rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ

TPM Expert

Informujte sa na konkrétny termín a bližšie podmienky alebo na realizáciu priamo u Vás podľa konkrétnych požiadaviek na kontaktoch uvedených v dolnej časti stránky.

Objednať

Úvod
Cieľ:
 • Oboznámiť sa s princípmi TPM ako moderného prístupu k zvyšovaniu výkonnosti zariadení. 
 • Získať znalosti o detailnom prístupe implementácie všetkých prvkov konceptu Totálne produktívnej údržby. 

Program:

každý deň v čase od 8.30 - 16.00 

1. Úvod do TPM. Celková efektivita zariadení a jej zlepšovanie – CEZ (OEE) 
29. 2. 2016

 • Organizácia TPM, právomoci a zodpovednosť
 • Náplň práce koordinátorov, hlavné problémy a obmedzenia
 • Straty na zariadení a koeficient celkovej efektivity zariadenia – CEZ (OEE)
 • Súčasný spôsob zberu dát, výpočet CEZ, vizualizácia CEZ (OEE)
 • Zlepšovanie CEZ (OEE) a slabé stránky v procese zlepšovania CEZ (OEE), návrh nápravných opatrení
 • Organizácia a kompetencie v oblasti CEZ (OEE)2. Autonómna údržba
1. 3. 2016

 • Najčastejšie príčiny porúch a abnormalít na strojoch a zariadeniach
 • Vplyv zariadenia, obsluhy na produktivitu zariadenia
 • 7 krokov autonómnej údržby
 • Checklisty pre prípravu jednotlivých krokov autonómnej údržby
 • Používanie kartičiek pri autonómnej údržbe
 • Ako plánovať kroky autonómnej údržby
 • Praktická ukážka krokov autonómnej údržby na zariadení
 • Systém auditovania krokov v autonómnej údržbe
 • Obsah štandardu pre čistenie, mazanie a kontrolu
 • Spôsob definovania štandardov autonómnej údržby
 • Dokumentácia potrebná k autonómnej údržbe
 • Zloženie tímu autonómnej údržby
 • Organizácia a kompetencie v oblasti Autonómnej údržby
 • BOZP v TPM – systém LOTO3. Zlepšovanie procesov v systéme údržby
2. 3. 2016

 • PDCA a DMAIC cyklus zlepšovania
 • Identifikácia plytvaní vo výrobnom procese a na zariadení
 • Kvantifikácia problémov
 • Nástroje pre riešenie a identifikáciu problémov:
 • Paretová analýza
 • 5x Prečo
 • Quick Win Week
 • Ishikawov diagram
 • Brainstorming
 • Generovanie nápravných opatrení
 • Zostavenie katalógu nápravných opatrení4. Systém plánovanej a preventívnej údržby, ukazovatele údržby
22. 3. 2016

 • Systém údržby
 • Workflow v údržbe
 • Stratégie údržby
 • Údržba po poruche
 • Plánovaná údržba
 • Prediktívna a diagnostická údržba
 • Výber vhodnej stratégie údržby a výber zariadení do TPM
 • Spoľahlivostná údržba - RCM
 • DMEA algoritmus
 • Analýza stromu porúch
 • FMEA
 • Analýza rizík porúch (bezpečnosť, produktivita, kvalita) a ich následkov
 • Štandardy plánovanej a preventívnej údržby
 • Ukazovatele TPM a údržby5. Možnosti zlepšovania organizácie práce v údržbe
23. 3. 2016

 • SMED – rýchle zoraďovanie strojov a zariadení
 • Štandardizácia procesov v údržbe
 • 5S v údržbe
 • Jednobodové lekcie
 • Dokumentácia TPM
 • Vizualizácia v TPM
 • Audity v TPM
 • Význam tímovej práce v TPM
 • Zlepšenie komunikácie pri vykonávaní činností medzi výrobou (autonómne tímy) a ostatnými útvarmi, ktoré spolupracujú v TPM (údržba, útvary inžinieringu)
 • Motivácia k TPM
 • Kompetencie TPM koordinátorov

Certifikácia TPM Expert

 •     Overenie získaných znalostí písomným testom
 •     Odovzdanie certifikátov TPM Expert
Cieľová skupina:
Pracovníci, ktorí sa aktívne podieľajú na zavádzaní TPM, technici údržby, majstri údržby, koordinátori TPM.
Miesto konania:
IPA Slovakia, s.r.o.
Predmestská 8600/95
010 01 Žilina

Pozrite si Ako sa k nám dostanete
Poznámka k cene:
 • V účastníckom poplatku je zahrnutá účasť na seminári, podkladové materiály v tlačenej forme, obed, občerstvenie a osvedčenie o absolvovaní.
 • Ubytovanie nie je v účastníckom poplatku.
 • Účastnícky poplatok môžete uhradiť na základe zálohovej faktúry, ktorú Vám pošleme pred seminárom, ak nie je vopred dohodnuté inak.
 • Celé znenie Obchodných podmienok nájdete tu.

Výhodnejšia cena

 • 10% zľavu z účastníckeho poplatku získate pri prihlásení dvoch a viacerých účastníkov na jeden seminár alebo pri prihlásení jedného účastníka na viac seminárov.
 • Pri registrácii viacerých účastníkov na seminár použite zľavový kupón: 0E42-F6AA-479F.
Ohlasy účastníkov:
Absolventi vzdelávacieho programu TPM Expert
10 - 11/2015

"Tento program hodnotím veľmi prospešným. Dozvedel som sa mnoho nových vecí, tiež som si poopravil niektoré vedomosti, ktoré som už mal len chybne podané. Každý človek, ktorý prichádza do styku súdržbou, mal by aspoň raz absolvovať tento program."

Ing. Peter Oršovský
ZKW Slovakia s.r.o."Veľké poďakovanie pre Ing. Boledoviča, Ing. Kormanca za kvalitné informácie v oblasti TPM, efektivita zariadenia a zlepšovania, preventívna údržba. Perfektný výklad a náučné cvičenia, čo sa týka daných tém. Ešte raz veľká vďaka."

Martin Vinc
VACUUMSCHMELZE, s.r.o.


"Množstvo príkladov z praxe, profesionálny prístup, príjemná atmosféra, veľmi dobre pripravené podklady na školenie, veľa nových a zrozumiteľne vysvetlených informácií. Vzdelávanie hodnotím veľmi pozitívne."  

Ing. Barbora Megová
RF, spol. sr.o.


"Celé vzdelávanie prebiehalo podľa mojich očakávaní. Všetko bolo dostatočne presne a jasne vysvetlené aj s použitím názorných ukážok. Naučil som sa niektoré nové veci, s ktorými som sa v oblasti TPM zatiaľ nestretol a z ostatných som si rozšíril svoje vedomosti. Veľmi pekne ďakujem aj za vytvorenie príjemného prostredia a otvorenú komunikáciu s prednášajúcimi, resp. školiteľmi."

Ing. Zdenko Lazorčík
COAVIS SLOVAKIA s. r. o.

 

"Rád by som poďakoval lektorom pánovi Boledovičovi a pánovi Kormancovi za ich perfektne pripravený a zvládnutý päť dňový kurz TPM Expert. Každý jeden deň bol vysoko profesionálne pripravený o čom svedčí aj obsiahly štúdijný materiál, ktorý každý účastník kurzu obdržal. Lektori kurzu pristupovali k účastníkom kurzu veľmi kultivovane a intelektuálne na vysokej úrovni mali zvládnuté všetky aktivity kurzu. Osobne môžem povedať, že každý jeden deň mal pre mňa vysokú pridanú hodnotu. Veľmi ma tešilo, že kurz bol vedený v priamej interakcii medzi zúčastnenými a lektormi, čim bola zabezpečená osobná komunikácia a vydiskutovanie si reálnych situácií a súčasne sa oboznámiť a podeliť so skúsenosťami iných. 

Praktická hra optimalizácie servisného zásahu bola veľmi zaujímavá a jej výsledkom bola celková optimalizácia procesov s rozdelením aktivít podľa pridanej hodnoty a celkového plytvania. Táto hra bola veľmi kvalitne zvladnutá zo strany lektorov a myslím, že všetkých zúčastnených milo prekvapila ako je možné akýkoľvek proces prehodnotiť z pohľadu jeho hodnoty.

Rád by som vysvetlil prečo ma oslovil kurz TPM Expert a firma IPA Slovakia. Pracujem vo firme SWEP Slovakia, s.r.o. na pozícií TPM koordinátora a zastrešujem TPM projekty od počiatku až do konca. K výrobe mám veľmi pozitívny prístup a som typ pre ktorého je výzvou robiť niečo kreatívne a tak prospešné pre výrobu. Mám úspešne ukončené doktorandské štúdium z oblasti Priemyselného Inžinierstva, kde som riešil oblasť diskrétnej výroby z pohľadu rozvrhovacích algoritmov, kde väčšiu časť svojho štúdia som bol na stážach na ČVUT Praha a University of Nottingham v UK a preto mi bola známa IPA Slovakia, keďže je prepojená s akademickou sférou. A som pyšný, že aj my máme na Slovensku, tak kvalitnú inštitúciu."

Ing. Róbert Jurčišin, PhD., TPM Koordinátor
SWEP Slovakia, s.r.o.


„Trénink TPM expert jsem si zvolil v rámci vzdělávání a společnost IPA Slovakia jsem si vybral vzhledem k rozsáhlosti tréninku. Po absolvování mohu pouze potvrdit, že 5 dní a to ještě rozdělených do dvou bloků je minimum, aby bylo možné probrat teoretické znalosti dále obohacené o praktické příklady z praxe. Trénink byl  zajímavý i tím, že jsme prováděly hry, které simulovali praxi (SMED aj.). Pořádající organizaci musím pochválit vybrané prostředí, kde trénink probíhal. Díky obsáhlosti tréninku bylo možné vždy i poukázat na možné překážky v zavádění jednotlivých kroků i zdůraznit chyby z praxe, kterých je nutné se vyvarovat. Naše společnost zatím aplikuje optimalizaci výrobních procesů, ale určitě jsme si vědomi, že i v podpůrných činnostech je značný potenciál, který je třeba využít. Poskytnuté informace jak teoretické, tak i praktické svědčí o kvalitě a profesionalitě lektorů, kteří připravili studijní podklady, které byli podpůrným pilířem školení a studnicí nápadů pro domácí studium. Co mě velice příjemně překvapilo, bylo závěrečné ověření získaných znalostí formou testu. A na závěr mohu konstatovat, že tento týdenní trénink je vhodný pro všechny, kteří se o metodiku TPM zajímají, či pokouší zavést ve své společnosti. Lektorům IPA Slovakia bych poděkoval za celkovou přípravu a realizaci tréninku a přeji mnoho úspěchů v dalších trénincích."

David Fiala, Priemyslový inžinier
Kopos Kolín, a.s.


Vybrané projekty a tréningy v tejto oblasti sme realizovali pre spoločnosti: ACO Industries, Bonatrans Group, COAVIS SLOVAKIA, Continental Barum, Delphi, Duropack Turpak Obaly, HBM Pharma, Hella Innenleuchten - Systeme Bratislava, Eissmann Automotive Slovensko, EKOLTECH, GALVAMET, GETRAG FORD Transmissions Slovakia, Hella Autotechnik Nova, HUHN PressTech, Johns Manwille, Johnson Controls International, Lasselsberger, Lear Corporation Seating Slovakia, LEONI Slovakia, MINIT SLOVAKIA, Neografia, Ovocinárske družstvo Bonum, PSL, RF, ROCO, Slovalco, Swedwood, Siemens Elektromotory, TATRAMAT - ohrievače vody, TEAM INDUSTRIES, TON, TRW Automotive, VACUUMSCHMELZE, ZTS Strojárne, Welding, VW Slovakia, Webasto - Edscha Cabrio Slovakia, ZKW Slovakia a ďalšie.

O svoje skúsenosti sa podelí:

SEMINÁRE NA MIERU 

Zaujala Vás téma, ale nevyhovuje Vám termín? Chcete pripraviť vzdelávanie pre celú skupinu alebo upraviť program? Radi Vám pripravíme seminár alebo dlhodobý rozvoj pracovníkov priamo na mieru. 
 

POTREBUJETE PORADIŤ?

Zavolajte nám: +421 41 23 99 090 / 80
Napíšte nám: info@ipaslovakia.sk
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved