3.300,00 €
Stratégia rozvoja dodávateľov30.-31.3.300,00 €
Riadenie pracovného výkonu zamestnancov300,00 €
Štíhly vývoj výrobkov140,00 €
Zjednodušte administratívne procesy a odbúrajte byrokraciu140,00 €
Chybuvzdorné systémy - Poka Yoke140,00 €
Úvod do Six Sigma 
Colné konanie v kocke450,00 €
Expertné techniky riešenia problémov v podnikoch 140,00 €
Neviditeľné prvky Lean140,00 €
KPI - Podnikové ukazovatele 
Audit procesov 140,00 €
Hoshin Kanri 
Ekonomika pre technikov 
Optimalizácia logistických systémov300,00 €
Organizácia práce150,00 €
Obchodné príležitosti a inovácie 
Zlepšovanie v zdravotníctve99,00 €
Toyota Production System 
Financie a zvyšovanie hodnoty produktu pre zákazníka150,00 €
Tímová práca  
Princípy podnikania a podnikateľské modely150,00 €
Nový svet podnikania - trendy, príležitosti a stratégie 
Personálna stratégia a starostlivosť o zamestnancov300,00 €
Metódy vopred určených časov - MTM/UAS420,00 €
Efektívna komunikácia280,00 €
Riadenie nákladov a ziskovosti  
Meranie spokojnosti zákazníkov140,00 €
Moderné podnikateľské modely - Canvas a Lean Canvas140,00 €
Kalkulácia nákladov a procesný controlling 
Náklady pre štíhlu výrobu 
Meranie výkonnosti procesov metódou Balanced ScoreCard  
Komunikácia a tímová práca 
Riešenie skutočných problémov - Global 8D 140,00 €
Projektovanie logistických systémov300,00 €
Štíhla výroba a logistika s tréningovou hrou 
Štíhly layout140,00 €
Systematické odstraňovanie plytvania z procesov150,00 €
Zvyšovanie hodnoty produktu pre zákazníka150,00 €
Kreativita a inovácie 
Normovanie práce v malosériovej a kusovej výrobe vytváraním podnikových normatívov 140,00 €
Nové formy organizácie podniku290,00 €
Zvládanie konfliktov140,00 €
Rozvoj manažérskych zručností pomocou TOC nástrojov  
Analýza rizík FMEA 140,00 €
Talent manažment 
Normovanie práce v údržbe a logistike metodikou MaxiMOST 280,00 €
Ako zvýšiť výkon firmy v desiatkach percent do roka?140,00 €
Optimalizácia produktového portfólia pre neekonómov 
Manažment úzkych miest - TOC140,00 €
Ako byť efektívnym nákupcom300,00 €
Porozumenie princípom štíhlej výroby 140,00 €
Kto je môj zákazník?140,00 €
Psychológia zákazníka a komunikácia s ním300,00 €
Rast podnikania cez inovácie150,00 €
Štíhla logistika 
TOC cyklus zlepšovania  
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved