rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ

Fungujúca údržba ako základný pilier produktivity

Niekedy, keď sa zastavím, položím si otázku: „V akej dobe vlastne žijeme?" Nechcem hovoriť o globálnych pohľadoch, nechcem dávať veľké prívlastky ako vek atómu alebo počítačov. Zamýšľam sa nad tým, v čom žijeme a čo robíme. V druhej polovici 90-tych rokov začali slovenské a české firmy implementovať metódy priemyselného inžinierstva. Začali zavádzať 5S, systémy zlepšovania procesov, stavať simulačné modely pre optimalizáciu výrobných procesov, optimalizovať logistické toky a pod. 

Svet okolo nás sa mení

Zákazníci chcú všetko rýchlo, lacno a kvalitne. Je to samozrejmosť alebo história? Zákazníci dnes požadujú nové veci, nové prístupy, nové produkty a nový spôsob komunikácie. Všetko sa mení rýchlejšie. Otvára sa nám svet elektromobility a biotechnológií. V roku 2009 sme sa stretli s celosvetovou krízou. Bola to kríza alebo meniaci sa svet? Možno nám tento rok ukázal obraz budúcnosti, kde úspešné firmy nerobia len zoštíhľovanie svojich výrobných a nevýrobných procesov, ale hľadajú aj nové možnosti, nové produkty, nové postupy a nový spôsob umiestňovania produktov a služieb zákazníkom.

 

Údržba strojov a zariadení (SaZ) sa mení  

Údržba strojov a zariadení sa v minulom storočí pod tlakom Just in Time (JiT) menila od poporuchovej, korektívnej údržby k preventívnej údržbe na základe pevných časových plánov, kde činnosti údržby zabezpečujú správny a stabilný chod zariadení. Firmy začali postupne optimalizovať procesy údržby k lepšiemu využitiu zdrojov na ich vykonávanie. Do údržby sa začína zapájať výroba prostredníctvom autonómnych tímov – TPM. Vďaka technickému vývoju sa čoraz viac využívajú princípy diagnostiky. Firmy s rizikovými procesmi z hľadiska dopadu porúch na výrobu, celkový proces, náklady a bezpečnosť, napríklad v oblasti energetiky, hutníckeho priemyslu, letectva, začínajú využívať spoľahlivostne orientovanú údržbu – RCM. Pre skracovanie výkonu údržbárskych činností sa používa princíp výmeny celých modulov zariadenia – modulárna údržba. Nevyhnutným kritériom údržby sa stávajú princípy bezpečnosti, kde firmy implementujú napríklad systémy Lockout-tagout (LOTO).

 

Moderné systémy riadenia údržby

Spoločnosť IPA Slovakia implementuje moderné systémy riadenia údržby. Tento systém je orientovaný na:

  • nízke náklady na údržbu,
  • bezpečnosť údržby,
  • maximálne využitie fyzických a ľudských zdrojov v údržbe a ich rozvoj,
  • výkonnosť SaZ  s ohľadom na požiadavky JiT - presnosť plánovania s ohľadom na časový faktor, množstvo produkcie a kvalitu, tj. na stabilný a bezporuchový chod SaZ.

Systémy údržby vnímame ako živý organizmus, ktorý sa mení a vyvýja v pomienkach firmy, napr. meniaci sa stav SaZ, požiadavky výroby a zákazníkov.

 

Obr. Systém údržby IPA Slovakia


Konferencia Fórum praktickej údržby a budúcnosť údržby

Nechcem v tomto príspevku rozoberať históriu údržby. Dôležitá je jej budúcnosť v podmienkach nového, turbulentného sveta výroby a podnikania. V roku 2012 sme začali s novodobou tradíciou, organizujeme konferenciu Fórum praktickej údržby (FPÚ), na ktorú pozývame špičkových odborníkov v oblasti údržby a riadenia údržby. Diskutujeme nielen o tom, ako títo odborníci budovali systémy údržby vo svojich firmách, ale aj o víťazstvách a prehrách a údržbe ako živom organizme.


Tento rok sa dotkneme nasledovných tém údržby a jej budúcnosti:

  • optimalizácia činností preventívnej údržby – údržba ako živý organizmus,
  • vykonávanie opráv a renovácií elektrických a elektrotechnických zariadení,
  • riadenie náhradných dielov,
  • budovanie systémov TPM a autonómnej údržby vo firmách,
  • zber dát a ich vyhodnocovanie v reálnom čase ako základ správneho riadenia údržby,
  • bezpečnosť v údržbe – implementácia LOTO.


Pozývame Vás na Fórum praktickej údržby, 19.-20. 3. 2014 do Trnavy (Program). Čakajú Vás prednášky a spoločná diskusia o praktických skúsenostiach, budúcnosti sveta údržby v meniacom sa svete s našimi prednášajúcimi: Marián Hodas – Kia Motors Slovakia, s.r.o., Tomáš Kúsek a Ján Drgo – SPC International s.r.o., Tomáš Hladík – Logio, s.r.o., Štefan Bartek – Slovnaft, a.s., Tomáš Malina – Norma Czech, s.r.o., Martin Vrana – Inseko, a.s., Kamil Skladan – Slovalco, a.s.
 

Určite vás zaujme aj predvádzacia akcia elektromobilu TESLA Model S a špičkových e-bikov CUBE. Konferencia končí exkurziou v strojárenskej firme ZF SACHS Slovakia, a. s.

Tešia sa na vás organizátori z IPA Slovakia a moderátori FPÚ: Ing. Ľudovít Boledovič, PhD. a Ing. Peter Kormanec.           

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Stačí, ak vyplníte vašu e-mailovú adresu.

Komentáre

Tento článok ešte nemá žiadne komentáre. Buďte prvý!

TOP články

Výrobný manažment inšpiruje ako ...Konferenciu Výrobný manažment organizuje spoločnosť ...

7 dôvodov, prečo absolvovať European ...Čítame rôzne články a knihy o úspešných firmách, počúvame ...

Spoločnosť VRM ocenená titulom ...Produkty Virtual Reality Media nepodliehajú módnym trendom, ...

Najnovšie články

„Vojna odborárov. Avizujú ostrý ...V posledných dňoch počúvame z médií o ...

Časopis Průmyslové inženýrství ...Opäť sme pre vás pripravili zaujímavé čítanie ...

Naberte poznatky – naštartujte ...Už od roku 2001 realizujeme Master štúdium ...
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved