rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ
NajpredávanejšieNovinky

Katalóg vzdelávania

Na stiahnutie

Názov kurzuTermínCena bez DPH
Úvod do logistiky16.-17.1.320,00 €
PPAP - Production Part Approval Process1.2.145,00 €
Projektovanie logistických systémov2.-3.2.320,00 €
Systematický postup znižovania prácnosti 6.-7.2.320,00 €
APQP - Advanced Product Quality Planning7.2.145,00 €
Vedenie seba a druhých16.-17.2.320,00 €
Optimalizácia logistických systémov6.-7.3.320,00 €
Efektívne riadenie projektov8.3.145,00 €
Manažérske techniky na podporu rozhodovania13.3.145,00 €
Organizácia podniku16.-17.3.320,00 €
Zlepšovanie procesov vo výrobe - KAIZEN20.3.145,00 €
Rýchle zoraďovanie strojov a zariadení - SMED23.3.145,00 €
Porozumenie princípom štíhlej výroby28.3.160,00 €
Systematické odstraňovanie plytvania z procesov 29.3.160,00 €
Štíhle logistické systémy30.-31.3.320,00 €
DFMA – Design for manufacturing and assembly3.-4.4.320,00 €
Základné techniky riešenia problémov v podnikoch4.4.145,00 €
Toyota KATA Workshop4.4.190,00 €
Nové trendy vo vývoji výrobkov a inováciách 5.4.180,00 €
Metodika tvorby pracovného systému a normovania6.-7.4.320,00 €
Tréning trénerov6.-7.4.320,00 €
Ťahové systémy riadenia výroby - Kanban6.4.145,00 €
Lean v administratíve10.4.145,00 €
Tvorba systému údržby10.4.145,00 €
Meranie spokojnosti zákazníkov11.4.145,00 €
Normovanie práce v údržbe a logistike metodikou MAXIMOST 11.-12.4.290,00 €
Mapovanie toku hodnôt - identifikácia príležitostí k zlepšeniu19.4.160,00 €
Audit procesov19.4.145,00 €
Podniková ekonomika20.-21.4.320,00 €
Informačné systémy v logistike20.-21.4.320,00 €
Štatistické riadenie procesov a spôsobilosť meracích systémov - SPC a MSA25.4.145,00 €
Prášková metalurgia a aditívne technológie, MIM, HIP a 3D Tlač28.4.180,00 €
Shopfloor manažment - znižovanie problémov na dielni28.4.145,00 €
Expertné techniky riešenia problémov v podnikoch 2.5.145,00 €
Celková efektivita zariadení OEE3.5.145,00 €
Tréning recruiterov4.-5.5.320,00 €
Základy koučingu a mentoringu9.-10.5.320,00 €
Štíhle pracovisko - zvýšenie spôsobilosti a produktivity9.-10.5.320,00 €
Prezentačné zručnosti15.5.145,00 €
Kvalita a jej koncepčné riadenie15.5.145,00 €
Časové štúdie16.-17.5.320,00 €
Prejadné zručnosti - 8 krokov úspešného predaja16.-17.5.320,00 €
Právne minimum podnikateľa18.-19.5.320,00 €
Stratégia rozvoja dodávateľov22.-23.5.320,00 €
FMEA a Global 8D 22.5.145,00 €
Komunikácia pri budovaní partnerstva s dodávateľmi22.5.160,00 €
Základy colnej legislatívy 2017 23.5.160,00 €
Štíhle zariadenie - zvýšenie dostupnosti a flexibility30.-31.5.320,00 €
Štandardizácia a vizualizácia na pracovisku 5S 1.6.145,00 €
Kreatívne techniky riešenia problémov5.6.145,00 €
Psychológia zákazníka a komunikácia s ním6.-7.6.320,00 €
Tréning assessorov (hodnotiteľov AC & DC)7.-8.6.320,00 €
Riadenie skladu8.6.145,00 €
Od strojárstva k mechatronike, multidisciplinarita, inovovanie a vývoj so zákazníkom8.6.180,00 €
Techniky na identifikáciu a pochopenie požiadaviek zákazníka12.6.145,00 €
MASTER CLUB II.15.-16.6.150,00 €
Zavádzanie plynulého toku19.-20.6.320,00 €
PPAP (Production Part Approval Process) a APQP (Advanced Product Quality Planning)20.-21.6.320,00 €
Ako dosiahnuť konkurenčnú výhodu cez inovácie22.-23.6.320,00 €
Efektívna komunikácia22.-23.6.320,00 €
Metódy vopred určených časov (MTM, BasicMOST) 22.-23.6.320,00 €
Znižovanie nákladov a riziká v predvýrobných etapách, DFMA0.7.180,00 €
Ako doťahovať veci do konca a skracovať vývojové časy, agilné vedenie projektov, Scrum0.8.180,00 €
Nové trendy v obrábaní0.9.180,00 €
Shopfloor manažment - znižovanie problémov na dielni6.9.145,00 €
Obchod a marketing11.-12.9.320,00 €
Aplikácia ťahových princípov riadenia13.-14.9.320,00 €
Rýchle zoraďovanie strojov a zariadení - SMED18.9.145,00 €
Ako inovovať podnikateľský model a procesy19.-20.9.320,00 €
Ergonómia a projektovanie pracovísk19.-20.9.320,00 €
Motivácia a hodnotenie zamestnacov21.-22.9.320,00 €
Digitálny podnik0.10.180,00 €
Základy štíhlej logistiky9.10.160,00 €
Ako inovovať produkty a služby10.-11.10.320,00 €
Metodika tvorby pracovného systému a normovania10.-11.10.320,00 €
Implementácia štíhlej výroby v podniku10.10.160,00 €
Odmeňovanie zamestnancov12.-13.10.320,00 €
Zlepšovanie procesov vo výrobe - KAIZEN16.10.145,00 €
Vedenie tímu obchodných zástupcov17.-18.10.320,00 €
Inovácie 19.-20.10.320,00 €
Riešenia z oblakov, digitálny ekosystém0.11.180,00 €
Porozumenie princípom štíhlej výroby7.11.160,00 €
Ako budovať inovačnú firmu7.-8.11.320,00 €
Systematické odstraňovanie plytvania z procesov8.11.160,00 €
Časové štúdie9.-10.11.320,00 €
Time manažment a self manažment13.-14.11.320,00 €
Manažment zmeny23.-24.11.320,00 €
Nové trendy v materiáloch - kompozity0.12.180,00 €
Metódy vopred určených časov (MTM, BasicMOST)4.-5.12.320,00 €
Mapovanie toku hodnôt - identifikácia príležitostí k zlepšeniu 11.12.160,00 €
Analýza rizík FMEA 140,00 €
Základy colnej legislatívy 
Kto je môj zákazník?140,00 €
Štíhly layout140,00 €
Rozvoj ľudí 
Štíhly vývoj výrobkov140,00 €
Komunikácia a tímová práca 
Riešenie skutočných problémov - Global 8D 140,00 €
Metódy vopred určených časov - MTM/UAS420,00 €
Moderné podnikateľské modely - Canvas a Lean Canvas140,00 €
Ako sa zbaviť operatívy a mať čas na dôležité veci? 
Obchodné príležitosti a inovácie 
Tímová práca  
Náklady pre štíhlu výrobu 
Ako byť efektívnym nákupcom300,00 €
Riadenie pracovného výkonu zamestnancov300,00 €
Meranie výkonnosti procesov metódou Balanced ScoreCard  
Strategický manažment 
Zlepšovanie v zdravotníctve99,00 €
Veci sa menia. Ste pripravení?145,00 €
Zvládanie konfliktov140,00 €
Sila zjednodušovania 140,00 €
Ako zvýšiť výkon firmy v desiatkach percent do roka?140,00 €
Normovanie práce v malosériovej a kusovej výrobe vytváraním podnikových normatívov 140,00 €
Manažment úzkych miest - TOC140,00 €
Rozvoj manažérskych zručností pomocou TOC nástrojov  
Chybuvzdorné systémy - Poka Yoke140,00 €
Talent manažment 
Personálna stratégia a starostlivosť o zamestnancov 
Hoshin Kanri 
Pomaly ďalej zájdeš 
Inovácie v korporáciách145,00 €
Ekonomika pre technikov 
Colné konanie v kocke450,00 €
Neviditeľné prvky Lean140,00 €
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved