rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ

Logistik Expert

1 700,00 €cena bez DPH
2 040,00 € s DPH
S certifikátom MŠ SR. Získajte komplexné poznatky o materiálových, logistických tokoch a o štíhlych logistických systémoch.

Termín konania: 10. 12. 2015 - 03. 05. 2016
Miesto konania: Žilina

Pozvánka na stiahnutie: otvoriť pozvánku

Do košíka

Úvod
Moduly vzdelávacieho programu (možnosť prihlásiť sa aj jednotlivo):Cieľ:
 • Nadobudnutie komplexných poznatkov o materiálových a logistických tokoch a štíhlych logistických systémoch.
 • Získanie systémových a strategických pohľadov na riadenie logistických procesov.
 • Praktické odporúčania z oblasti aplikácie štíhlych logistických koncepcií.
 • Vyskúšanie si aplikácie logistických princípov na tréningovej hre a na viacerých prípadových štúdiách.
 • Možnosť inšpirovať sa počas exkurzie vo firme.
 • Počas štúdia budeme riešiť konkrétne problémy z Vašich firiem a to tak, že budeme prispievať rôznymi nápadmi a riešeniami nielen zo strany IPA Slovakia, ale i odborníkov z praxe a výmenou skúseností medzi zúčastnenými firmami.
 • Šetríte a zarábate už počas štúdia a to formou bezplatných konzultácii s lektormi.
 • Stretnete sa so špičkovými odborníkmi z oblasti logistiky.
 • Nejde o jednostrannú komunikáciu a prezentáciu zo strany lektorov, ale o aktívnu výmenu informácii a pomoc pri riešení konkrétnych problémov.
 • Prístup do IPA Klubu, kde nájdete vždy viac zaujímavých informácií z oblasti logistiky.
 • Ročné predplatné časopisu Průmyslové inženýrství.
Program:

1. Úvod do logistiky
10. - 11. 12. 2015

 • Rozdelenie logistiky, základné princípy a metódy
 • Základné logistické ukazovatele
 • Základné analýzy v oblasti logistiky
 • Audity logistických systémov  
 • VSM - Mapovanie toku hodnôt  
 • Nové trendy v logistike 

2. Projektovanie logistických systémov
21. - 22. 1. 2016

 • Materiálové a logistické toky, layouty – ako projektovať materiálové a logistické toky, kde hľadať úzke miesta, ako správne navrhnúť layout
 • Informačné toky
 • Technické prostriedky 
 • Dimenzovanie logistických systémov – čo je to logistický systém, ako správne nadimenzovať logistické systémy 
 • Simulácia – základné princípy simulácie, prečo práve simulácia, zostavenie modelu a jeho verifikácia, príklady a prínosy

 

3. Optimalizácia logistických systémov
16. - 17. 2. 2016

 • Znižovanie stavu zásob - funkcie zásob, dôležitosť ich riadenia, ako správne hodnotiť ich stav, aké opatrenia je možné aplikovať
 • Zlepšovanie plnenia termínov
 • Skracovanie priebežných dôb výroby
 • Redukcia logistických nákladov
 • Outsourcing výrobných a logistických procesov - výhody a nevýhody, kroky implementácie, požiadavky na potrebné vstupné dáta, výstupy a prínosy
 • Aké služby sa dajú outsourcovať v rámci logistických činností
 • Meranie prínosov optimalizačných opatrení - ukazovatele efektívnosti, logistické ukazovatele, ako merať výkonnosť a prínosy outsorcovaných služieb, vyhodnotenie nákladov a zazmluvnenie ich výšky


4. Štíhle logistické systémy 
7. - 8. 3. 2016

 • Synchronizácia logistických procesov
 • Systémy interných a dodávateľských milk - run okruhov
 • Kľúčové pravidlá pre dodávateľov v milk run systéme
 • Využívanie milk run systému pre vzdialených dodávateľov
 • Ako funguje systém vysokozdvižných vozíkov
 • Zavádzanie štíhleho logistického konceptu na mieru zákazníka
 • Systémy pre riadenie pohybu materiálu
 • Dôsledky štíhlej logistiky pre plánovanie a rozvrhovanie výroby


5. Informačné systémy v logistike
11. - 12. 4. 2016

 • Plánovanie a riadenie výroby
 • IS a jeho základné funkcie
 • Spôsoby analýzy dát
 • CRM a SCM manažment
 • Vhodné nástroje pre digitálny podnik a jeho efektívne riadenie
 • Operatívne plánovanie výroby a podnikový systém plánovania
 • MRP a rozvrhovanie výrobných operácií
 • Riadenie toku dokumentov a čiarové kódy, RFID
 • Tréningová hra aplikácie princípov logistických systémov
 • Hra Technic - Štíhla výroba a logistika Vám pomôže jednoducho a rýchlo pochopiť princípy mapovania toku hodnôt, ťahových systémov riadenia, vizualizácie, štandardizácie, skladového manažmentu a iných princípov štíhlej výroby a logistiky


6. Stratégia rozvoja dodávateľov
2. - 3. 5. 2016

 • Komunikácia a budovanie partnerstva
 • Rozvoj osobnosti manažéra
 • Legislatíva
 • Prepravné právo a súvisiace predpisy
 • Požiadavky medzinárodných dohôd, dohovor a legislatívy EÚ vo vzťahu aj k legislatíve v logistike
 • Zákon o odpadoch
 • Zákon o obaloch a odpadoch z obalov
 • Zákon o cestnej doprave a povinnosti dopravcu
Cieľová skupina:
Stredný manažment, manažéri nákupu a logistiky, vedúci odboru logistiky, vedúci nákupu a skladového hospodárstva, vedúci výroby, priemysloví inžinieri
Miesto konania:
IPA Slovakia, s.r.o.
Predmestská 8600/95
010 01 Žilina

Pozrite si Ako sa k nám dostanete
Poznámka k cene:
1 700,- Eur bez DPH / celý program (12 dní)
   300,- Eur bez DPH / 1 modul
 • V účastníckom poplatku je zahrnutá účasť na seminári, podkladové materiály v tlačenej forme, obed, občerstvenie a certifikát MŠ SR o absolvovaní.
 • Ubytovanie nie je v účastníckom poplatku.
 • Účastnícky poplatok môžete uhradiť na základe zálohovej faktúry, ktorú Vám pošleme pred seminárom, ak nie je vopred dohodnuté inak.

Výhodnejšia cena

 • 10% zľavu z účastníckeho poplatku získate pri prihlásení dvoch a viacerých účastníkov na jeden seminár alebo pri prihlásení jedného účastníka na viac seminárov.
 • Pri registrácii viacerých účastníkov na seminár použite zľavový kupón: 0E42-F6AA-479F.
Ohlasy účastníkov:

„Semináře Škola logistiky, které jsem měl možnost absolvovat mě nadchly a můžu je vřele doporučit. Překvapilo mě, kam se posunula úroveň logistiky od doby, kdy jsem studoval na VŠ. Semináře byly vždy perfektně zorganizované, dokonale připravené ze strany lektorů IPA Slovakia. Velkým přínosem a oživením byla účast hostů z externích firem, případové studie z praxe a tréninkové hry."

„Dobrá organizace a příprava. Logické uspořádaní a návaznost témat. Sdílení praktických zkušeností účastníků, návštevy podniků."

„Poučné, veľmi zajímavé."

„Veľmi dobrý a obsiahli program celého školenia."

„Kurz mi vyhovoval jak z pohledu zvolených oblastí, tak rozsahu. Jednotlivé moduly byly dobře připravené."

"Vzdelávací program splnil všetky očakávania, jednotlivé semináre mi dali nové vedomosti. Určite využijem v práci získané poznatky. Ďakujem."

"Veľmi dobrý, náučný, nové informácie, ktoré určite použijem v našej firme."

"Zo vzdelávacieho programu mám veľmi dobrý celkový dojem. Rozsah a program školenia dôkladne spracovaný a prednesený."

Školu logistiky doteraz absolvovali zástupcovia týchto firiem: Visteon Interiors Slovakia, s.r.o., Elektronika Slovensko, a.s., Philip Morris ČR, a.s., KOVONA SYSTEM, a.s., Slovalco, a.s., Continental Automotive Czech Republic, s.r.o., UDENCO, s.r.o., ZF LEVICE, s.r.o., Honeywell, spol. s r.o. , BONATRANS GROUP, a.s., Continental Matador Rubber, s.r.o., Scheidt & Bachmann Slovensko s.r.o., Lear Corporation Seating Slovakia, s.r.o., Senec a i.

O svoje skúsenosti sa podelí:

SEMINÁRE NA MIERU 

Zaujala Vás téma, ale nevyhovuje Vám termín? Chcete pripraviť vzdelávanie pre celú skupinu alebo upraviť program? Radi Vám pripravíme seminár alebo dlhodobý rozvoj pracovníkov priamo na mieru. 
 

POTREBUJETE PORADIŤ?

Zavolajte nám: +421 41 23 99 090 / 80
Napíšte nám: info@ipaslovakia.sk
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved