rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ
SúvisiaceNovinky

16,67 €Cena bez DPH
Do košíka

Traceabilita – novinka alebo len návrat ku koreňom?

Traceable – anglické slovo, ktoré v priamom preklade znamená vysledovateľný či vystopovateľný. Z tohto slova tiež vznikol všeobecný názov pre systémy sledovania a dohľadateľnosť vo výrobe.
Pre mnohé slovenské či české firmy je to novinkou, ktorú sa snažia zaviesť. Na niektorých poradách je s týmto slovíčkom nakladané s veľkou vážnosťou. V skratke: na základe zbieraných informácií je možné následné dosledovanie výroby, väčšinou až na úroveň konkrétneho pracoviska, čo je dôležité najmä z pohľadu kvality. Tieto riešenia sa často uplatňujú v priemyselných odvetviach ako automobilový priemysel, potravinársky či farmaceutický. V praxi sa používajú lineárne čiarové kódy (1D), ktoré sú postupne nahradzované maticovými čiarovými kódmi (2D) alebo stále dostupnejšími RFID systémami. 


Ukážka niektorých typov kódov používaných v potravinárstve
(http://www.weberpackaging.com/produce-traceability-harvestmark.html)

Odhliadnuc od spomínaných technologických riešení, sú tieto snahy skutočne tak nové, ako sa to často oficiálne prezentuje? Veru, ani zďaleka nie! Pozrime sa spolu na široko uplatňovaný systém, ktorý má viac ako 2300 rokov. 

Už na starých čínskych zbraniach z obdobia Bojujúcich štátov (obdobie 475 až 221 pred našim letopočtom!) nachádzame vyryté nápisy. Tie sú často veľmi stručné a obsahom sa líšia podľa štátu, prípadne vládnuceho ministra. V týchto nápisoch je možné nájsť mnohé zaujímavé informácie z pohľadu výroby, ako napríklad: rok vlády, názov štátu prípadne ministra, ktorý bol poverený nad dohľadom nad celým odvetvím či miestneho úradníka, ktorý bol zodpovedný za celú výrobu. Ďalej sa často dozvedáme aj meno majstra, ktorý riadil výrobu v danej zbrojnici, označenie zbrojnice a nakoniec aj meno remeselníka, ktorý danú zbraň fyzicky vyrobil. Tieto dôležité informácie umožňovali v prípade problémov so zbraňou (kvalita), vymedziť osobnú zodpovednosť za tieto nedostatky. Moji kolegovia so žartom dodávajú, že z reklamácií od nespokojných zákazníkov, ktorým zlyhala zbraň počas boja, v skutočnosti asi až tak veľa daní výrobcovia nedostali. Na nasledujúcom obrázku je archeologický nález z tohto historického obdobia. 

Halapartňa s rozsiahlejším nápisom
(http://www.youngmuseum.com/the_richard_nable_collection.htm)

A teraz si dajme ruku na srdce! Koľko našich firiem by bolo rado, keby dokázalo dosledovať svoje výrobky aspoň na úrovni tohto široko uplatňovanému štandardu, ktorý bol pomerne bežným už pred viac ako 2300 rokmi v Starovekej Číne? Pravdepodobne mnohé. Aj tieto skutočnosti sú dokladom, že zaujímavé inšpirácie pre súčasnú manažérsku prax môžu prísť aj z takto vzdialenej minulosti. Prajem veľa zaujímavých inšpirácii.

Zdroje:
ZÁDRAPA, L. – PEJČOCHOVÁ, M: Čínske písmo, 2009. Academia Praha. 

Článok vyšiel v časopise Průmyslové inženýrství 1/2015

Komentáre

Tento článok ešte nemá žiadne komentáre. Buďte prvý!

TOP články

Fórum kvality už tento májFórum predstavuje možnosť vzájomnej výmeny poznatkov a ...

Impulzy z nového sveta podnikaniaŽijeme ve světě akcelerující kvalitativní změny. Nejde o ...

Podnikatelia, spojte sa!Na začiatku svojho pracovného života som pracoval v ...

Najnovšie články

Ako vybrať Lean zariadenieKritéria výberu nového zariadenia sú ...

Ako dosahovať zdanlivo nedosiahnuteľné ...Ambiciózne výzvy a ciele, ktoré chceme dosiahnuť ...

Extrovertne? Introvertne?V dnešnom svete riadenia ľudí, riadenia celých ...
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved