rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ

Tréning assessorov (hodnotiteľov AC & DC)

300,00 €cena bez DPH
360,00 € s DPH
Chcete sami vedieť realizovať AC & DC?
Viete správne definovať projekt AC & DC?

Termín konania: 29. 03. 2016 - 30. 03. 2016
Miesto konania: Žilina

Do košíka

Úvod
Cieľ:
 • Účastníci školenia získajú znalosti z realizácie AC & DC. 
 • Budú schopní vytvoriť program AC & DC zahrňujúci kritériá hodnotenia, priebeh a organizáciu AC & DC a následne zručnosť vytvoriť a interpretovať profil posudzovaného kandidáta. 
 • Tréning je obohatený ukážkami rôznych druhov profilov, čo poskytuje inšpiráciu na tvorbu vlastnej metodiky AC & DC.
Program:
8.30 - 16.00
 • plánovanie hodnotenia – definovanie potreby
 • stanovenie vhodných kritérií hodnotenia
 • identifikácia položiek pre zhromažďovanie dôkazov a informácií na príslušné hodnotené kompetencie
 • identifikácia zdrojov – priame a nepriame dôkazy na zabezpečenie riadneho a spoľahlivého posúdenia
 • posúdenie schopností – výber metód hodnotenia
 • hodnotenie výkonnosti – monitorovanie výkonu
 • hodnotenie znalostí a vedomostí
 • zhromažďovanie dát a efektívne zaznamenávanie
 • tvorba prehľadného záznamu hodnotenia – podklad k dobrému rozhodnutiu
 • výber a kladenie relevantných otázok
 • aktívne počúvanie – nácvik zručnosti
 • rozhodovanie na základe dôkazov a pozorovania
 • podávanie jasnej spätnej väzby – nadobudnutie zručnosti
 • demonštrácia hodnotenia na vopred pripravených simulovaných situáciách
 • zvyšovanie odbornej spôsobilosti posudzovateľa
 • vytvorenie profilu hodnoteného – správa z AC & DC
 • príprava a návrh rozvojových programov
 • interpretácia profilu posudzovaného
Cieľová skupina:
Pracovníci HR oddelenia, pracovníci zodpovední za hodnotenie zamestnancov
Miesto konania:
IPA Slovakia, s.r.o.
Predmestská 8600/95
010 01 Žilina

Pozrite si Ako sa k nám dostanete
Poznámka k cene:
 • V účastníckom poplatku je zahrnutá účasť na seminári, podkladové materiály v tlačenej forme, občerstvenie a osvedčenie o absolvovaní.
 • Ubytovanie nie je v účastníckom poplatku.
 • Účastnícky poplatok môžete uhradiť na základe zálohovej faktúry, ktorú Vám pošleme pred seminárom, ak nie je vopred dohodnuté inak. Celé znenie Obchodných podmienok nájdete tu.

Výhodnejšia cena

 • 10% zľavu z účastníckeho poplatku získate pri prihlásení dvoch a viacerých účastníkov na jeden seminár alebo pri prihlásení jedného účastníka na viac seminárov.
 • Pri registrácii viacerých účastníkov na seminár použite zľavový kupón: 0E42-F6AA-479F.
O svoje skúsenosti sa podelí:

SEMINÁRE NA MIERU 

Zaujala Vás téma, ale nevyhovuje Vám termín? Chcete pripraviť vzdelávanie pre celú skupinu alebo upraviť program? Radi Vám pripravíme seminár alebo dlhodobý rozvoj pracovníkov priamo na mieru. 
 

POTREBUJETE PORADIŤ?

Zavolajte nám: +421 41 23 99 090 / 80
Napíšte nám: info@ipaslovakia.sk
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved