rozšírené vyhľadávanie
SK | EN | CZ
SúvisiaceNovinky

Pareto diagram

Vychádza zo zásad Paretovej analýzy (pomerne malá skupina faktorov má za následok väčšinu problémov kvality). 

Pareto diagram identifikuje a prioritizuje problémy, ktoré je potrebné riešiť. Je dôležitým nástrojom manažérskeho rozhodovania, lebo umožňuje stanoviť priority pri riešení problému s kvalitou tak, aby pri účelnom využití zdrojov bol dosiahnutý maximálny efekt.

Aplikáciou Paretovho princípu je možné stanoviť, že na vznikajúcich problémoch sa rozhodujúcou mierou podieľa len určitá skupina výrobkov z celého výrobného programu, len určití pracovníci z celkového počtu, len niektoré príčiny zo všetkých, ovplyvňujú kvalitu výrobku apod. Toto vymedzenie je veľmi dôležité pre určenie, lokalizáciu problému a jeho efektívne riešenie.

Pomocou Paretovho diagramu možno „ životne dôležitú menšinu" identifikovať, čo umožňuje sústrediť pozornosť prednostne na tie činitele, ktoré sa najviac podieľajú na analyzovanom probléme.
Správne určenie „ životne dôležitej menšiny " činiteľov ja najviac závislé na vierohodnosti spracovaných údajov.
Z praktického hľadiska je najvhodnejšie príspevky jednotlivých činiteľov vyjadriť v nákladových položkách. Tomu všetci rozumejú.

K určeniu životne dôležitých menšín sa obvykle využívajú dva druhy kritérií:
a) určitá zvolená hodnota relatívneho komutatívneho súčtu v percentách
b) priemerná hodnota príspevkov na jedného činiteľa (napr. priemerné výdavky spojené s výskytom jednej nezhody)
Pre efektívne riešenie problémov s kvalitou je veľmi užitočné prepojenie s Ishikawa diagramom. Paretova analýza sa využije na výber najzávažnejšieho činiteľa problému a jeho možné príčiny sa potom analyzujú v Ishikawa diagrame.

Pareto diagram


Pravidlá Pareto diagramu

 1. Informácie musia byť rozdelené podľa druhu chýb a ich výskytu, tak isto ako aj na základe procesov 
 2. Dáta musia byť zozbierané a kategorizované 
 3. Histogram alebo frekvenčná tabuľka sú konštruované tak, že poukazujú na početnosť výskytu 
 4. Pareto diagram môže byť použitý pri variantnosti analýzy 
 5. Pareto diagram môže byť použitý pri 
  1. identifikácii a kategorizácii 
  2. analýze zákazníckych reklamácii 
  3. skladovaní zásoby

Chcete odoberať newsletter IPA Slovakia?

Stačí, ak vyplníte vašu e-mailovú adresu.

TOP články

Nezmeškajte dôležité termínyPripravili sme pre vás prehľad najdôležitejších školení, ...

Podnikateľská univerzitaSedeli sme kedysi s Milanom Zeleným a rozprávali sa o ...

Naberte poznatky – naštartujte ...Už od roku 2001 realizujeme Master štúdium ...

Najnovšie články

Časopis Průmyslové inženýrství ...Opäť sme pre vás pripravili zaujímavé čítanie ...

Ako vybrať Lean zariadenieKritéria výberu nového zariadenia sú ...

Exkluzívne tréningy s Tilom SchwarzomPosledné voľné miesta v skupine s Tilom ...
Klasická verzia webu
© 2012 IPA Slovakia, All rights reserved