rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ

HR Expert

Informujte sa na konkrétny termín a bližšie podmienky alebo na realizáciu priamo u Vás podľa konkrétnych požiadaviek na kontaktoch uvedených v dolnej časti stránky.

Objednať

Úvod
Moduly vzdelávacieho programu (možnosť prihlásiť sa aj jednotlivo):Cieľ:
 • Ako môžete ovplyvňovať postoj zamestnancov k zmenám?
 • Ako prebieha zmena myslenia ľudí?
 • Viete správne vybrať vhodného kandidáta na prijímacom pohovore?
 • Chcete vedieť sami realizovať AC & DC?
 • Viete správne definovať projekt AC & DC?
 • Chcete viesť samostatne rozvojové vzdelávacie tréningy?
 • Viete, ktorú metódu vzdelávania a rozvoja zvoliť?
Program:

1. Manažment zmeny a zvládnutie odporu

28. - 29. 1. 2016

Oboznámiť účastníkov s novými prístupmi k zmenám v myslení ľudí a v pracovných procesoch. Odbúrať manažérske pravidlá o udržovaní a fungovaní nepružných zažitých štandardov. Získať návod, ako zavádzať metamorphing (zmena v myslení a pracovných procesoch) krok za krokom. Naučiť sa používať metódy a organizačné opatrenia zmeny, čo urobiť dnes, zajtra a o mesiac.

Hlavné témy:

 • potreby a dôvody zmeny v pracovnej činnosti
 • zmena v myslení a v pracovných procesoch
 • nástroje alebo techniky zmeny postojov
 • príprava na zmenu – čo je potrebné urobiť
 • model funkčného riadenia zmien a procesné riadenie
 • metódy a organizačné opatrenia zmeny, čo urobiť dnes, zajtra a o mesiac
 • zmena a nároční zákazníci
 • zmena postojov a techniky zvládnutia odporu

1. Tréning recruiterov

23. - 24. 2. 2016

Účastníci sa naučia profesionálne viesť prijímací rozhovor, budú vedieť jasne definovať otázky smerujúce k zisteniu vopred definovaných charakteristík, zručností alebo schopností. Simulovaním rôznych druhov prijímacích rozhovorov zároveň rozvíjajú svoje komunikačné zručnosti a schopnosť empatie.

Hlavné témy:

 • nové metódy vyhľadávania a výberu kandidátov
 • recruiting mimo hraníc Slovenska
 • online nábor pracovníkov
 • fázy výberového konania
 • analýza pracovnej pozície
 • tvorba efektívnej inzercie
 • vyhľadávanie a výber z vlastných a externých zdrojov
 • rady a odporúčania z praxe týkajúce sa priameho výberového konania
 • príprava na výberový rozhovor
 • tvorba škrtacieho záznamového hárku (checklistu)
 • prístupy vedenia výberového rozhovoru
 • otázky pri výberovom rozhovore a techniky ich kladenia
 • čoho sa vyvarovať pri kladení otázok
 • poskytovanie spätnej väzby a hodnotenie pri prijímacom rozhovore
 • akú spätnú väzbu a aký druh hodnotenia používať pri prijímacom rozhovore


2. Tréning assessorov (hodnotiteľov AC & DC)

29. - 30. 3. 2016

Účastníci školenia získajú znalosti z realizácie AC & DC. Budú schopní vytvoriť program AC & DC zahrňujúci kritériá hodnotenia, priebeh a organizáciu AC & DC a následne zručnosť vytvoriť a interpretovať profil posudzovaného kandidáta. Tréning je obohatený ukážkami rôznych druhov profilov, čo poskytuje inšpiráciu na tvorbu vlastnej metodiky AC & DC.

Hlavné témy:

 • plánovanie hodnotenia – definovanie potreby
 • stanovenie vhodných kritérií hodnotenia
 • identifikácia položiek pre zhromažďovanie dôkazov a informácií na príslušné hodnotené kompetencie
 • identifikácia zdrojov – priame a nepriame dôkazy na zabezpečenie riadneho posúdenia
 • posúdenie schopností – výber metód hodnotenia
 • hodnotenie výkonnosti – monitorovanie výkonu
 • hodnotenie znalostí a vedomostí
 • zhromažďovanie dát a efektívne zaznamenávanie
 • tvorba prehľadného záznamu hodnotenia – podklad k dobrému rozhodnutiu
 • výber a kladenie relevantných otázok
 • rozhodovanie na základe dôkazov a pozorovania
 • podávanie jasnej spätnej väzby – nadobudnutie zručnosti
 • demonštrácia hodnotenia na vopred pripravených simulovaných situáciách
 • zvyšovanie odbornej spôsobilosti posudzovateľa
 • vytvorenie profilu hodnoteného – správa z AC & DC
 • príprava a návrh rozvojových programov
 • interpretácia profilu posudzovaného

3. Tréning trénerov

19. - 20. 4. 2016

Účastníci tréningu získajú potrebné informácie na to, aby samostatne mohli v budúcnosti viesť rozvojové vzdelávacie tréningy. Zážitkovým učením spojeným s mnohými praktickými ukážkami nadobudnú lektorské zručnosti. Budú schopní vybrať a samostatne aplikovať vhodnú formu a metódu rozvoja pri rešpektovaní skupinovej dynamiky vzdelávajúcich sa účastníkov.

Hlavné témy:

 • pamäť a učenie sa – identifikácia štýlu učenia sa
 • štýly učenia sa a prijímanie informácií
 • inovatívne prístupy k vzdelávaniu a rozvoju zamestnancov
 • tradičné a netradičné prístupy vo vzdelávacej a rozvojovej práci
 • analýza tréningových potrieb
 • akčný plán rozvoja a výber formy vzdelávania
 • médiá a vzdelávacie prostriedky
 • ciele, obsah, priestory tréningu – rady z praxe
 • kognitívne prístupy, hranie rolí, učenie sa praxou, zážitkové učenie
 • frontálne metódy učenia sa
 • participatívne, interakčné a dialogické metódy
 • práca v skupinách, vedenie diskusie, simulácie, prípadové štúdie, hranie rolí, metaplán
 • vedenie diskusie
 • zvládanie obtiažnych situácií v diskusii
 • ukážky a nácvik aktivizačných metód
 • osobnosť trénera a identifikácia trénerského štýlu
 • psychohygiena a mentálna príprava lektora
 • vzdelávanie a profesionalita lektora

Cieľová skupina:
Pracovníci HR oddelenia
Miesto konania:
IPA Slovakia, s.r.o.
Predmestská 8600/95
010 01 Žilina

Pozrite si Ako sa k nám dostanete
Poznámka k cene:

1.080,- Eur bez DPH / celý program (8 dní)
300,- Eur bez DPH / 1 modul

 • V účastníckom poplatku je zahrnutá účasť na seminári, podkladové materiály v tlačenej forme, obed, občerstvenie a osvedčenie o absolvovaní.
 • Ubytovanie nie je v účastníckom poplatku.
 • Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť na základe zálohovej faktúry, ktorú Vám pošleme pred seminárom, ak nie je vopred dohodnuté inak.
 • Celé znenie Obchodných podmienok nájdete tu.

Výhodnejšia cena

 • 10% zľavu z účastníckeho poplatku získate pri prihlásení dvoch a viacerých účastníkov na jeden seminár alebo pri prihlásení jedného účastníka na viac seminárov.
 • Pri registrácii viacerých účastníkov na seminár použite zľavový kupón: 0E42-F6AA-479F.

 

Ohlasy účastníkov:

Účastníci "Tréningu trénerov", máj 2015

Tréningy v tejto oblasti sme realizovali pre spoločnosti:
ABB, ANTOLIN TRNAVA, A.S.A., Bang and Olufsen, Bel Power Solutions, Bonatrans, Computer Sciences Corporation, de Miclén, Doka Drevo, Dometic Slovakia, Dongwon SK, Ecco Slovakia, Elektroconnect, o.z. Trebišov, Emerson – divízia Branson, Ekoltech, Eurostyle Systems Slovakia, Foosung Slovakia, Chemosvit, Finidr, greiner assistec, GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA, Hettich International, Inge, Johnson Controls International, KIA MOTORS SLOVAKIA, Linet, MAHLE Behr Námestovo, Metalurg, metal design Slovakia, Narex, Nemak Slovakia, Nobel Automotive Slovakia, OMS, OB Heller Factoring, PETRAMED, Prefa, PWO Unitools Metal, Rodenstock, Siemens – Elektromotory Frenštát, Silgan Metal Packaging Nové Mesto, TEAM INDUSTRIES, TOWER - AUTOMOTIVE, Trim Leader, Vaillant Industrial Slovakia, WÜRTH International Trading, Witte Automotive, ZF Slovakia a ďalšie. 
O svoje skúsenosti sa podelí:

SEMINÁRE NA MIERU 

Zaujala Vás téma, ale nevyhovuje Vám termín? Chcete pripraviť vzdelávanie pre celú skupinu alebo upraviť program? Radi Vám pripravíme seminár alebo dlhodobý rozvoj pracovníkov priamo na mieru. 
 

POTREBUJETE PORADIŤ?

Zavolajte nám: +421 41 23 99 090 / 80
Napíšte nám: info@ipaslovakia.sk
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved