rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ

Fungujúca údržba ako základný pilier produktivity

Niekedy, keď sa zastavím, položím si otázku: „V akej dobe vlastne žijeme?" Nechcem hovoriť o globálnych pohľadoch, nechcem dávať veľké prívlastky ako vek atómu alebo počítačov. Zamýšľam sa nad tým, v čom žijeme a čo robíme. V druhej polovici 90-tych rokov začali slovenské a české firmy implementovať metódy priemyselného inžinierstva. Začali zavádzať 5S, systémy zlepšovania procesov, stavať simulačné modely pre optimalizáciu výrobných procesov, optimalizovať logistické toky a pod. 

Svet okolo nás sa mení

Zákazníci chcú všetko rýchlo, lacno a kvalitne. Je to samozrejmosť alebo história? Zákazníci dnes požadujú nové veci, nové prístupy, nové produkty a nový spôsob komunikácie. Všetko sa mení rýchlejšie. Otvára sa nám svet elektromobility a biotechnológií. V roku 2009 sme sa stretli s celosvetovou krízou. Bola to kríza alebo meniaci sa svet? Možno nám tento rok ukázal obraz budúcnosti, kde úspešné firmy nerobia len zoštíhľovanie svojich výrobných a nevýrobných procesov, ale hľadajú aj nové možnosti, nové produkty, nové postupy a nový spôsob umiestňovania produktov a služieb zákazníkom.

 

Údržba strojov a zariadení (SaZ) sa mení  

Údržba strojov a zariadení sa v minulom storočí pod tlakom Just in Time (JiT) menila od poporuchovej, korektívnej údržby k preventívnej údržbe na základe pevných časových plánov, kde činnosti údržby zabezpečujú správny a stabilný chod zariadení. Firmy začali postupne optimalizovať procesy údržby k lepšiemu využitiu zdrojov na ich vykonávanie. Do údržby sa začína zapájať výroba prostredníctvom autonómnych tímov – TPM. Vďaka technickému vývoju sa čoraz viac využívajú princípy diagnostiky. Firmy s rizikovými procesmi z hľadiska dopadu porúch na výrobu, celkový proces, náklady a bezpečnosť, napríklad v oblasti energetiky, hutníckeho priemyslu, letectva, začínajú využívať spoľahlivostne orientovanú údržbu – RCM. Pre skracovanie výkonu údržbárskych činností sa používa princíp výmeny celých modulov zariadenia – modulárna údržba. Nevyhnutným kritériom údržby sa stávajú princípy bezpečnosti, kde firmy implementujú napríklad systémy Lockout-tagout (LOTO).

 

Moderné systémy riadenia údržby

Spoločnosť IPA Slovakia implementuje moderné systémy riadenia údržby. Tento systém je orientovaný na:

  • nízke náklady na údržbu,
  • bezpečnosť údržby,
  • maximálne využitie fyzických a ľudských zdrojov v údržbe a ich rozvoj,
  • výkonnosť SaZ  s ohľadom na požiadavky JiT - presnosť plánovania s ohľadom na časový faktor, množstvo produkcie a kvalitu, tj. na stabilný a bezporuchový chod SaZ.

Systémy údržby vnímame ako živý organizmus, ktorý sa mení a vyvýja v pomienkach firmy, napr. meniaci sa stav SaZ, požiadavky výroby a zákazníkov.

 

Obr. Systém údržby IPA Slovakia


Konferencia Fórum praktickej údržby a budúcnosť údržby

Nechcem v tomto príspevku rozoberať históriu údržby. Dôležitá je jej budúcnosť v podmienkach nového, turbulentného sveta výroby a podnikania. V roku 2012 sme začali s novodobou tradíciou, organizujeme konferenciu Fórum praktickej údržby (FPÚ), na ktorú pozývame špičkových odborníkov v oblasti údržby a riadenia údržby. Diskutujeme nielen o tom, ako títo odborníci budovali systémy údržby vo svojich firmách, ale aj o víťazstvách a prehrách a údržbe ako živom organizme.


Tento rok sa dotkneme nasledovných tém údržby a jej budúcnosti:

  • optimalizácia činností preventívnej údržby – údržba ako živý organizmus,
  • vykonávanie opráv a renovácií elektrických a elektrotechnických zariadení,
  • riadenie náhradných dielov,
  • budovanie systémov TPM a autonómnej údržby vo firmách,
  • zber dát a ich vyhodnocovanie v reálnom čase ako základ správneho riadenia údržby,
  • bezpečnosť v údržbe – implementácia LOTO.


Pozývame Vás na Fórum praktickej údržby, 19.-20. 3. 2014 do Trnavy (Program). Čakajú Vás prednášky a spoločná diskusia o praktických skúsenostiach, budúcnosti sveta údržby v meniacom sa svete s našimi prednášajúcimi: Marián Hodas – Kia Motors Slovakia, s.r.o., Tomáš Kúsek a Ján Drgo – SPC International s.r.o., Tomáš Hladík – Logio, s.r.o., Štefan Bartek – Slovnaft, a.s., Tomáš Malina – Norma Czech, s.r.o., Martin Vrana – Inseko, a.s., Kamil Skladan – Slovalco, a.s.
 

Určite vás zaujme aj predvádzacia akcia elektromobilu TESLA Model S a špičkových e-bikov CUBE. Konferencia končí exkurziou v strojárenskej firme ZF SACHS Slovakia, a. s.

Tešia sa na vás organizátori z IPA Slovakia a moderátori FPÚ: Ing. Ľudovít Boledovič, PhD. a Ing. Peter Kormanec.           

Komentáre

Tento článok ešte nemá žiadne komentáre. Buďte prvý!

TOP články

Kvalita v administratívnych procesochKvalita vo výrobných firmách je vždy chápaná ako ...

Výrobný manažment bližšie k ľuďomAni špičkový futbalista, ktorý neustále netrénuje, ...

Nebojme sa lean administratívy alebo ...Vo februári otvárame druhý ročník Master štúdia štíhlej ...

Najnovšie články

USA Study Tour 2017Spojené štáty americké sú krajinou ...

Ako nevyhorieťV dnešnej dobe sa čoraz častejšie stretávam u svojich ...

Vedúci zamestnanci a ich povinnostiAbsolvent práva na Právnickej fakulte Univerzity Mateja ...
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved