rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ

Lean Expert

1 800,00 €cena bez DPH
2 160,00 € s DPH
S certifikátom MŠ SR

Termín konania: 16. 05. 2016 - 15. 11. 2016
Miesto konania: Žilina

Pozvánka na stiahnutie: otvoriť pozvánku

Do košíka

ÚvodTréningové hryReferencie
Cieľ:
 • Aké sú princípy štíhlej výroby? V čom sa líšia od bežnej výroby? 
 • Ako zaviesť systém riešenia problémov?
 • Ako si zmapovať vybraný proces a identifikovať v ňom príležitosti na zlepšenie?
 • Ako zlepšiť kvalitu a spoľahlivosť na pracovisku?
 • Ako štandardizovať postupy a organizovať pracoviská?
 • Ako zlepšiť dostupnosť a flexibilitu zariadení?
 • Ako znižovať časy na prestavovanie liniek?
 • Ako zabezpečiť plynulý tok, redukovať zásoby a to i v zákazkovej výrobe?
 • Ako koncepčne vytvárať štíhly layout a kam sa dá dostať?
 • Ako zavádzať princípy ťahu do výroby?
 • Ako zavádzať „štíhly" logistický koncept?
 • Ako zaviesť Lean v podniku?
Program:

1. Porozumenie princípom štíhlej výroby

16. 5. 2016                      
 • Motívy k zavádzaniu štíhlej výroby
 • Rozvoj flexibility podniku
 • Základné princípy štíhlej výroby
 • Definovanie hodnoty z pohľadu zákazníka verzus plytvanie
 • Budovanie štíhleho výrobného systému (Toyota Production System a iné) 
 • 5 krokov k štíhlemu podniku
 • Výber vhodných metód štíhlej výroby 


2. Systematické odstraňovanie plytvania z procesov

17. 5. 2016                      
 • Nastavenie citlivosti zberu a riešenia problémov 
 • Shopfloor manažment - Zber a riešenie denných problémov
 • Systém riešenia problémov. Náhodné, chronické problémy. Organizácia zlepšovania.
 • PDCA cyklus
 • Nástroje pre analýzu príčin problémov
 • Nástroje generovania riešení


3. Mapovanie toku hodnôt – identifikácia príležitostí k zlepšovaniu

31. 5. 2016
 • Základné ukazovatele a metriky Lean
 • Výber predstaviteľa pre mapovanie
 • Mapovanie toku hodnôt – súčasný stav
 • Rozbor operácie z pohľadu pridanej hodnoty / Value added
 • Dostupnosť a spôsobilosť pracovísk
 • Mapovanie prerušení materiálového toku a ich príčin
 • Vyhľadávanie plytvaní v informačnom toku
 • Identifikácia príležitosti k zlepšeniu v mape súčasného stavu
 • Základné princípy pre transformáciu / Value Stream Design
 • Definícia harmonogramu zmeny


4. Štíhle pracovisko – zvýšenie spôsobilosti a produktivity

13. - 14. 6. 2016                   
 • Koncept štíhleho pracoviska
 • Vizualizácia na pracovisku
 • Organizácia pracoviska - 5S
 • Usporiadanie pracoviska v súlade s ergonomickými princípmi
 • Základné princípy ekonómie pohybov, zjednodušovanie práce
 • Štandardizácia pracovných postupov SOP, One Point Lesson
 • Zavádzanie prvkov LCA Low Cost Autonomation
 • Kvalita v procese, riadenie parametrov procesu
 • Eliminácia chýb - Poka Yoke


5. Štíhle zariadenie – zvýšenie dostupnosti a flexibility

30. 6. - 1. 7. 2016
 • Koncept štíhleho zariadenia
 • Identifikácia a meranie strát na zariadení OEE
 • Zvyšovanie produktivity zariadení TPM 
 • Znižovanie časov na prestavenie – SMED, OTED
 • Optimalizácia výrobných dávok
 • Základné prvky autonómnej údržby


6. Zavádzanie plynulého toku

5. - 6. 9. 2016
 • Princípy využitia plynulého toku, one piece flow, FIFO
 • Flexibilita a bunková výroba
 • Segmentácia výroby 
 • Analýza materiálových tokov
 • Základné princípy štíhleho layotu a ako správne postupovať
 • Princípy projektovania montážnych liniek
 • Vyvažovanie liniek
 • Štandardizovaná práca


7. Aplikácia ťahových princípov riadenia

3. - 4. 10. 2016                   
 • Systémy plánovania a riadenia zákazkovej výroby (časový horizont, ťah vs tlak)
 • Zákaznícke požiadavky verzus bod rozpojenia výroby
 • Balancovanie kapacít vo výrobe
 • Princípy plánovania materiálu (MRP, MRPII, APS)
 • Návrh a možnosti využitia Kanban, Supermarket
 • Riadenie úzkych miest Conwip, DBR, LOC
 • Rozvrhovanie výroby Heijunka / Leveling
 • Dielenské plánovanie a riadenie výroby , spôsoby zberu údajov z výroby

8. Základy štíhlej logistiky

14. 11. 2016  

 

 • Základy štíhlej logistiky, logistické koncepty 
 • Milk run – zásobovanie pracovísk 
 • Zavádzanie štíhleho logistického konceptu
 • Trendy v logistike (skladovej a internej) za posledné 2 roky

 


9. Implementácia štíhlej výroby v podniku

15. 11. 2016
 • Value stream design – Rekapitulácia naučených princípov
 • Organizácia Lean v podniku
 • Postup implementácie Lean v podniku
 • Záverečný test, diskusia
Cieľová skupina:
Pracovníci riadiacich a obslužných útvarov, pracovníci na rôznych pozíciách vo výrobných útvaroch, procesní inžinieri, logistickí pracovníci vo výrobe a skladoch (na úrovni vedúcich).
Miesto konania:
IPA Slovakia, s.r.o.
Predmestská 8600/95
010 01 Žilina

Pozrite si Ako sa k nám dostanete
Poznámka k cene:
 • V účastníckom poplatku je zahrnutá účasť na seminári, podkladové materiály v tlačenej forme, obed, občerstvenie a certifikát MŠ SR o absolvovaní.
 • Ubytovanie nie je v účastníckom poplatku.
 • Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť na základe zálohovej faktúry, ktorú Vám pošleme pred seminárom, ak nie je vopred dohodnuté inak.
 • Celé znenie Obchodných podmienok nájdete tu.

Výhodnejšia cena

 • 10% zľavu z účastníckeho poplatku získate pri prihlásení dvoch a viacerých účastníkov na jeden seminár alebo pri prihlásení jedného účastníka na viac seminárov.
 • Pri registrácii viacerých účastníkov na seminár použite zľavový kupón: 0E42-F6AA-479F.
Ohlasy účastníkov:


Absolventi vzdelávacieho programu Lean Expert
11/2015 - 04/2016

"Hodnotenie modulov po obsahovej organizačnej stránke je pozitívne. Vysoká znalosť a profesionalita všetkých lektorov. Veľmi dobre spracované študijné materiály. Odporúčam školenie pre ďalších mojich kolegov v spoločnosti Nobel."
Ing. Ivan Jarkovský, PhD., Nobel Automotive Slovakia, s.r.o.


Všechny moduly byly prezentovány odborně, dostatečně pro získání obecného přehledu a motivačně pro zahájení změn ve firmě. Doporučuji ostatním, kteří zvažují, jak začít, jako možnost profesního rozvoje.
Vojtěch Hanousek DiS., Edwards, s.r.o.


Program Lean Expert je výborný, čo sa týka teórie a praktických ukážok. Je vidno, že učia ľudia, ktorí majú veľké skúsenosti. Začínal som stým, že som nemal predstavu, čo je Lean, nakoľko som na tejto pozícii nepracoval. Teraz keď sledujem určitú výrobu, hneď inak rozmýšľam a vidím veci, ktoré som pred školením nevidel.
Ing. Peter Jurdík, MEDEKO CAST, s.r.o.


Veľká skúsenosť tímu s problematikou Lean na teoretickej, praktickej úrovni. Jasne a zrozumiteľne podaná široká škála metód a princípov. Chýbalo jedine väčšie zapojenie do praxe. Ďakujem za znalosti a podporu. 
Lukáš Lyžičiar, NPLS, s.r.o.


The good was that the experience of the trainers. They gave us good explanation and examples. 
Andre Estevez, Nobel Automotive Slovakia, s.r.o.


Celkový dojem velmi dobrý. Každá naše otázka byla zodpovězena. Bude přínosem do naší práce.
Lenka Krejčová, TON a.s.
O svoje skúsenosti sa podelí:

SEMINÁRE NA MIERU 

Zaujala Vás téma, ale nevyhovuje Vám termín? Chcete pripraviť vzdelávanie pre celú skupinu alebo upraviť program? Radi Vám pripravíme seminár alebo dlhodobý rozvoj pracovníkov priamo na mieru. 
 

POTREBUJETE PORADIŤ?

Zavolajte nám: +421 41 23 99 090 / 80
Napíšte nám: info@ipaslovakia.sk
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved