rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ
SúvisiaceNovinky

Master štúdium štíhlej administratívy SR

3 400,00 €cena bez DPH
4 080,00 € s DPH
Nový ročník v ČR začína 10. 11. 2016

Termín konania: 20. 10. 2016 - 30. 10. 2017
Miesto konania: Žilina

Pozvánka na stiahnutie: otvoriť pozvánku

Do košíka

ÚvodObsah
Cieľ:

Cesta k transparentným a efektívnym procesom

Štíhla administratíva má v porovnaní s oblasťou výroby oveľa väčší potenciál efektivity. Vybrali sme to najlepšie z 15. ročných skúseností z Master štúdia priemyselného inžinierstva a vytvorili sme jedinečný koncept zameraný na kvalitu a zefektívnenie administratívnych činností.

 • Posuňte seba i spoločnosť k vyššej efektívnosti
 • Eliminujte plytvanie a minimalizujte operatívu
 • Zefektívnite porady aj informácie vo firme
 • Vybalancujte personálne kapacity i procesy
 • Vytvorte si priestor na dôležité veci

 

Typické situácie, ktoré môžete počas štúdia zlepšiť: 

 • Viac ako 65 % priebežnej doby pri zákazkovej výrobe predstavuje upresňovanie a spracovanie požiadaviek zákazníka a zabezpečenie výroby. Pre tieto procesy sú charakteristické chyby, časté zmeny a ich neúplné odkomunikovanie naprieč firmou. Dôsledkom je nákup nesprávneho materiálu a nástrojov, následne neplnenie dodacích lehôt a zbytočný tlak na výrobu.
 • Až 70 % času pracovného dňa na personálnom oddelení je rutinná, opakovaná práca, často spojená s duplicitnou evidenciou tých istých údajov do viacerých systémov a spracovávanie výkazov.
 • Controlling nestíha prípravu potrebných podkladov pre rozhodovanie manažmentu, pretože má problémy pri zbieraní a overovaní potrebných vstupných dát z rôznych systémov a oddelení. Dôsledkom je vysoká prácnosť prípravy podkladov, časová zdĺhavosť celého procesu a otázna relevancia vytvorených výstupov.
 • Nákupné oddelenie spravidla čaká 2,5 dňa na došpecifikovanie požiadaviek od výroby a spravidla ďalšie 3 pracovné dni na schválenie nákupu kompetentnými a odoslanie požiadavky dodávateľovi.
 • Hladké fungovanie výroby a administratívy vo firme je úzko naviazané na fungovanie IT riešení, avšak v prípade vzniku problému jeho reálne odstránenie často zaberá dlhé dni a týždne, pretože technici sú zahltení množstvom úloh. Pri ich riešení sa potýkajú s neefektívnou komunikáciou vo vnútri firmy a čakaním na odobrenie nákupu.

Ako vám štúdium pomôže?

 • získate zručnosti ako odbúrať zbytočnú byrokraciu a znížiť čas trvania procesov
 • zvýšite reakčnú schopnosť na požiadavky zákazníka
 • získate vedomosti ako zabezpečiť stabilné procesy s vysokou kvalitou
 • prehĺbite si schopnosti v oblasti efektívnej komunikácie a zvládania konfliktov
 • rozviniete svoje silné stránky pri spolupráci s kolegami
 • prehĺbite si vedomosti o systematickom riešení problémov
 • obohatíte sa o praktické skúsenosti lektorov aj ostatných účastníkov
 • získate nové inšpirácie počas stretnutí v spoločnostiach účastníkov
 • prehĺbite si pri písaní Master práce schopnosť premietnuť získané znalosti či skúsenosti do svojej vlastnej praxe

 

Deň otvorených dverí podľa Vašich možností

Pozývame Vás na deň otvorených dverí. Radi Vám odpovieme na otázky, upresníme formu a priebeh štúdia. 

Nájdete nás v týchto mestách:
10. 6. 2016, Martin, registrácia tu
28. 6. 2016, Brno, registrácia tu
29. 6. 2016, Bratislava, registrácia tu

Nehodí sa Vám tento termín a čas? Aj napriek tomu máte záujem dozvedieť sa viac informácií o štúdiu? Neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať: Peter Steinhübl, steinhubl@ipaslovakia.sk , +421 903 777 850. Radi sa s Vami dohovoríme na individuálnom stretnutí vo Vami vyhovujúcom termíne a čase.

Program:
Výhodou ročného programu je jeho celistvosť.
 • Ročné štúdium: október 2016 – október 2017
 • Rozsah: 21,5 dní
 • Pravidelné stretnutia: 10 modulov (štvrtok a piatok)
Jednotlivé moduly vytvárajú komplexný pohľad na štíhlu administratívu a naučené metódy si účastníci vyskúšajú pri riešení modelových situácií a konkrétnych problémoch z praxe. Získate poznatky a inšpiráciu z iných podnikov.

Organizácia štúdia

 • V spolupráci s manažmentom spoločnosti definuje účastník štúdia projekt s konkrétnymi očakávanými prínosmi.
 • Účastníkovi sa pridelí osobný profesionálny konzultant zo strany IPA, ktorý mu je poradcom a konzultantom pri projektu.
 • Realizácia soft kills tréningov v priestoroch IPA Slovakia.
 • Realizácia praktických tréningov priamo v spoločnostiach účastníkov.
 • Práca na projekte medzi jednotlivými modulmi, zapojenie spolupracovníkov do riešenia projektu.
 • Výsledkom štúdia je vyriešenie projektu pre firmu a jeho spracovanie formou Master práce.
 • Prezentácia výsledkov projektu a úspešné ukončenie Master štúdia s certifikátom.
Cieľová skupina:
Pracovníci a vedúci pracovníci oddelení: personálne, nákupné, obchodné, marketingové, controlling a IT.
Miesto konania:
11 dní - IPA Slovakia, s.r.o., Žilina

10 dní - V spoločnostiach účastníkov v rámci Slovenskej a Českej republiky.
Poznámka k cene:
3 400 Eur bez DPH/ osoba

Platca štúdia uhradí polovicu účastníckeho poplatku zálohovo pred začiatkom každého polroka. Prvá splátka sa uhradí po podpise zmluvy o štúdiu, druhá splátka sa uhradí pred zahájením druhého semestra.

V poplatku je zahrnutá:
 • Účasť na štúdiu
 • Účasť na exkurziách
 • Konzultácie k Master projektu
 • iPad
 • Študijné materiály v elektronickej podobe
 • Organizačné náklday
 • Občerstvenie a obedy
 • Prístup do IPA knižnice
 • Ročné predplatné časopisu Průmyslové inženýrství
 • Odborné brožúrky v elektronickej verzii
Ubytovanie nie je v cene účastníckeho poplatku. Ubytovanie si rezervuje a hradí každý účastník sám. Vieme vám odporučiť hotely.

V prípade záujmu viacerých účastníkov z jednej spoločnosti otvoríme firemné Master štúdium priamo u Vás.
O svoje skúsenosti sa podelí:
Profil autora- všetky články autora- všetky produkty autora- kalendár autoraJán Košturiak, Profil autora- všetky články autora- všetky produkty autora- kalendár autoraJozef Krišťak, Profil autora- všetky články autora- všetky produkty autora- kalendár autoraĽudovít Boledovič, Profil autora- všetky články autora- všetky produkty autora- kalendár autoraRóbert Debnár, Profil autora- všetky články autora- všetky produkty autora- kalendár autoraJana Musilová, Profil autora- všetky články autora- všetky produkty autora- kalendár autoraJán Burieta, Profil autora- všetky články autora- všetky produkty autora- kalendár autoraHenrich Chomist, Profil autora- všetky články autora- všetky produkty autora- kalendár autoraLukáš Richter, Profil autora- všetky články autora- všetky produkty autora- kalendár autoraMartina Jankolová

SEMINÁRE NA MIERU 

Zaujala Vás téma, ale nevyhovuje Vám termín? Chcete pripraviť vzdelávanie pre celú skupinu alebo upraviť program? Radi Vám pripravíme seminár alebo dlhodobý rozvoj pracovníkov priamo na mieru. 
 

POTREBUJETE PORADIŤ?

Zavolajte nám: +421 41 23 99 080 / 90
Napíšte nám: info@ipaslovakia.sk
Viac kontaktov na centrum vzdelávania nájdete tu.

© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved