rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ

Master štúdium štíhlej administratívy

2 990,00 €cena bez DPH
3 588,00 € s DPH
Tešíme sa na vás.

Termín konania: 05. 11. 2015 - 30. 10. 2016
Miesto konania: Žilina

Pozvánka na stiahnutie: otvoriť pozvánku

Do košíka

ÚvodObsah
Cieľ:

Cesta k transparentným a efektívnym procesom

Štíhla administratíva má v porovnaní s oblasťou výroby oveľa väčší potenciál efektivity. Vybrali sme to najlepšie z 15. ročných skúseností z Master štúdia priemyselného inžinierstva a vytvorili sme jedinečný koncept zameraný na kvalitu a zefektívnenie administratívnych činností.

 • Posuňte seba i spoločnosť k vyššej efektívnosti
 • Eliminujte plytvanie a minimalizujte operatívu
 • Zefektívnite porady aj informácie vo firme
 • Vybalancujte personálne kapacity i procesy
 • Vytvorte si priestor na dôležité veci

 

Typické situácie, ktoré môžete počas štúdia zlepšiť: 

 • Viac ako 65 % priebežnej doby pri zákazkovej výrobe predstavuje upresňovanie a spracovanie požiadaviek zákazníka a zabezpečenie výroby. Pre tieto procesy sú charakteristické chyby, časté zmeny a ich neúplné odkomunikovanie naprieč firmou. Dôsledkom je nákup nesprávneho materiálu a nástrojov, následne neplnenie dodacích lehôt a zbytočný tlak na výrobu.
 • Až 70 % času pracovného dňa na personálnom oddelení je rutinná, opakovaná práca, často spojená s duplicitnou evidenciou tých istých údajov do viacerých systémov a spracovávanie výkazov.
 • Controlling nestíha prípravu potrebných podkladov pre rozhodovanie manažmentu, pretože má problémy pri zbieraní a overovaní potrebných vstupných dát z rôznych systémov a oddelení. Dôsledkom je vysoká prácnosť prípravy podkladov, časová zdĺhavosť celého procesu a otázna relevancia vytvorených výstupov.
 • Nákupné oddelenie spravidla čaká 2,5 dňa na došpecifikovanie požiadaviek od výroby a spravidla ďalšie 3 pracovné dni na schválenie nákupu kompetentnými a odoslanie požiadavky dodávateľovi.
 • Hladké fungovanie výroby a administratívy vo firme je úzko naviazané na fungovanie IT riešení, avšak v prípade vzniku problému jeho reálne odstránenie často zaberá dlhé dni a týždne, pretože technici sú zahltení množstvom úloh. Pri ich riešení sa potýkajú s neefektívnou komunikáciou vo vnútri firmy a čakaním na odobrenie nákupu.

Ako vám štúdium pomôže?

 • získate zručnosti ako odbúrať zbytočnú byrokraciu a znížiť čas trvania procesov
 • zvýšite reakčnú schopnosť na požiadavky zákazníka
 • získate vedomosti ako zabezpečiť stabilné procesy s vysokou kvalitou
 • prehĺbite si schopnosti v oblasti efektívnej komunikácie a zvládania konfliktov
 • rozviniete svoje silné stránky pri spolupráci s kolegami
 • prehĺbite si vedomosti o systematickom riešení problémov
 • obohatíte sa o praktické skúsenosti lektorov aj ostatných účastníkov
 • získate nové inšpirácie počas stretnutí v spoločnostiach účastníkov
 • prehĺbite si pri písaní Master práce schopnosť premietnuť získané znalosti či skúsenosti do svojej vlastnej praxe

 

Deň otvorených dverí podľa Vašich možností

Pozývame Vás na deň otvorených dverí. Radi Vám odpovieme na otázky, upresníme formu a priebeh štúdia. 

Nájdete nás v týchto mestách:
10. 6. 2016, Martin, registrácia tu
21. 6. 2016, Brno, registrácia tu
22. 6. 2016, Bratislava, registrácia tu

Nehodí sa Vám tento termín a čas? Aj napriek tomu máte záujem dozvedieť sa viac informácií o štúdiu? Neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať: Peter Steinhübl, steinhubl@ipaslovakia.sk , +421 903 777 850. Radi sa s Vami dohovoríme na individuálnom stretnutí vo Vami vyhovujúcom termíne a čase.

Program:
Výhodou ročného programu je jeho celistvosť.
 • Ročné štúdium: október 2015 – október 2016
 • Rozsah: 21,5 dní
 • Pravidelné stretnutia: 10 modulov (štvrtok a piatok)
Harmonogram Vám radi pošleme na vyžiadanie: ganova@ipaslovakia.sk


Jednotlivé moduly vytvárajú komplexný pohľad na štíhlu administratívu a naučené metódy si účastníci vyskúšajú pri riešení modelových situácii a konkrétnych problémoch z praxe. Získajú poznatky a inšpiráciu z iných podnikov.

Master štúdium pozostáva z nasledujúcich častí:
 • účastník štúdia v spolupráci s manažmentom spoločnosti definuje tému projektu s konkrétnymi očakávanými prínosmi
 • podpis zmluvy o štúdiu
 • pridelenie osobného konzultanta zo strany IPA, ktorý mu je radcom a konzultantom pri riešení náročnejších problémov počas štúdia
 • realizácia teoretických tréningov
 • realizácia praktických tréningov priamo vo firme vo vybraných spoločnostiach, riešenie prípadových štúdií
 • priebežný reporting manažmentu spoločnosti o priebehu štúdia a plnení harmonogramu
 • práca na projekte medzi jednotlivými modulmi, zapojenie ďalších spolupracovníkov do riešenia projektu
 • spracovanie Master práce (písomná prezentácia dosiahnutých výsledkov)
 • možnosť konzultácie zadaného projektu priamo počas tréningu alebo individuálne
 • prezentácia výsledkov štúdia pred manažmentom spoločnosti
 • úspešné ukončenie Master štúdia a získanie certifikátu
Cieľová skupina:
Pracovníci a vedúci pracovníci oddelení: personálne, nákupné, obchodné, marketingové, controlling a IT.
Miesto konania:
11 dní - IPA Slovakia, s.r.o., Žilina

10 dní - V spoločnostiach účastníkov v rámci Slovenskej a Českej republiky.
Poznámka k cene:
1 účastník:                2 990 Eur bez DPH/ osoba
2 a viac účastníkov: 2 660 Eur bez DPH/ osoba

Platca štúdia uhradí polovicu účastníckeho poplatku zálohovo pred začiatkom každého polroka. Prvá splátka sa uhradí po podpise zmluvy o štúdiu, druhá splátka sa uhradí pred zahájením druhého semestra.

V poplatku je zahrnutá:
 • Účasť na štúdiu
 • Účasť na exkurziách
 • Konzultácie k Master projektu
 • Študijné materiály
 • Prístup do IPA knižnice
 • Ročné predplatné časopisu Průmyslové inženýrství
 • Odborné brožúrky v elektronickej verzii
Náklady na ubytovanie a obedy nie sú v cene účastníckeho poplatku.


V prípade záujmu viacerých účastníkov z jednej spoločnosti otvoríme firemné Master štúdium priamo u Vás.
O svoje skúsenosti sa podelí:

SEMINÁRE NA MIERU 

Zaujala Vás téma, ale nevyhovuje Vám termín? Chcete pripraviť vzdelávanie pre celú skupinu alebo upraviť program? Radi Vám pripravíme seminár alebo dlhodobý rozvoj pracovníkov priamo na mieru. 
 

POTREBUJETE PORADIŤ?

Zavolajte nám: +421 41 23 99 090 / 80
Napíšte nám: info@ipaslovakia.sk
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved