rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ

Pareto diagram

Vychádza zo zásad Paretovej analýzy (pomerne malá skupina faktorov má za následok väčšinu problémov kvality). 

Pareto diagram identifikuje a prioritizuje problémy, ktoré je potrebné riešiť. Je dôležitým nástrojom manažérskeho rozhodovania, lebo umožňuje stanoviť priority pri riešení problému s kvalitou tak, aby pri účelnom využití zdrojov bol dosiahnutý maximálny efekt.

Aplikáciou Paretovho princípu je možné stanoviť, že na vznikajúcich problémoch sa rozhodujúcou mierou podieľa len určitá skupina výrobkov z celého výrobného programu, len určití pracovníci z celkového počtu, len niektoré príčiny zo všetkých, ovplyvňujú kvalitu výrobku apod. Toto vymedzenie je veľmi dôležité pre určenie, lokalizáciu problému a jeho efektívne riešenie.

Pomocou Paretovho diagramu možno „ životne dôležitú menšinu" identifikovať, čo umožňuje sústrediť pozornosť prednostne na tie činitele, ktoré sa najviac podieľajú na analyzovanom probléme.
Správne určenie „ životne dôležitej menšiny " činiteľov ja najviac závislé na vierohodnosti spracovaných údajov.
Z praktického hľadiska je najvhodnejšie príspevky jednotlivých činiteľov vyjadriť v nákladových položkách. Tomu všetci rozumejú.

K určeniu životne dôležitých menšín sa obvykle využívajú dva druhy kritérií:
a) určitá zvolená hodnota relatívneho komutatívneho súčtu v percentách
b) priemerná hodnota príspevkov na jedného činiteľa (napr. priemerné výdavky spojené s výskytom jednej nezhody)
Pre efektívne riešenie problémov s kvalitou je veľmi užitočné prepojenie s Ishikawa diagramom. Paretova analýza sa využije na výber najzávažnejšieho činiteľa problému a jeho možné príčiny sa potom analyzujú v Ishikawa diagrame.

Pareto diagram


Pravidlá Pareto diagramu

 1. Informácie musia byť rozdelené podľa druhu chýb a ich výskytu, tak isto ako aj na základe procesov 
 2. Dáta musia byť zozbierané a kategorizované 
 3. Histogram alebo frekvenčná tabuľka sú konštruované tak, že poukazujú na početnosť výskytu 
 4. Pareto diagram môže byť použitý pri variantnosti analýzy 
 5. Pareto diagram môže byť použitý pri 
  1. identifikácii a kategorizácii 
  2. analýze zákazníckych reklamácii 
  3. skladovaní zásoby


Ďalšie články z kategórie

-   Toyota Kata
-   Lean Layout
-   Force field analýza
-   VSM v službách
-   Kamishibai
-   Red tag

TOP články

Kvalita v administratívnych procesochKvalita vo výrobných firmách je vždy chápaná ako ...

Výrobný manažment bližšie k ľuďomAni špičkový futbalista, ktorý neustále netrénuje, ...

Nebojme sa lean administratívy alebo ...Vo februári otvárame druhý ročník Master štúdia štíhlej ...

Najnovšie články

Ako nevyhorieťV dnešnej dobe sa čoraz častejšie stretávam u svojich ...

Vedúci zamestnanci a ich povinnostiAbsolvent práva na Právnickej fakulte Univerzity Mateja ...

IPA sa zúčastní na konferencii HIDA ...Jak vést lidi k vyšší produktivitě v rovnováze
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved