rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ

Ergonómia a projektovanie pracovísk

300,00 €cena bez DPH
360,00 € s DPH
Hlavnou myšlienkou je optimalizovať vzťahy medzi človekom a ďalšími zložkami pracovného systému (pracovisko, pracovný postup, pracovné prostriedky a pracovné prostredie).

Termín konania: 02. 05. 2016 - 03. 05. 2016
Miesto konania: Žilina

Do košíka

Úvod
Cieľ:
  • Oboznámiť sa s problematikou ergonomiky
  • Porozumieť základným ergonomickým princípom na pracovisku
  • Vedieť posúdiť fyzické zaťaženie človeka
Program:

8.30 - 16.00

  • Zaťaženie, námaha pracovníka a ich dôsledky – význam pracovnej ergonómie
  • Zásady navrhovania rozmerových charakteristík pracoviska – prac. výšky, prac. poloha, dosahy, manipulačné vzdialenosti, antropometria
  • Výber a posudzovanie náradia a pracovných prostriedkov s ohľadom na ergonómiu
  • Posudzovanie zaťaženia človeka v pracovnom systéme človek - stroj
  • Hodnotenie zaťaženia pri manipulácií s bremenami
  • Hodnotenie zaťaženia statickou prácou
  • Predchádzanie vzniku kumulatívnych traumatických ťažkostí a chorôb z povolania
  • Navrhovanie pracoviska s ohľadom na pracovné okolie
  • Praktická aplikácia na pracovisku
Cieľová skupina:
Priemysloví inžinieri, projektanti pracovísk, technológovia, normovači, majstri a predáci vo výrobe
Miesto konania:
IPA Slovakia, s.r.o.
Predmestská 8600/95
010 01 Žilina

Pozrite si Ako sa k nám dostanete
Poznámka k cene:
  • V účastníckom poplatku je zahrnutá účasť na seminári, podkladové materiály v tlačenej forme, obed, občerstvenie a osvedčenie o absolvovaní.
  • Ubytovanie nie je v účastníckom poplatku.
  • Účastnícky poplatok môžete uhradiť na základe zálohovej faktúry, ktorú Vám pošleme pred seminárom, ak nie je vopred dohodnuté inak. Celé znenie Obchodných podmienok nájdete tu.

Výhodnejšia cena

  • 10% zľavu z účastníckeho poplatku získate pri prihlásení dvoch a viacerých účastníkov na jeden seminár alebo pri prihlásení jedného účastníka na viac seminárov.
  • Pri registrácii viacerých účastníkov na seminár použite zľavový kupón: 0E42-F6AA-479F.
O svoje skúsenosti sa podelí:

SEMINÁRE NA MIERU 

Zaujala Vás téma, ale nevyhovuje Vám termín? Chcete pripraviť vzdelávanie pre celú skupinu alebo upraviť program? Radi Vám pripravíme seminár alebo dlhodobý rozvoj pracovníkov priamo na mieru. 
 

POTREBUJETE PORADIŤ?

Zavolajte nám: +421 41 23 99 090 / 80
Napíšte nám: info@ipaslovakia.sk
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved